INTERNETOWY SERWIS MIEJSCOWOŚCI DOLANY
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DOLAN ŚRODOWISKO HISTORIA STATUT SAMORZĄD GALERIA ARTYKUŁY LINKI FORUM REDAKCJA KONTAKT Z REDAKCJĄ POGODA MUZYKA25-05-2018 01:20
TŁUMACZ
DZISIAJ
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 47
Nieaktywowany Użytkownik: 15
Najnowszy Użytkownik: AndrzejSi
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
SEKCJA SPECJALNA

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

POLECAMY


MEDIA LOKALNE

STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE


Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting


Image and video hosting by TinyPic
INFORMACJE PRAWNE

MIESZKAŃCY BUDUJĄ PARKING W DOLANACH
Dolany - NEWSY

Trwa budowa parkingu w Sołectwie Dolany na działce Nr 41 w naszej miejscowości przy udziale Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dolany 2017 oraz Budżetu Obywatelskiego Gminy Koszyce 2017. Dzięki udziałowi Społecznemu mieszkańców Sołectwa, w dniu 8 lipca ułożyliśmy krawezniki betonowe okalające parking.

Image and video hosting by TinyPic


Projekt " Budowa Parkingu w Sołectwie Dolany" jest składową pełnego zagospodarowania działki 41 w Dolanach, gdzie stanąć ma także Świetlica Wiejska Sołectwa oraz teren rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem małą architekturą.

W oparciu o zakupy jak w projekcie oraz pracę społeczną mieszkańców Sołectwa wykonany zostanie parking dla samochodów z kostki betonowej na podkładzie kruszywa o powierzchni całkowitej 250 m kw.


W sobotniej Akcji Społecznej przy zagospodarowaniu działki 41 udział wzięli : Tadeusz Polak, Bogdan Karlik, Łukasz Zając, Stanisław Gzyl, Piotr Piórek, Zbigniew Kubik, Zbigniew Gliński, Mieczysław Filipowicz, Krzysztof Głuszek Mirosław Piórek.

Dziękujemy za każdy aktywny udział w dziele rozwoju naszej miejscowości.
ZEBRANIE WIEJSKIE POŁĄCZONE Z ROZPOCZĘCIEM WAKACJI 2017 W DOLANACH
Dolany - NEWSY
25 czerwca br. ( niedziela) o godzinie 16:30 w Centrum Sportu i Rekreacji Sołectwa Dolany odbyło się Zebranie Wiejskie Sołectwa Dolany połączone z rozpoczęciem Wakacji 2017.
(fot. Karol Polak)


Zebranie na którym licznie zgromadzili się mieszkańcy Sołectwa poprowadził Sołtys - Tadeusz Polak. Rozpoczynając przedstawienie sprawozdania z działalności w okresie od ostatniego zebrania wiejskiego, Sołtys podziękował wszystkim mieszkańcom za tak liczny udział w dzisiejszym Zebraniu Wiejskim oraz aktywny udział w życiu Sołectwa.

Przechodząc do merytorycznego przedstawienia sprawozdania rozpoczął od podsumowania roku 2016, przedstawił mieszkańcom wszystkie swoje wnioski oraz odpowiedzi Urzędu Gminy, przedstawił także sprawozdanie z budowy Centrum Sportu i Rekreacji gdzie odbywa się dzisiejsze Zebranie Wiejskie dzięki zaangażowaniu nas wszystkich mieszkańców. Pan Sołtys poinformował mieszkańców o uruchomionym przez Urząd Gminy tzw. Telefonie interwencyjnym, przypomniał termin jesiennej zbiórki odpadów wielkogabarytowych.
Podziękował mieszkańcom za udział w sprzątaniu Sołectwa wiosną bieżącego roku, w zakresie bezpośrednim podczas sprzątania jak i za utrzymanie porządku przez mieszkańców na własnych posesjach przez cały rok.
Następnie Pan Sołtys przedstawił mieszkańcom złożone wnioski w sprawach Sołectwa do Urzędu Gminy w roku bieżącym oraz odczytał odpowiedzi Urzędu Gminy.

„ W roku bieżącym naszym głównym zadaniem inwestycyjnym w Sołectwie jest budowa parkingu na działce Nr 41, której zagospodarowanie rozkładamy na kilka kolejnych lat. W poprzednim tygodniu rozpoczęliśmy budowę parkingu, która jest oparta z jednej strony na finansowaniu z funduszu sołeckiego oraz budżetu obywatelskiego z drugiej na własnym wykonawstwie przez mieszkańców mając już doświadczenie z roku 2016 przy budowie tego miejsca gdzie się znajdujemy. Wspólnym zaangażowaniem jesteśmy w stanie tego dokonać”.

Pan Sołtys w związku z budową parkingu zaapelował do mieszkańców o udział w tym dziele, będzie informował o potrzebach w poszczególnych terminach. Szczególnie zwrócił się do mężczyzn z Sołectwa.

„Priorytet Sołectwa to także budowa chodnika przy DK 79 przez Dolany która stoi w martwym punkcie, z jednej strony z pism Urzędu Gminy wynika, że nie ma postępu a z drugiej strony GDDKiA daje nadzieje na rok 2019, Karol Polak jest w kontakcie z GDDKiA Oddział w Krakowie. Jak tylko będą informacje w tym zakresie będziemy informować na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej” - poinformował Pan Sołtys.
Pan Sołtys w roku bieżącym przeprowadził dwie rozmowy z Wójtem Gminy Koszyce, w miesiącu kwietniu oraz drugą w miesiącu czerwcu. Z przeprowadzonych rozmów wynika, że przebudowa drogi gminnej Dolany – Błonia w tym roku nie dojdzie do skutku, choć ma bezpośredni wpływ min. na wysokość budowanego parkingu na działce Nr 41. Z kolei z pism przekazanych z Urzędu Gminy wynika, że nie wnioskowano o dofinansowanie z środków krajowych oraz europejskich na przebudowę drogi gminnej Dolany – Błonie w roku bieżącym ze względu na brak programów.

W miesiącu czerwcu zostało wykonane wykaszanie poboczy przy drodze gminnej Dolany – Chełmy. Jak wynika z pisma Urzędu Gminy do końca tego miesiąca mają zostać ściągnięte także zawyżone pobocza tej drogi.

W roku 2016 przeprowadzono „ modernizację” oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koszyce w tym w naszej miejscowości. Jako Sołectwo wnioskowaliśmy i nadal wnioskujemy o zupełnie szerszy zakres modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Dolany. Audyt dot. Oświetlenia ulicznego w Dolanach mówi o montażu lamp oświetlenia ulicznego na każdym słupie począwszy od p. Pietrzyk w górę. Na przysiółku Chełmy przy drodze gminnej nie ma żadnej lampy choć jest to teren zabudowany. Pan Sołtys odczytał pisma z Urzędu Gminy w tym zakresie.

Gmina Koszyce przystępuje do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. Pan Sołtys przedstawił mieszkańcom temat rewitalizacji, o co w niej chodzi i kogo dotyczy. Wnioskował do Wójta Gminy o zorganizowanie w Sołectwie spotkania edukacyjnego nt. rewitalizacji. Odpowiedź była negatywna. Przedstawił także harmonogram opracowania Programu Rewitalizacji oraz działania podejmowane przez tutejszy Samorząd Gminy. Przypomniał, że proces przygotowania programu, w tym wyznaczenia terenu zdegradowanego jak i rewitalizacji wymaga partycypacji społecznej, współpracy z mieszkańcami całej gminy w zadawalającym zakresie tj. w taki sposób by jak największa liczba mieszkańców mała choć zapewnioną możliwość uczestnictwa w tym procesie.

W miesiącu sierpniu lub wrześniu Sołectwo będzie obradować na temat przeznaczenia kolejnego funduszu sołeckiego, tym razem na rok 2018. Pan Sołtys na koniec podziękował za zaangażowanie, zgłaszane wnioski przez poszczególnych mieszkańców, które przekazuje do Urzędu Gminy celem realizacji.

Następnie Zebranie Wiejskie jednogłośnie przyjęło uchwałę Zebrania Wiejskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Sołtysa Sołectwa Dolany za rok 2016.

Po czym nastąpił punkt obrad sprawy różne i wolne wnioski podczas którego mieszkańcy zgłosili liczne wnioski oraz problemy w sprawach Sołectwa do Samorządu Gminy Koszyce, po czym nastąpiło zamknięcie Zebrania Wiejskiego.

Po Zebraniu Wiejskim mieszkańcy wspólnie spędzili niedzielne popołudnie przy grillu oraz dźwiękach muzyki przywitali wakacje 2017. Nie zapomniano także o młodym pokoleniu Sołectwa, dzieci bawiły się na wybudowanym w 2016 roku placu zabaw.


Za liczny udział w niedzielnym Zebraniu a przede wszystkim za pomoc w przygotowaniu, Sołtys składa serdeczne podziękowania.


ZDJĘCIA

SOŁTYS DOLAN ZAPRASZA NA ZEBRANIE WIEJSKIE POŁĄCZONE Z ROZPOCZĘCIEM WAKACJI 2017 W CSiR SOŁECTWA DOLANY
KARTKA PO WSI
Sołtys Dolan Tadeusz Polak serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Sołectwa do udziału w Zebraniu Wiejskim Sołectwa Dolany połączonego z rozpoczęciem wakacji 2017.

Szczegóły poniżej


XIV SESJA RADY GMINY KOSZYCE 27 CZERWCA 2017 r.
WAŻNE

Informujemy mieszkańców, że w dniu 27 czerwca b.r o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Koszycach odbędzie się XIV Sesja Rady Gminy Koszyce.Porządek Obrad:


1. Otwarcie obrad Sesji Rady Gminy.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Informacja w sprawie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koszyce za 2016 rok

2. absolutorium dla Wójta Gminy Koszyce z tytułu wykonania budżetu Gminy Koszyce za 2016 rok

3. zmiany budżetu gminy na 2017 rok

4. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Koszyce

5. zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

6. regulaminu udzielania stypendium za wyniki w nauce dla uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Koszycach

7. uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji (Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Koszyce)

8. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Koszyce

9. przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Koszyce

10. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Koszyce

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Sprawy różne i wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad Sesji.


Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy.

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓWSOŁTYS TADEUSZ POLAK WNIOSKUJE O WYWIESZENIE ROZKŁADÓW JAZDY NA PRZYSTANKACH W DOLANACH
Dolany - NEWSY

Sołtys, Tadeusz Polak na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz obowiązującej uchwały Rady Gminy Koszyce w sprawie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Koszyce - wniósł o wyegzekwowanie od przewoźników którzy otrzymali zgodę na korzystanie z przystanków komunikacyjnych obowiązku wywieszania na przystankach komunikacyjnych w Dolanach rozkładów jazdy z niezbędnymi danymi dotyczącymi świadczonych usług przewozowych.Jak informuje Urząd Gminy Koszyce - " wystąpiono do przewoźników którzy mają w zezwoleniach przystanki w Dolanach o zamieszczenie na przystankach rozkładów jazdy wraz z niezbędnymi danymi dotyczącymi usług przewozowych. Sprawa będzie na bieżąco przez tutejszy urząd Gminy monitorowana".


poniżej pełna dokumentacja w/w sprawie


" W najbliższym czasie wykaszanie i niwelacja poboczy przy drodze gminnej Dolany - Chełmy"
Dolany - NEWSY

" Po okresie zimowym prowadzone były przez pracownika tutejszego Urzędu Gminy sukcesywne objazdy głównych odcinków dróg gminnych dla poszczególnych wsi w tym drogi Dolany - Chełmy. W najbliższym czasie przeprowadzone zostanie wykaszanie poboczy przy głównych odcinkach dróg gminnych w tym drogi Dolany - Chełmy a następnie przewidywane jest zbieranie zawyżonych poboczy. Przewidywany termin do 30.06.2017 r " - Informuje urząd Gminy w związku z wnioskiem Sołtysa Dolan o niwelację zawyżonych poboczy przy drodze gminnej Dolany - Chełmy.

poniżej pełna dokumentacja

MIESZKAŃCY PONOWNIE WNOSZĄ O ZWIĘKSZENIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO
STOWARZYSZENIE  WSPIERANIA DEMOKRACJI LOKALNEJ
Grupa Obywateli, mieszkańców Gminy Koszyce ponownie wnosi o zwiększenie funduszu Sołeckiego, z propozycją tj. według złożonego dnia 23.03.2016 roku Obywatelskiego projektu uchwały ( dotychczas nie rozstrzygniętego przez Radę Gminy) i przyjęcie stosownej uchwały do dnia 30.06.2017 roku. Tym samym uwzględni to wole mieszkańców jaką wyrazili swym poparciem dla w/w Obywatelskiego projektu uchwały, umożliwiając jego zastosowanie dla wyliczenia kwot funduszu Sołeckiego na rok 2018.Przypomnijmy Mieszkańcy w Obywatelskim projekcie uchwały, jaki złożyli do rozpatrzenia Radzie Gminy Koszyce w 2016 roku wnoszą o zwiększenie kwoty wyliczenia funduszu Sołeckiego dla wszystkich Sołectw Gminy Koszyce o 30 % , tj. o kwotę zwrotu jaką Skarb Państwa zwraca Gminie Koszyce na podstawie zapisów ustawy o funduszu sołeckim.

Jak informuje w swym piśmie Przewodniczący Rady Gminy Koszyce, Tadeusz Nawrot - " uprzejmie informuje, że wniosek złożony dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie rozpatrzenia obywatelskiego projektu uchwały w sprawie zwiększenia funduszu sołeckiego - złożonego propozycją z dnia 23,03,2016 roku zostanie przekazany do opinii na najbliższe posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Koszyce, które planowane są na miesiąc czerwiec br."

poniżej zamieszczamy pełną dokumentację

KOSZE NAWET NIE ULICZNE
Dolany - NEWSYPo 12 latach zmagań mieszkańców Sołectwa Dolany ze zwłoką - jesienią 2016 roku oddano do użytku komunikacji publicznej dwie zatoki przystankowe zlokalizowane przy drodze krajowej Nr 79 w naszej miejscowości. Długie oczekiwanie zaowocowało standardem wykonanych przystanków odpowiadające obecnym wymaganiom i normom w tym estetycznym.Z uwagi jednak na brak wyposażenia ich w kosze uliczne 12 grudnia 2016 roku Sołectwo działając w trosce utrzymania czystości i porządku zawnioskowało o ich zamontowanie.
Półroczne zmaganie się Sołectwa w Koszycach o kosze nie zaowocowało jednak " Idyllą" - estetycznymi, funkcjonalnymi a przede wszystkim trwałymi i odpornymi na warunki atmosferyczne oraz wandalizm koszami.Koszami które doskonale nadają się do takich miejsc jak parki, przystanki komunikacji publicznej, ulice na których na życzenie klienta można umieścić napis, nazwę gminy lub herb.
po realizacji zadania w odpowiedzi z upoważnienia Wójta Gminy Koszyce informuje się pismem z dnia 24 maja 2017 roku skromnie jednozdaniowo jak skromne po marnym liftingu kosze z odzysku nawet nie uliczne na odpady komunalne przytwierdzone drutem.
Na jednej z pierwszych z brzegu stron internetowych
znaleźliśmy ceny koszy ulicznych typu"Idylla" -
407 złotych.Poniżej pełna dokumentacja i materiał zdjęciowy.
SOŁTYS WNIOSKUJE O INFORMACJE W MAŁYCH I DUŻYCH SPRAWACH SOŁECTWA
Dolany - NEWSY

Informacja bieżąca o stanie zaawansowania projektowego dla wykonania zadania budowy chodników, oświetlenie uliczne przy drodze krajowej oraz drogach gminnych, budowa świetlicy wiejskiej - to w skrócie w tych sprawach interweniuje stosownymi wnioskami do Wójta Gminy Koszyce, Sołtys Dolan.
Poniżej zamieściliśmy skany złożonych wniosków, które Sołtys przekazuje do informacji publicznej mieszkańcom.


SOŁTYS DOLAN WNIOSKUJE O UPRZEDNIE DZIAŁANIA EDUKACYJNE I INFORMACYJNE W PROCESIE REWITALIZACJI W SOŁECTWIE DOLANY
Dolany - NEWSYSołtys Dolan, Tadeusz Polak w związku z podjętym przez Wójta Gminy Koszyce zamierzeniem wyznaczenia w Gminie Koszyce obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji wniósł w złożonym piśmie 24 maja br. do Wójta Gminy o przeprowadzenie uprzednich działań edukacyjnych oraz informacyjnych o procesie rewitalizacji, w tym o istocie, celach, zasadach przeprowadzania rewitalizacji.
A Wy wiecie co to jest rewitalizacja ?? z przeprowadzonych rozmów na terenie Gminy Koszyce wynika , że mieszkańcy nie mają nawet podstawowej wiedzy o rewitalizacji, dlatego pomysł uprzednich działań edukacyjnych w Sołectwach to bardzo dobry pomysł, tym bardziej że to wymóg ustawowy nie wspominając, że to zdanie obywateli jest najważniejsze w procesie przygotowania projektów uchwał o rewitalizacji, które następnie będą poddane pod proces przyjęcia przez Radę Gminy Koszyce.

Być może i inni Sołtysi pójdą krokiem Sołtysa z Dolan i zawnioskują o takie spotkania na terenie swoich Sołectw ?


LIST OTWARTY STOWARZYSZENIA WSPIERANIA DEMOKRACJI LOKALNEJ DO RADNYCH GMINY KOSZYCE
STOWARZYSZENIE  WSPIERANIA DEMOKRACJI LOKALNEJMieszkańcy Gminy Koszyce, skupieni wokół Stowarzyszenia Wspierania Demokracji Lokalnej w Książnicach Wielkich wystosowali list otwarty do Radnych Gminy Koszyce w związku z projektem apelu Rady Gminy Koszyce w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce.

Mieszkańcy w swym liście apelują do Radnych aby podczas głosowania nad przyjęciem apelu w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce wniesionego pod obrady Rady Gminy Koszyce przez dotychczas nieznanego i nieujawnionego autora zachowali się odważnie i uczciwie mając na względzie przede wszystkim dobro gminy i jej mieszkańców.

Jako Stowarzyszenie interpretują przedmiotowy apel jako agitację polityczną na terenie siedziby Samorządu Gminnego w budynku Urzędu Gminy Koszyce

Nie zakładają by Rada Gminy mogła się stać tzw. „ Maszynką do głosowania” dla celów prywatnych czy też politycznych lecz winna być reprezentatywnym gronem spierających się merytorycznie o sprawy rozwoju i jakości życia swych mieszkańców, stwarzając najdogodniejsze warunki współuczestnictwa wszystkich mieszkańców w życiu społeczno – publicznym Gminy Koszyce.

Głosowanie nad przyjęciem Apelu Rady Gminy Koszyce odbędzie się podczas najbliższej XIII Sesji Rady Gminy Koszyce 30 marca 2017 roku o godzinie 8:00 w Budynku Urzędu Gminy Koszyce. Zamierzamy zgłosić wniosek o imienne głosowanie w punkcie przyjęcia tego apelu przez Radę Gminy.

List otwarty został skierowany do wszystkich 15 radnych Gminy Koszyce oraz do wiadomości Posłów Ziemi Proszowickiej, Senatora Zbigniewa Cichonia oraz Wojewody Małopolskiego Pana Józefa Pilcha.


Zwracamy się do wszystkich mieszkańców oraz mediów o aktywny udział w XIII Sesji Rady Gminy Koszyce.

Strona 4 z 61 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
PATRONATY MEDIALNE - Internetowy Serwis Miejscowości Dolany
Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic
GORĄCA LINIA

Image and video hosting by TinyPic

PORADNIK OBYWATELSKI
MASZ PRAWO UDZIAŁU W SESJACH ORAZ KOMISJACH RADY GMINY

Image and video hosting by TinyPic
(fot.koszyce.gmina.pl)

Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności
prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje
rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do
dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych,
w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy. WIĘCEJ

Image and video hosting by TinyPic

DRUKUJ WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
OPINIE


JESTEŚMY OBYWATELAMI, NIE UŻYTKOWĄ TRZODĄ

Image and video hosting by TinyPic
Zbliża się 16 listopada –
dzień wyborów samorządowych poprzedzony kampanią
kuszenia,licytowania dobrodziejstw i przychylania nam nieba.
Znaczna część wyborców przez ostatnie lata doświadczyła
poczucia,iż statystuje w upokarzającymwidowisku,
co zwłaszcza wśród >młodych wyborców wywołuje
już odruch buntu. WIĘCEJ
--------------------------------------------------

FASADOWA SAMORZĄDNOŚĆ DO MUZEUM !!!

ILE ZARABIA KOSZYCKA WŁADZA ? - JAWNE KARTY PŁAC

BLASKI I CIENIE SAMORZĄDU GMINY KOSZYCE

ROZSTRZYGNIE SĄD !!!

WSTRĘT I LĘK ???

WIERNOŚĆ ZASADOM - ZA DUŻY TRUD ???

JAKI STATUT TAKI USTRÓJ

KRĘCI BUDŻET PO STAREMU

DEMOKRACJA INACZEJ ! ???

ZNALEZIONE W SIECI
PROSZOWICE....Tadeusz Kościuszko a Ziemia Proszowska

Bp Gurda: „Solidarność” była nośnikiem wartości

FINANSE - Rolnicy narzekają na podatki, ale płacą

KOSZYCE... Sukces gimnazjalistki

DOPŁATY TYLKO DO NAJLEPSZEGO TYTONIU

Proszowice... OTWARCIE BIURA POSELSKIEGO

KOSZYCE ... Przestarzały zapis będzie usunięty

wspomnienie... Z KSIĄŻNIC WIELKICH DO WATYKANU

BUDŻET ZOSTAŁ PRZYJĘTY BEZ DYSKUSJI

Gościem „PS” był Zdzisław Barszewicz z tygodnika „ECHO”. Tematem rozmowy było ograniczenie kadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

10 Października....konferencja powyborcza Prof. Włodzimierza Bernackiego w Bochni

dolany.hpu.pl W SIECI


Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Gminy Powiatu Proszowickiego
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
INTERNETOWY SERWIS MIEJSCOWOŚCI DOLANY


KOPIOWANIE ORAZ WYDRUK TREŚCI BEZ ZGODY ADMINISTRATORA ZABRONIONY !!!


PRZYJACIELE INTERNETOWEGO SERWISU MIEJSCOWOŚCI DOLANY

Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPicZałóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie