INTERNETOWY SERWIS MIEJSCOWOŚCI DOLANY
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DOLAN ŚRODOWISKO HISTORIA STATUT SAMORZĄD GALERIA ARTYKUŁY LINKI FORUM REDAKCJA KONTAKT Z REDAKCJĄ POGODA MUZYKA18-07-2019 10:47
TŁUMACZ
DZISIAJ
Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 47
Nieaktywowany Użytkownik: 2
Najnowszy Użytkownik: AndrzejSi
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
SEKCJA SPECJALNA

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

POLECAMY


MEDIA LOKALNE

STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE


Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting


Image and video hosting by TinyPic
INFORMACJE PRAWNE

Samorząd Dolan wnioskuje do Samorządu Gminy Koszyce o kompleksowe rozwiązanie problemów z gospodarką wodną zlewni Dolany i części wsi Jaksice.
Dolany - NEWSY

W związku z powtarzającymi się cyklicznie sytuacjami niebezpiecznymi na drogach publicznych w tym na drodze krajowej Nr 79 relacji Sandomierz – Kraków w miejscowości Dolany, powodując poważne szkody społeczne i indywidualne w majątku substancji drogowej, gruntów rolnych i upraw rolnych oraz gruntów zabudowanych, Zebranie Wiejskie wnioskuje do Samorządu Gminy Koszyce o przeprowadzenie w miejscowości Dolany w trybie pilnym wizji lokalnej Samorządu Gminy Koszyce i mieszkańców Dolan z udziałem przedstawicieli: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Wojewody Małopolskiego, GDDKiA Odział w Krakowie, Starosty Proszowickiego, Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie celem opracowania koncepcji kompleksowego rozwiązania problemów z gospodarką wodną zlewni Dolany i części wsi Jaksice w tym przy drogach publicznych z odprowadzeniem do rzeki Wisły w miejscowości Dolany.
Gospodarka wodna obszaru zlewni Dolany i części wsi Jaksice wynika głównie z ukształtowania obszaru a także z ilości wody opadowej. W Dolanach brak jest rowów melioracyjnych stanowiących odrębne działki ewidencyjne. Jedynie wzdłuż drogi krajowej oraz drogi gminnej ( dz. 167), znajdują się rowy odprowadzające wodę opadową. System tych rowów odprowadza wodę do dolinki w południowej części obrębu. Stan rowu wzdłuż drogi krajowej jest dobry, natomiast rów przebiegający wzdłuż drogi gminnej ( dz. 167) wymaga wydzielenia, włączenia do działki gminnej i poprawy parametrów technicznych. Mieszkańcy dostrzegają potrzebę uregulowania odprowadzenia wody z doliny rozcinającej centralną część wsi oraz systemu dróg na jej zboczach nie wykluczając budowy zbiornika małej retencji. Ten nowy system odwadniający powinien zostać włączony do już istniejącego, przebiegającego wzdłuż drogi krajowej. Należy w związku z tym rozważyć przebudowę rowu wzdłuż drogi krajowej wraz z przepustem pod drogą krajową Nr 79 z uwagi na przewidywane zwiększenie przepływów podczas opadów i roztopów – co musi zostać zrealizowane aby cały system rowów działał sprawnie.

W związku z tym , że w Dolanach brak jest rowów melioracyjnych stanowiących odrębne działki ewidencyjne należy dokonać ich wydzielenia z ich przejęciem ( odpłatnie) od prywatnych właścicieli na majątek Gminy Koszyce. Prywatni właściciele gruntów wyrażają na to wstępne zgody
Jako mieszkańcy uprzejmie prosimy Samorząd Gminy Koszyce o wyznaczenie dogodnego terminu wizji lokalnej dla wzięcia udziału w niej przez wszystkie zainteresowane strony podając odpowiednio termin i miejsce do publicznej wiadomości - czytamy w złożonym wniosku.

Proponuje się wyznaczenie działki Nr 41 obręb Dolany przy drodze krajowej na miejsce spotkania.
Samorząd Mieszkańców ponadto zwraca się do Samorządu Gminy Koszyce, Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, Wojewody Małopolskiego, Starosty Powiatu Proszowickiego, GDDKiA Oddział w Krakowie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie o zaangażowanie i wzięcie udziału w wizji lokalnej z udzieleniem niezbędnej pomocy celem rozwiązania wnioskowanego problemu

SOŁTYS DOLAN ZAWIADAMIA ROLNIKÓW W SPRAWIE SZUSZY
Dolany - NEWSY


Informuję rolników Wsi Dolany w gminie Koszyce, że na zadane przeze mnie pytanie podczas obrad Sesji Rady Gminy Koszyce dnia 28 czerwca 2018 roku – „ Czy powołuje się w Gminie Koszyce Komisję do spraw suszy ?” – w odpowiedzi Wójt Gminy Koszyce p. Stanisław Rybak stwierdził, że „można informować mieszkańców, że osoby które czują się poszkodowane przez suszę mogą to zgłaszać do Urzędu Gminy, lecz nie wie co z tego będzie”. Poinformował , że dotychczas zgłoszenia dokonały trzy osoby.SOŁTYS DOLAN ZAPRASZA NA CZERWCOWE ZEBRANIE WIEJSKIE
KARTKA PO WSI


RZĄDOWA PROMESA NA DOFINANSOWANIE PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ DOLANY – BŁONIA
Dolany - NEWSY
W środę (30 maja br.) Krzysztof Kozłowski, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, przekazał promesy kolejnym samorządowcom z województwa małopolskiego. Przedstawiciele 15 gmin w tym gminy Koszyce otrzymali promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Gmina Koszyce otrzymała łącznie dofinansowanie w kwocie 1 320 000, 00 złotych na remont 4 dróg gminnych w tym remont drogi gminnej nr 160072K Dolany – Błonia w miejscowości Dolany i Jaksice km 0 +000 – km 1 + 094.
Remont drogi gminnej nr 160072K Dolany - Błonia polegać będzie na odtworzeniu sytuacyjnym i wysokościowym trasy drogi oraz naprawie istniejącej nawierzchni jezdni i wzmocnieniu jej konstrukcji wraz z robotami towarzyszącymi dotyczącymi pozostałego wyposażenia drogi znajdującego się w zakresie inwestycji.


Zakres robót objęty niniejszą inwestycją polegać będzie na: wykonaniu robot rozbiórkowych i przygotowawczych, remoncie istniejącej nawierzchni jezdni drogi tj. jej podbudowy z ułożeniem dywanika asfaltowego wraz z uregulowaniem szerokości jezdni, remoncie nawierzchni istniejących poboczy poprzez utrwalenie emulsją asfaltową oraz wykonaniu robót wykończeniowych i porządkowych.

Realizacja tej priorytetowej inwestycji o którą Samorząd Mieszkańców Sołectwa Dolany wnioskował od kilkunastu lat w tym poprzez Apel do Wójta Gminy jesienią 2017 roku otworzy możliwości rozwoju dla Sołectwa pod względem gospodarczym oraz publiczno – społecznym w tym umożliwi otwarcie wybudowanego przez mieszkańców parkingu na działce nr 41 w Dolanach.

SAMORZĄD DOLAN NAWIĄZUJE WSPÓŁPRACĘ Z GDDKiA W SPRAWIE BUDOWY CHODNIKA PRZY KRAJÓWCE
Dolany - NEWSY
Samorząd mieszkańców Sołectwa Dolany w gminie Koszyce podejmuję inicjatywę nawiązania współpracy z GDDKiA Oddział w Krakowie dla realizacji budowy chodnika przy drodze krajowej Nr 79 Sandomierz – Kraków w km 307+450 – 307 + 959 w miejscowości Dolany w gminie Koszyce. W związku z brakiem efektywnych działań w tym zakresie ze strony Koszyckiego Samorządu podczas Zebrania Wiejskiego które odbyło się w dniu 1 maja br. podjęto w tym zakresie stosowną uchwałę.
Samorząd mieszkańców Sołectwa Dolany podjął zobowiązanie pozyskania własnym działaniem wstępnych zgód od prywatnych właścicieli gruntów na udostępnienie lokalizacji dla inwestycji publicznej budowy chodnika. Zobowiązano ponadto Sołtysa do realizacji przedmiotowej uchwały.

Jak informuje Sołtys Dolan, Tadeusz Polak – „ wstępne zgody prywatnych właścicieli gruntów na udostępnienie lokalizacji dla tej priorytetowej inwestycji podnoszącej komfort i bezpieczeństwo zostały wraz z przedmiotową uchwałą przekazane do Krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w dniu 10 maja br. ”

Ponadto należy nadmienić, że Gmina Nowe Brzesko uzyskała finansowanie zadania budowy chodnika przy DK 79 przez miejscowość Sierosławice do granicy z Gminą Koszyce w Dolanach. Aby inwestycji nie zakończyć „w polu” wyszła z inicjatywą aby chodnik doprowadzić do przystanku autobusowego w Dolanach tj około 150 metrów. Gmina Nowe Brzesko z własnych środków finansowych przygotowała wstępny projekt takiego chodnika. Niestety Wójt Gminy Koszyce nie podpisał porozumienia w tym zakresie nie wyrażając zainteresowania tą inwestycją w Dolanach. W związku z tym Sołtys podjąłął czynności, których efektem jest przejęcie tej inwestycji przez GDDKiA .
"Uzyskałem zgodę Pani Pietrzyk na wydzielenie działki pod chodnik a po rozmowie 15 stycznia 2018 roku w siedzibie GDDKiA Odział w Krakowie z zastępcą dyrektora także deklarację wykonania tego odcinka chodnika łącznie jako jedna inwestycja w miejscowościach Sierosławice – Dolany" - informuje Sołtys.

KOMENDANT KPP W PROSZOWICACH ZAPRASZA NA DEBATĘ SPOŁECZNĄ W KOSZYCACH
Z URZĘDU


Realizując jedno z priorytetowych zadań naszej formacji, jakim jest zacieśnianie współpracy ze społecznością lokalną, chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w cyklu debat społecznych. Celem tych spotkań jest zdiagnozowanie i określenie potrzeb związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców, wymagających podjęcia działań prewencyjnych przez policję bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.Tematem poszczególnych debat będą przede wszystkim aktualne problemy społeczne zdiagnozowane lokalnie min. poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Jesteśmy przekonani, że spotkania z Państwem pozwolą nam na ustalenie, o jakich zagrożeniach należy rozmawiać w pierwszej kolejności oraz na określenie i zaplanowanie działań reaktywnych i zapobiegawczych odpowiadających na aktualne zagrożenia, z uwzględnieniem szczególnej roli dzielnicowego.DATA I MIEJSCE DEBATY

29 MAJA 2018 ROKU, GODZ. 12:00

Koszyce, ul. Wspólna 11, Muzeum Ziemi Koszyckiej
Tematy debaty:

- Krajowa mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

- Dzielnicowy Bliżej Nas

- Aplikacja Moja Komenda

Zagrożenia:

- bezpieczeństwo z Ruchu Drogowym

- spożywanie alkoholu w miejscu publicznymNa pytania w sprawie debaty odpowie Państwa dzielnicowy

sierż. sztab. Szczepan Serwa

Tel. 662012725, mail szczepan.serwa@proszowice.policja.gov.pl

TEGOROCZNA ODBUDOWA SIECI DROGOWEJ W DOLANACH
Dolany - NEWSY

Zakończono pierwszy etap odbudowy drogi gminnej dojazdowej do pól w Dolanach w działce Nr 91 łączącej się z drogą gminną Dolany – Błonia.Odbudowę rozpoczęto w kwietniu bieżącego roku od odkrzaczenia tej gruntowej drogi gminnej w działce Nr 91 dzięki zaangażowaniu społecznemu mieszkańców Sołectwa Dolany po czym Sołtys Tadeusz Polak odbył rozmowę z Wójtem Gminy Koszyce w dniu 26.04.2018 roku. Wójt Gminy podczas spotkania podjął ustalenie sfinansowania robót niwelacji terenu drogi w działce Nr 91 zabezpieczając środki finansowe z budżetu gminy w kwocie 3 000 złotych z czego 1 200 złotych to środki z zaplanowanego przez mieszkańców funduszu sołeckiego Sołectwa Dolany.

Należy nadmienić, że w roku bieżącym 2018 zostanie także przebudowana droga gminna Dolany – Błonia

Jak informuje Wójt Gminy w piśmie z dnia 18 maja 2018 roku – „ droga Dolany – Błonia do Jaksic zgłoszona została do priorytetów do realizacji na rok 2018 w ramach przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych. Remont drogi będzie prowadzony po otrzymaniu promesy na zadanie”.

Realizacja tego zadania pozwoli Sołectwu udostępnić do użytkowania wybudowany społecznym zaangażowaniem mieszkańców w 2017 roku parking na działce Nr 41 oraz jej dalsze gruntowne zagospodarowanie w ramach projektu „Centrum Aktywności Wiejskiej”.

ZDJĘCIA

KOMISARZ WYBORCZY WZYWA RADĘ GMINY DO WYKONANIA PODZIAŁU NA OKRĘGI WYBORCZE W SPOSÓB ZGODNY Z PRAWEM W TERMINIE DO 11 MAJA 2018 ROKU
WAŻNE
Komisarz Wyborczy w Krakowie II swym Postanowieniem z dnia 23 Kwietnia 2018 roku wzywa Radę Gminy Koszyce do wykonania podziału na okręgi wyborcze w sposób zgodny z prawem w terminie do dnia 11 maja 2018 roku, pod rygorem zastępczego - w razie bezskutecznego upływu terminu - dokonania podziału na okręgi wyborcze...Sesja Rady Gminy Koszyce w tym podjęcie uchwały w /w sprawie 11 maja 2018 roku od godziny 8:00 na Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Koszyce.

poniżej pełny tekst Postanowienia Komisarza Wyborczego w Krakowie II

SOŁTYS DOLAN ZAPRASZA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW NA ZEBRANIE WIEJSKIE
KARTKA PO WSI

PKW: Rada Gminy Koszyce naruszyła prawo przy dokonaniu podziału gminy na okręgi wyborcze.
WAŻNE

Państwowa Komisja Wyborcza uchwałą z dnia 18 kwietnia 2018 roku w związku z odwołaniem mieszkańców od postanowienia Komisarza Wyborczego w Krakowie w trybie nadzoru postanowiła uchylić to postanowienie i przekazać sprawe do ponownego rozpatrzenia Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie II.


Jednocześnie Państwowa Komisja Wyborcza ze względu na naruszenie przez Radę Gminy Koszyce prawa przy dokonywaniu podziału na okręgi wyborcze zobowiązała Komisarza Wyborczego w Krakowie II do podjęcia działań tj. stwierdzenia w formie postanowienia, że podział na okręgi wyborcze jest niezgodny z prawem i wezwania Rady Gminy Koszyce do wykonania zadania w sposób zgodny z prawem w wyznaczonym terminie.

Pełny tekst uchwały PKW poniżej w linku

Link

Sprzątanie przestrzeni publicznej 2018 - ZMIANA TERMINU
Z URZĘDUInformujemy, że ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne uległ zmianie termin akcji sporzątania przestrzeni publicznej 2018 na dzień 7 kwietnia 2018 roku.

Sołtys Dolan Zaprasza do udziału w tej społecznej akcji wszystkich mieszkańców.

Zbiórka Meżczyzn na parkingu Sołeckim 7 kwietnia o godzinie 8:00 - porządkowanie zadrzewienia i zakrzaczenia dróg gminnych.


Zbiórka Kobiet i młodzieży przy posesji p. Merek Tomczyk 7 kwietnia o godzinie 9:00 - porządkowanie terenu działek Wiejskich oraz terenów przyległych wzdłuż dróg gminnych na terenie Sołectwa Dolany.


O godzinie 17: 00 podsumowanie tegorocznej akcji sprzątania przestrzeni publicznej w Sołectwie biesiadnym grillem.

Strona 3 z 64 < 1 2 3 4 5 6 > >>
PATRONATY MEDIALNE - Internetowy Serwis Miejscowości Dolany
Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic
GORĄCA LINIA

Image and video hosting by TinyPic

PORADNIK OBYWATELSKI
MASZ PRAWO UDZIAŁU W SESJACH ORAZ KOMISJACH RADY GMINY

Image and video hosting by TinyPic
(fot.koszyce.gmina.pl)

Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności
prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje
rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do
dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych,
w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy. WIĘCEJ

Image and video hosting by TinyPic

DRUKUJ WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
ZNALEZIONE W SIECI
PROSZOWICE....Tadeusz Kościuszko a Ziemia Proszowska

Bp Gurda: „Solidarność” była nośnikiem wartości

FINANSE - Rolnicy narzekają na podatki, ale płacą

KOSZYCE... Sukces gimnazjalistki

DOPŁATY TYLKO DO NAJLEPSZEGO TYTONIU

Proszowice... OTWARCIE BIURA POSELSKIEGO

KOSZYCE ... Przestarzały zapis będzie usunięty

wspomnienie... Z KSIĄŻNIC WIELKICH DO WATYKANU

BUDŻET ZOSTAŁ PRZYJĘTY BEZ DYSKUSJI

Gościem „PS” był Zdzisław Barszewicz z tygodnika „ECHO”. Tematem rozmowy było ograniczenie kadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

10 Października....konferencja powyborcza Prof. Włodzimierza Bernackiego w Bochni

dolany.hpu.pl W SIECI


Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Gminy Powiatu Proszowickiego
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
INTERNETOWY SERWIS MIEJSCOWOŚCI DOLANY


KOPIOWANIE ORAZ WYDRUK TREŚCI BEZ ZGODY ADMINISTRATORA ZABRONIONY !!!


PRZYJACIELE INTERNETOWEGO SERWISU MIEJSCOWOŚCI DOLANY

Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPicZałóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie