INTERNETOWY SERWIS MIEJSCOWOŚCI DOLANY
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DOLAN ŚRODOWISKO HISTORIA STATUT SAMORZĄD GALERIA ARTYKUŁY LINKI FORUM REDAKCJA KONTAKT Z REDAKCJĄ POGODA MUZYKA18-07-2019 10:46
TŁUMACZ
DZISIAJ
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 47
Nieaktywowany Użytkownik: 2
Najnowszy Użytkownik: AndrzejSi
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
SEKCJA SPECJALNA

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

POLECAMY


MEDIA LOKALNE

STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE


Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting


Image and video hosting by TinyPic
INFORMACJE PRAWNE

DOLANY WNIOSKUJĄ O SPRAWIEDLIWY PODZIAŁ GMINY KOSZYCE NA OKRĘGI WYBORCZE


Nowelizacja Kodeksu Wyborczego zobowiązuje Radę Gminy do uchwalenia na nowo okręgów wyborczych.W gminach do 20 000 mieszkańców tych jednomandatowych. Dotychczas obowiązujący podział jak i zapowiadany projektem Wójta nowy podział gminy na okręgi wyborcze jest niesprawidliwy, rozbijający lokalne społeczności oraz hojnie uprzywilejowuje część Sołectw wzdlędem innych. W związku na powyższe obradujące w sobotę 10 marca br. Zebranie Wiejskie w Dolanach przygotowało oraz uchwaliło uchwałę w której wnioskuje o sprawidliwy podział gminy na okręgi wyborcze, jednocześnie przedstawiając propozycję takiego podziału dla całej gminy Koszyce.Podział na okręgi wyborcze winien być sprawiedliwy, tzn. uwzględniający równość materialną równoprawnych kandydatur oraz materialnie równą siłę głosu każdego wyborcy.

Proponowany przez Dolany podział gwarantuje zachowanie jednolitej normy przedstawicielstwa nie przekraczając skali nad reprezentacji 1: 1,7 w stosunku do najsłabiej reprezentowanego w gminie według propozycji okręgu wyborczego nr 5 – sołectwo Witów, sołectwo Morsko oraz zachowanie więzi i ukształtowanych warunków geograficznych, historycznych i społecznych, min. takich jak powrót do ukształtowanego w latach poprzednich okręgu wyborczego sołectwo Dolany z częścią przyległą sołectwa Jaksice czy Sołectwa Rachwałowice z Sołectwem Filipowice. Przynależności do wspólnej infrastruktury: komunikacyjnej, wodno – kanalizacyjnej, tele – informatycznej, energetycznej, wspólnej parafii czy szkoły oraz planów wspólnego lokalnego rozwoju.

Proponowany podział gminy Koszyce na okręgi wyborcze zawiera również elementy oddolnych mechanizmów pobudzania obywatelskiej aktywności wyborczej mieszkańców wszystkich jednostek pomocniczych gminy, szczególnie tych mniejszych dotychczas nie mających równych warunków konkurencji wyborczej.

Uchwała Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dolany została złożona do Rady Gminy Koszyce oraz Wójta Gminy. Dostarczona została także do wszystkich Radnych Gminy Koszyce którzy 19 marca br. będą w głosowaniu decydowali o nowym podziale gminy Koszyce na okręgi wyborcze, jednomandatowe.

Przedłożona została także za pośrednictwem Sołtysów mieszkańcom poszczególnych Sołectw gminy Koszyce dla jej poparcia.


Poniżej pełen tekst uchwały Zebrania Wiejskiego wraz z załącznikami


KOSZTEM POZOSTAŁYCH SOŁECTW WÓJT CHOJNIE DAJE BISKUPICOM RADNEGO

19 marca br. podczas Sesji Rady Gminy Koszyce poddany pod obrady ma być przygotowany przez Wójta Gminy projekt podziału gminy Koszyce na okręgi wyborcze. Przygotowany jednak przez Wójta projekt podziału gminy na okręgi wyborcze, jednomandatowe niesprawiedliwie i chojnie obdarowuje radnym Biskupice choć 187 mieszkańców to za mało na radnego. Pierwszym przykładem są Piotrowice z 203 mieszkańcami i brakiem własnego radnego.Jeśli uważa się za sprawiedliwe przyznanie mandatu radnego na 187 mieszkańców to w całej gminie Koszyce podział winien wyglądać nastepująco:

Koszyce 799 - 4 radnych
Sokołowice 400 - 2 radnych
Książnice Wielkie 407 - 2 radnych
Jaksice 508 - 2 radnych
Przemyków - 439 - 2 radnych
Piotrowice - 203 - 1 radny
Rachwałowice - 249 - 1 radny
Malkowice-Siedliska, Filipowice - 497 - 2 radnych
Łapszów, Jankowice 421 - 2 radnych
Dolany, Modrzany, Zagaje 414 - 2 radnych
Biskupice 187 - 1 radny

Jednakże powołanie 21 radnych wyklucza już sam Kodeks Wyborczy, który wskazuje, że w gminach do 20 000 mieszkańców Rada Gminy liczy 15 radnych.

Poniżej przedstawiamy Państwu niesprawidliwy, rozbijający lokalne społeczności Projekt podziału Gminy Koszyce jaki przygotował Wójt Gminy.

SOŁTYS DOLAN INFORMUJE - Sprzątanie przestrzeni publicznej 2018
Dolany - NEWSY

SZANOWNI MIESZKAŃCY SOŁECTWA DOLANY


Sobota 24 marca ogłoszona jest dniem „ Sprzątania Przestrzeni Publicznej Gminy Koszyce”, to już szósta edycja tej pożytecznej akcji bezpośredniej wspólnot mieszkańców naszej gminy.

Również Nasza deklaracja udziału Sołectwa Dolany w akcji została zgłoszona, dlatego też w sobotę gromadzimy się aby poświęci swój cenny czas Naszej Wspólnocie Sołeckiej.
Sprzątać będziemy wspólną przestrzeń publiczną.

Zwracam się do wszystkich mieszkańców Sołectwa , szczególnie tych którzy zadeklarowali swój udział w akcji o aktywny udział w sobotniej akcji. Zaangażujmy się razem.


Gromadzimy się w sobotę 24 marca br. o godzinie 9:00 przy posesji p. Marka Tomczyka ( Dolany 20)


SZCZEPIENIE PSÓW I KOTÓW PRZECIW WŚCIEKLIŹNIE 2018
Dolany - NEWSY

INFORMUJEMY MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI DOLANY ORAZ JAKSICE ŻE SZCZEPIENIE PSÓW I KOTÓW ODBĘDZIE SIĘ 17 MARCA 2018 ROKU(SOBOTA) WEDŁUG WYKAZU PUNKTÓW SZCZEPIENIA:

Image and video hosting by TinyPic


SOŁTYS SOŁECTWA DOLANY ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW NA ZEBRANIE WIEJSKIE
KARTKA PO WSI
WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA ROZWOJU WSI DOLANY 10 MARCA 2018 R O GODZINIE 15:00
Dolany - NEWSY
ZUMBA FITNESS W KOSZYCACH
Sylwia Jęczmionek, Instruktor serdecznie zaprasza na Zumba Fitness w Koszycach od 13 marca 2018 roku w restauracji " Joker" o godzinie 19:00SERDECZNIE ZAPRASZAMY W IMIENIU ORGANIZATORÓW" Jedno sołectwo nie wypowiedziało opinii na określony temat będący przedmiotem konsultacji" czy aby ???

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 26 lutego 2003 roku sygn. K 30/02 wyraził pogląd, że Konsultacje mają być możliwie najbliższe referendum opiniodawczemu. W uzasadnieniu prawomocnego Wyroku NSA II OSK518/14 czytamy, że podczas konsultacji należy zagwarantować, aby poglądy wyrażone przez poszczególnych mieszkańców nie mogły być ustalone i ujawnione.

Opierając się na wyżej przytoczonych tezach TK oraz NSA Tadeusz Polak złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Skargę na podjętą uchwałę Rady Gminy Koszyce Nr XVII/159/2017 z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Koszyce konsultacji społecznych dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Koszyce naruszającą przepisy prawa. Wnosząc o stwierdzenie nieważności skarżonej uchwały.

Poniżej pełny tekst Skargi złożonej do WSA

DO KONSULTACJI UPRAWNIENI SĄ WSZYSCY MIESZKAŃCY GMINY KOSZYCE ??


W dniach od 20 grudnia 2017 roku do dnia 30 stycznia 2018 roku przeprowadzono tak zwane konsultacje z mieszkańcami Gminy Koszyce, dla których podstawą prawną była dotychczas jeszcze obowiązująca Uchwała Rady Gminy Koszyce Nr XVII/159/2017 z dnia 1 grudnia 2017 roku. W samej uchwale w paragrafie 4 czytamy - " Do konsultacji uprawnieni są wszyscy mieszkańcy Gminy Koszyce". Jednak czy Wójt Gminy dopełnił tego zapisu ??

Stan liczby wszystkich mieszkańców w Gminie Koszyce i poszczególnych Sołectwach na koniec IV kwartału 2017 roku przedstawia poniższa tabela gdzie zamieszczono także procentowe poparcie "za" miastem Koszyce z przedstawionej liczby ogółu mieszkańców.
Tabela ta przedstawia też ogólną liczbę zamieszczonych mieszkańców na listach konsultacyjnych którzy opowiedzieli się "za" miastem Koszyce w poszczególnych Sołectwach i ich procentowe poparcie " za" miastem Koszyce.Organizacyjne otwarcie dla struktur i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości w Gminie Koszyce
WYDARZENIA

Podczas odbytego spotkania organizacyjnego dnia 20 stycznia 2018 roku w Tarnowie Zarządów Terenowych Prawa i Sprawiedliwości okręgu 15 nastąpiło oficjalne wręczenie dokumentów powołania nowych składów struktur terenowych Prawa i Sprawiedliwości.Uroczystego wręczenia dokumentów dokonał Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS, Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej prof. Ryszard Terlecki w obecności Prezesa Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości prof. Włodzimierza Bernackiego i posłów PiS z okręgu 15 ( tarnowskiego).

Jak czytamy z dokumentu Powołania, uchwałą Nr 03/XII/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości w okręgu Nr 15 – Tarnów, na wniosek Prezesa Okręgowego, Pan Tadeusz Polak zamieszkały Dolany 8, 32 – 130 Koszyce powołany został na Pełnomocnika Terenowego Komitetu Prawa i Sprawiedliwości w Gminie Koszyce.

Powołana dotychczas organizacyjna struktura terenowa Prawa i Sprawiedliwości w Powiecie Proszowickim to:

 Na Prezesa Miejsko-Gminnego Komitetu Prawa i Sprawiedliwości w Proszowicach – wybrany został Pan Józef Gawron, obecny W-ce Wojewoda Małopolski.

 Na Prezesa Miejsko-Gminnego Komitetu Prawa i Sprawiedliwości w Nowym Brzesku - wybrany został Pan Krzysztof Madejski, obecny Radny Powiatu Proszowickiego.

 Na Pełnomocnika Gminnego Komitetu Prawa i Sprawiedliwości w Koniuszy - powołany został Pan Leszek Raś, zamieszkały Posądza.

 Na Pełnomocnika Gminnego Komitetu Prawa i Sprawiedliwości w Koszycach - powołany został Pan Tadeusz Polak , zamieszkały Dolany.

Przy poszanowaniu i przestrzeganiu uniwersalnych wartości, aspiracją nowo powołanych struktur terenowych Prawa i Sprawiedliwości jest działanie na rzecz świadomego społeczeństwa – zaangażowanego w życie publiczne.


Pełnomocnik Terenowy Komitetu PiS
w Gminie Koszyce

Tadeusz Polak

ZWROT AKCYZY ZA PALIWO ROLNICZE W 2018 ROKU
Z URZĘDU

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko informuje, iż w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

WNIOSKI w I TERMINIE - od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r., w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.

WNIOSKI w II TERMINIE - od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.

Wnioski, wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego przyjmowane będą w pokoju nr 15 w Urzędzie Gminy i Miasta (tel. 0-12 385 21 51).


Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych


Pieniądze wypłacane będą w terminach:

3 - 30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.


Strona 4 z 64 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
PATRONATY MEDIALNE - Internetowy Serwis Miejscowości Dolany
Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic
GORĄCA LINIA

Image and video hosting by TinyPic

PORADNIK OBYWATELSKI
MASZ PRAWO UDZIAŁU W SESJACH ORAZ KOMISJACH RADY GMINY

Image and video hosting by TinyPic
(fot.koszyce.gmina.pl)

Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności
prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje
rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do
dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych,
w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy. WIĘCEJ

Image and video hosting by TinyPic

DRUKUJ WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
ZNALEZIONE W SIECI
PROSZOWICE....Tadeusz Kościuszko a Ziemia Proszowska

Bp Gurda: „Solidarność” była nośnikiem wartości

FINANSE - Rolnicy narzekają na podatki, ale płacą

KOSZYCE... Sukces gimnazjalistki

DOPŁATY TYLKO DO NAJLEPSZEGO TYTONIU

Proszowice... OTWARCIE BIURA POSELSKIEGO

KOSZYCE ... Przestarzały zapis będzie usunięty

wspomnienie... Z KSIĄŻNIC WIELKICH DO WATYKANU

BUDŻET ZOSTAŁ PRZYJĘTY BEZ DYSKUSJI

Gościem „PS” był Zdzisław Barszewicz z tygodnika „ECHO”. Tematem rozmowy było ograniczenie kadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

10 Października....konferencja powyborcza Prof. Włodzimierza Bernackiego w Bochni

dolany.hpu.pl W SIECI


Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Gminy Powiatu Proszowickiego
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
INTERNETOWY SERWIS MIEJSCOWOŚCI DOLANY


KOPIOWANIE ORAZ WYDRUK TREŚCI BEZ ZGODY ADMINISTRATORA ZABRONIONY !!!


PRZYJACIELE INTERNETOWEGO SERWISU MIEJSCOWOŚCI DOLANY

Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPicZałóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie