INTERNETOWY SERWIS MIEJSCOWOŚCI DOLANY
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DOLAN ŚRODOWISKO HISTORIA STATUT SAMORZĄD GALERIA ARTYKUŁY LINKI FORUM REDAKCJA KONTAKT Z REDAKCJĄ POGODA MUZYKA22-03-2019 13:02
TŁUMACZ
DZISIAJ
Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 47
Nieaktywowany Użytkownik: 3
Najnowszy Użytkownik: AndrzejSi
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
SEKCJA SPECJALNA

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

POLECAMY


MEDIA LOKALNE

STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE


Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting


Image and video hosting by TinyPic
INFORMACJE PRAWNE

" Jedno sołectwo nie wypowiedziało opinii na określony temat będący przedmiotem konsultacji" czy aby ???

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 26 lutego 2003 roku sygn. K 30/02 wyraził pogląd, że Konsultacje mają być możliwie najbliższe referendum opiniodawczemu. W uzasadnieniu prawomocnego Wyroku NSA II OSK518/14 czytamy, że podczas konsultacji należy zagwarantować, aby poglądy wyrażone przez poszczególnych mieszkańców nie mogły być ustalone i ujawnione.

Opierając się na wyżej przytoczonych tezach TK oraz NSA Tadeusz Polak złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Skargę na podjętą uchwałę Rady Gminy Koszyce Nr XVII/159/2017 z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Koszyce konsultacji społecznych dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Koszyce naruszającą przepisy prawa. Wnosząc o stwierdzenie nieważności skarżonej uchwały.

Poniżej pełny tekst Skargi złożonej do WSA

DO KONSULTACJI UPRAWNIENI SĄ WSZYSCY MIESZKAŃCY GMINY KOSZYCE ??


W dniach od 20 grudnia 2017 roku do dnia 30 stycznia 2018 roku przeprowadzono tak zwane konsultacje z mieszkańcami Gminy Koszyce, dla których podstawą prawną była dotychczas jeszcze obowiązująca Uchwała Rady Gminy Koszyce Nr XVII/159/2017 z dnia 1 grudnia 2017 roku. W samej uchwale w paragrafie 4 czytamy - " Do konsultacji uprawnieni są wszyscy mieszkańcy Gminy Koszyce". Jednak czy Wójt Gminy dopełnił tego zapisu ??

Stan liczby wszystkich mieszkańców w Gminie Koszyce i poszczególnych Sołectwach na koniec IV kwartału 2017 roku przedstawia poniższa tabela gdzie zamieszczono także procentowe poparcie "za" miastem Koszyce z przedstawionej liczby ogółu mieszkańców.
Tabela ta przedstawia też ogólną liczbę zamieszczonych mieszkańców na listach konsultacyjnych którzy opowiedzieli się "za" miastem Koszyce w poszczególnych Sołectwach i ich procentowe poparcie " za" miastem Koszyce.Organizacyjne otwarcie dla struktur i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości w Gminie Koszyce
WYDARZENIA

Podczas odbytego spotkania organizacyjnego dnia 20 stycznia 2018 roku w Tarnowie Zarządów Terenowych Prawa i Sprawiedliwości okręgu 15 nastąpiło oficjalne wręczenie dokumentów powołania nowych składów struktur terenowych Prawa i Sprawiedliwości.Uroczystego wręczenia dokumentów dokonał Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS, Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej prof. Ryszard Terlecki w obecności Prezesa Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości prof. Włodzimierza Bernackiego i posłów PiS z okręgu 15 ( tarnowskiego).

Jak czytamy z dokumentu Powołania, uchwałą Nr 03/XII/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości w okręgu Nr 15 – Tarnów, na wniosek Prezesa Okręgowego, Pan Tadeusz Polak zamieszkały Dolany 8, 32 – 130 Koszyce powołany został na Pełnomocnika Terenowego Komitetu Prawa i Sprawiedliwości w Gminie Koszyce.

Powołana dotychczas organizacyjna struktura terenowa Prawa i Sprawiedliwości w Powiecie Proszowickim to:

 Na Prezesa Miejsko-Gminnego Komitetu Prawa i Sprawiedliwości w Proszowicach – wybrany został Pan Józef Gawron, obecny W-ce Wojewoda Małopolski.

 Na Prezesa Miejsko-Gminnego Komitetu Prawa i Sprawiedliwości w Nowym Brzesku - wybrany został Pan Krzysztof Madejski, obecny Radny Powiatu Proszowickiego.

 Na Pełnomocnika Gminnego Komitetu Prawa i Sprawiedliwości w Koniuszy - powołany został Pan Leszek Raś, zamieszkały Posądza.

 Na Pełnomocnika Gminnego Komitetu Prawa i Sprawiedliwości w Koszycach - powołany został Pan Tadeusz Polak , zamieszkały Dolany.

Przy poszanowaniu i przestrzeganiu uniwersalnych wartości, aspiracją nowo powołanych struktur terenowych Prawa i Sprawiedliwości jest działanie na rzecz świadomego społeczeństwa – zaangażowanego w życie publiczne.


Pełnomocnik Terenowy Komitetu PiS
w Gminie Koszyce

Tadeusz Polak

ZWROT AKCYZY ZA PALIWO ROLNICZE W 2018 ROKU
Z URZĘDU

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko informuje, iż w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

WNIOSKI w I TERMINIE - od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r., w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.

WNIOSKI w II TERMINIE - od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.

Wnioski, wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego przyjmowane będą w pokoju nr 15 w Urzędzie Gminy i Miasta (tel. 0-12 385 21 51).


Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych


Pieniądze wypłacane będą w terminach:

3 - 30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.


Rolniku, od tego roku wniosek o dopłaty tylko przez Internet
Z URZĘDU

Od 2018 r. zmianie uległy zasady ubiegania się o dopłaty bezpośrednie. Jest to związane z rozporządzeniem KE z 2014 r., które nakazuje krajom członkowskim wdrożenie tzw. geoprzestrzennego formularza wniosku. Wnioski składane będą w formie elektronicznej. Służy do tego aplikacja eWniosekPlus, dostępna od 15 marca na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje wsparcie techniczne, w każdej gminie województwa przeprowadzi szkolenia z obsługi aplikacji. Od 15 marca w siedzibach ARiMR dostępne będą stanowiska internetowe, przy których rolnicy będąmogli - z pomocą pracowników - skorzystać z aplikacji eWniosekPlus.

Rolnicy będą mogli skorzystać także z pomocy instytucji i organizacji rolniczych, w tym Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Zamiast wniosku można złożyć Oświadczenie

W tym roku zamiast wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich możliwe będzie złożenie Oświadczenia, w którym rolnik potwierdzi brak zmian w porównaniu z wnioskiem z 2017 roku. Formularz Oświadczenia dostępny będzie na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.

Termin składania oświadczeń wyznaczono od 15 lutego do 14 marca 2018 r.

Z takiego rozwiązania będzie mógł skorzystać rolnik, w którego gospodarstwie powierzchnia gruntów ornych wynosiła mniej niż 10 ha i ubiegał się w 2017 roku:

jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową lub
płatność do owiec i kóz lub
płatność niezwiązaną do tytoniu lub
wypłatę pomocy na zalesianie lub
przyznanie płatności ONW lub przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej.
„Apelujemy do rolników, by nie czekali do ostatniej chwili z dostarczeniem Oświadczenia lub ze skorzystaniem z aplikacji internetowej do złożenia wniosku o dopłaty. Oświadczenia można składać już od 15 lutego, a eWwnioski od 15 marca – mówi dyrektor Małopolskiego OR Adam Ślusarczyk. Wcześniejsze złożenie wniosku pozwoli na szybką jego ocenę oraz da możliwość poprawy ewentualnych błędów w terminie umożliwiającym przyznanie płatności bezpośrednich. Punkty pomocy technicznej w biurach powiatowych ARiMR, zaopatrzone w komputery z dostępem do Internetu, dostępne będą już od 15 marca. Wcześniejsze zgłoszenie się po pomoc pozwoli na uniknięcie kolejek i zapewnienie sprawnej i szybkiej obsługi”.

ARiMR oferuje szkolenia także dla prywatnych firm doradczych i innych podmiotów, które są zainteresowane pomocą rolnikom przy wypełnianiu wniosków w aplikacji internetowej. Szkolenia odbywać się będą od 20 lutego w siedzibie OR lub BP we wcześniej ustalanych terminach.


Informacje dotyczące eWniosku i Oświadczenia
w Punktach Informacyjnych Małopolskiego Oddziału Regionalnego oraz Biur Powiatowych ARiMR
na stronie internetowej www.arimr.gov.pl
pod bezpłatnym numerem infolinii 800-38-00-84


Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego- PZDR Proszowice zaprasza na szkolenie uzupełniające pt. ,,Stosowanie środków ochrony roślin”
Z URZĘDU
Boże Narodzenie 2017
ŻYCZENIA
"Konsultacje w sprawie nadania praw miejskich Koszycom niezgodne z obowiązującym Prawem"
STOWARZYSZENIE  WSPIERANIA DEMOKRACJI LOKALNEJ

Uwaga Mieszkańcy gminy Koszyce !


Wójt Gminy Koszyce zarządził:
"..Konsultacje w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Koszyce statusu miasta zostaną przeprowadzone w dniach od 20 grudnia 2017 roku do 30 stycznia 2018 roku w formie bezpośredniej- poprzez osobiste składanie podpisów na listach konsultacyjnych przez mieszkańców.
Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w sołectwach."
(Zarządzenie Nr 168/2017)Stowarzyszenie Wspierania Demokracji Lokalnej uważa, że taki sposób przeprowadzenia konsultacji nie jest zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Każdy mieszkaniec gminy powinien mieć zagwarantowane, że będzie podejmował decyzję w takich warunkach technicznych i politycznych, które umożliwią mu nieskrępowane prawo do jej podjęcia, i że jego decyzja nie będzie ustalona i ujawniona.
Istotą konsultacji jest uzyskanie obrazu poglądów mieszkańców danej wspólnoty samorządowej, a nie indywidualnych jednostek.


SWDL apeluje o wstrzymanie się z podawaniem swoich danych osobowych i podpisywania kart konsultacyjnych do momentu rozstrzygnięcia tej kwestii przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.


SESJA BUDŻETOWA RADY GMINY KOSZYCE 1 GRUDNIA 2017
Z URZĘDU
Informujemy mieszkańców, że w dniu 1 grudnia b.r o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Koszycach odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy Koszyce.Porządek Obrad:


1. Otwarcie obrad Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) uchwały budżetowej Gminy Koszyce na rok 2018
2) wieloletniej prognozy finansowej Gminy Koszyce
3) zmiany budżetu gminy na 2017 rok
4) przyjęcia istniejących nazw ulic na terenie miejscowości Koszyce
5) podjęcia procedury związanej z nadaniem miejscowości Koszyce statusu miasta
6) przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Koszyce konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Koszyce
7) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
8) określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
9) uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
10) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
11) przyjęcia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy Koszyce na rok 2018
12) przyjęcia planu pracy Rady Gminy Koszyce na rok 2018


13) zmiany uchwały Rady Gminy Koszyce w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Piotra Barylaka w Książnicach Wielkich w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Piotra Barylaka w Książnicach Wielkich
14) zmiany uchwały Rady Gminy Koszyce w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Koszycach wchodzącej w skład Centrum Oświatowego w Koszycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Koszycach wchodzącą w skład Centrum Oświatowego w Koszycach
15) regulaminu udzielania stypendium za wyniki w nauce dla uczniów Szkół Podstawowych i oddziałów gimnazjalnych z terenu Gminy Koszyce
16) ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, z innymi formami wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Koszyce
17) utworzenia Samorządowego Punktu Przedszkolnego w Książnicach Wielkich
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Sesji.


Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy.

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓWBUDŻETOWY PROJEKT - Niezrównoważonego rozwoju Sołectw w 2018 r
Dolany - NEWSY

Jak co roku w miesiącu wrześniu zgodnie z obowiązującą procedurą budżetową, Sołectwo Dolany złożyło do Wójta Gminy Koszyce sprecyzowany w ośmiu punktach wniosek budżetowy w tym wnioskowanie ponawiane po raz kolejny o : budowę budynku wielofunkcyjnego ( świetlicy Wiejskiej) na którą z funduszu sołeckiego 2018 Sołectwa Dolany wydzielono stosowną kwotę, przebudowę drogi gminnej Dolany - Błonia, która min. pozwoli oddać do użytkowania zbudowany przez mieszkańców w 2017 roku - parking oraz dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 79 w miejscowości Dolany.Pomimo obowiązującej w gminie Koszyce Strategii Zrównoważonego Rozwoju do Projektu Budżetu na 2018 rok nie wprowadzono żadnej z zawnioskowanych przez Sołectwo inwestycji.

Z uwagi na zaistniały stan projektu budżetu Sołectwo złożyło o jego stosowną autopoprawkę a przy jej braku o odpowiednie samodzielne wprowadzenie do budżetu przez Radę Gminy Koszyce.PROJEKT BUDŻETU GMINY KOSZYCE NA ROK 2018


Dokumenty poniżej

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH NA KRAJÓWCE W DOLANACH
Dolany - NEWSY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapewnia, że w związku z wnioskiem mieszkańców Dolan w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych na wysokości przystanków autobusowych w Dolanach przy drodze krajowej Nr 79 biorąc pod uwagę fakt, że wnioskowane przejście dla pieszych zlokalizowane byłoby pomiędzy zatokami autobusowymi tutejszy oddział widzi możliwość jego wyznaczenia w terenie. Przejście dla pieszych zostanie wymalowane w sprzyjających warunkach atmosferycznych po wykonaniu i zatwierdzeniu stosownego projektu zmian stałej organizacji ruchu. Jednocześnie w swym piśmie GDDKiA zwraca się do Wójta Gminy Koszyce mając na celu stworzenie bezpiecznych miejsc przekraczania drogi krajowej o podjęcie działań zmierzających do jego oświetlenia co należy do zadań własnych gminy zgodnie z przepisami prawa.Mieszkańcy Dolan w trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu na drodze krajowej Nr 79 podczas zebrania wiejskiego w dniu 9 września 2017 roku pod adresem zarządcy drogi krajowej Nr 79 zgłosili wniosek o wyznaczenie i oznakowanie poziome i pionowe przejścia dla pieszych na wysokości przystanków autobusowych zlokalizowanych w Dolanach.

Stosownym pismem Wójt Gminy zwrócił się do GDDKiA o zajęcie stanowiska w sprawie w/w wniosku.

Jak informuje GDDKiA - w związku z wnioskiem mieszkańców Dolan w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych na wysokości przystanków autobusowych w Dolanach przy drodze krajowej Nr 79 biorąc pod uwagę fakt, że wnioskowane przejście dla pieszych zlokalizowane byłoby pomiędzy zatokami autobusowymi tutejszy oddział widzi możliwość jego wyznaczenia w terenie. Przejście dla pieszych zostanie wymalowane w sprzyjających warunkach atmosferycznych po wykonaniu i zatwierdzeniu stosownego projektu zmian stałej organizacji ruchu. Jednocześnie w swym piśmie GDDKiA zwraca się do Wójta Gminy Koszyce mając na celu stworzenie bezpiecznych miejsc przekraczania drogi krajowej o podjęcie działań zmierzających do jego oświetlenia co należy do zadań własnych gminy zgodnie z przepisami prawa.


Mieszkańcy Sołectwa wyszli już na przeciw potrzebie oświetlenia drogi krajowej w miejscowości wydzielając stosowną kwotę w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018.

Strona 4 z 63 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
PATRONATY MEDIALNE - Internetowy Serwis Miejscowości Dolany
Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic
GORĄCA LINIA

Image and video hosting by TinyPic

PORADNIK OBYWATELSKI
MASZ PRAWO UDZIAŁU W SESJACH ORAZ KOMISJACH RADY GMINY

Image and video hosting by TinyPic
(fot.koszyce.gmina.pl)

Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności
prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje
rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do
dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych,
w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy. WIĘCEJ

Image and video hosting by TinyPic

DRUKUJ WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
ZNALEZIONE W SIECI
PROSZOWICE....Tadeusz Kościuszko a Ziemia Proszowska

Bp Gurda: „Solidarność” była nośnikiem wartości

FINANSE - Rolnicy narzekają na podatki, ale płacą

KOSZYCE... Sukces gimnazjalistki

DOPŁATY TYLKO DO NAJLEPSZEGO TYTONIU

Proszowice... OTWARCIE BIURA POSELSKIEGO

KOSZYCE ... Przestarzały zapis będzie usunięty

wspomnienie... Z KSIĄŻNIC WIELKICH DO WATYKANU

BUDŻET ZOSTAŁ PRZYJĘTY BEZ DYSKUSJI

Gościem „PS” był Zdzisław Barszewicz z tygodnika „ECHO”. Tematem rozmowy było ograniczenie kadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

10 Października....konferencja powyborcza Prof. Włodzimierza Bernackiego w Bochni

dolany.hpu.pl W SIECI


Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Gminy Powiatu Proszowickiego
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
INTERNETOWY SERWIS MIEJSCOWOŚCI DOLANY


KOPIOWANIE ORAZ WYDRUK TREŚCI BEZ ZGODY ADMINISTRATORA ZABRONIONY !!!


PRZYJACIELE INTERNETOWEGO SERWISU MIEJSCOWOŚCI DOLANY

Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPicZałóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie