INTERNETOWY SERWIS MIEJSCOWOŚCI DOLANY
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DOLAN ŚRODOWISKO HISTORIA STATUT SAMORZĄD GALERIA ARTYKUŁY LINKI FORUM REDAKCJA KONTAKT Z REDAKCJĄ POGODA MUZYKA22-05-2019 13:21
TŁUMACZ
DZISIAJ
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 47
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: AndrzejSi
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
SEKCJA SPECJALNA

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

POLECAMY


MEDIA LOKALNE

STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE


Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting


Image and video hosting by TinyPic
INFORMACJE PRAWNE

VII SESJA RADY GMINY KOSZYCE KADENCJI 2010 - 2014
WAŻNE Informujemy mieszkańców Gminy Koszyce iż, w dniu 29 listopada 2011 roku (tj, wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Koszyce (II piętro, sala Nr 21) odbędzie się VII Sesja Rady Gminy Koszyce kadencji 2010-2014.

Posiedzenie odbędzie się z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie obrad Sesji Rady Gminy.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:


1) w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu proszowickiego

2) w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok

3) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

4) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

5) w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

6) w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

7) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Koszyce

8) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków

9) w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryfy za odprowadzenie ścieków w Gminie Koszyce w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

10) w sprawie przystąpienia Gminy Koszyce do realizacji projektu pn. „Równajmy do najlepszych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”

11) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Koszyce do zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, poddziałanie 9.1.2 „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” Nr wniosku WND-POKL.09.01.02-12-040/11

12) w sprawie zmiany w uchwale Nr III/35/2011 z dnia 31 marca 2011 w sprawie określenia zasad korzystania z przystanków i ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Koszyce

13) w sprawach określenia zasad organizowania pogrzebu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszycach oraz zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu

14) w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Koszyce z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Działającymi w Sferze Pożytku Publicznego na rok 2012

15) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Koszyce na rok 2012

16) w sprawie przyjęcia planu pracy Stałych Komisji Rady Gminy Koszyce na rok 2012

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9. Sprawy różne i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad Sesji.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z statutem Gminy Koszyce oraz Ustawą o samorządzie gminnym, mieszkańcy gminy Koszyce mogą uczestniczyć w posiedzeniach (Sesjach, Komisjach) Rady Gminy Koszyce jako publiczność na wyznaczonych dla nich miejscach(zgodnie z paragrafem 54 statutu gminy Koszyce).

Ponadto zgodnie z paragrafem 7.1 działalność organów Gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustawy.

2.Obywatelom udostępnia się następujące rodzaje dokumentów:

1/ protokoły z sesji
2/ protokoły z posiedzeń komisji Rady, w tym Komisji Rewizyjnej.
3/ zarządzenia Wójta
4/ rejestr uchwał Rady i zarządzenia Wójta
5/ rejestr interpelacji i wniosków radnych


3. Dokumenty wymienione w ust 2. podlegają udostepnieniu po ich formalnym przyjęciu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem.
Paragraf 8.1 Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępniane są w Urzędzie Gminy na stanowisku obsługi organów Gminy, w godzinach przyjmowania interesantów.

2. Dokumenty wymienione w paragrafie 7 ust 2. mogą być również dostępne w wewnętrznej sieci informacji informatycznej Urzędu Gminy oraz powszechnie dostępnych zbiorach danych po ich wprowadzeniu do sieci.
Paragraf 9.1 Z dokumentów wymienionych paragrafem 7 ust 2. obywatele mogą sporządzać notatki, odpisy, wyciągi lub je kopiować.

2. Realizacja uprawnień określonych paragrafem 7 ust 2. może się odbywać wyłącznie w Urzędzie Gminy i w asyście pracownika Urzędu Gminy.

BĄDŹMY AKTYWNI, UCZESTNICZMY W ŻYCIU GMINYred. SYDNEI
PATRONATY MEDIALNE - Internetowy Serwis Miejscowości Dolany
Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic
GORĄCA LINIA

Image and video hosting by TinyPic

PORADNIK OBYWATELSKI
MASZ PRAWO UDZIAŁU W SESJACH ORAZ KOMISJACH RADY GMINY

Image and video hosting by TinyPic
(fot.koszyce.gmina.pl)

Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności
prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje
rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do
dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych,
w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy. WIĘCEJ

Image and video hosting by TinyPic

DRUKUJ WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
ZNALEZIONE W SIECI
PROSZOWICE....Tadeusz Kościuszko a Ziemia Proszowska

Bp Gurda: „Solidarność” była nośnikiem wartości

FINANSE - Rolnicy narzekają na podatki, ale płacą

KOSZYCE... Sukces gimnazjalistki

DOPŁATY TYLKO DO NAJLEPSZEGO TYTONIU

Proszowice... OTWARCIE BIURA POSELSKIEGO

KOSZYCE ... Przestarzały zapis będzie usunięty

wspomnienie... Z KSIĄŻNIC WIELKICH DO WATYKANU

BUDŻET ZOSTAŁ PRZYJĘTY BEZ DYSKUSJI

Gościem „PS” był Zdzisław Barszewicz z tygodnika „ECHO”. Tematem rozmowy było ograniczenie kadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

10 Października....konferencja powyborcza Prof. Włodzimierza Bernackiego w Bochni

dolany.hpu.pl W SIECI


Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Gminy Powiatu Proszowickiego
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
INTERNETOWY SERWIS MIEJSCOWOŚCI DOLANY


KOPIOWANIE ORAZ WYDRUK TREŚCI BEZ ZGODY ADMINISTRATORA ZABRONIONY !!!


PRZYJACIELE INTERNETOWEGO SERWISU MIEJSCOWOŚCI DOLANY

Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPicZałóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie