INTERNETOWY SERWIS MIEJSCOWOŚCI DOLANY
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DOLAN ŚRODOWISKO HISTORIA STATUT SAMORZĄD GALERIA ARTYKUŁY LINKI FORUM REDAKCJA KONTAKT Z REDAKCJĄ POGODA MUZYKA18-07-2019 10:47
TŁUMACZ
DZISIAJ
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 47
Nieaktywowany Użytkownik: 2
Najnowszy Użytkownik: AndrzejSi
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
SEKCJA SPECJALNA

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

POLECAMY


MEDIA LOKALNE

STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE


Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting


Image and video hosting by TinyPic
INFORMACJE PRAWNE

MATERIAŁY OD RADNEGO TADEUSZA POLAKA
WAŻNEPodczas środowej Sesji Rady Gminy Koszyce kadencji 2010 - 2014 ( 29-12-2010) głosowanie nad budżetem nie zostało poprzedzone dyskusją pomimo próby jej przeprowadzenia gdyż Radny Tadeusz Polak chciał zgłosić wnioski o zmiany w budżecie i korektę projektu budżetu na 2011 rok lecz Przewodniczący dopuścił Go do tego dopiero w punkcie sprawy różne czyli już po przegłosowaniu budżetu na 2011 rok.
Radny Polak przekazał pisemnie wnioski oraz zapytania Przewodniczącemu oraz lokalnym mediom.
Także i my otrzymaliśmy powyższe wnioski oraz zapytania które chcemy zaprezentować całej społeczności naszej gminy.Wnioski o zmiany w budżecie i korektę projektu budżetu na 2011 rok
Polegającej na:I. Stworzyć zwiększoną ogólną rezerwę budżetu w wysokości pozwalającej stworzyć rezerwy celowe na realizację zadań takich jak:

1. Budowa zatok i wiat przystankowych w miejscowości Dolany i Jaksice jako realizacja zadania z zakresu podstawy wszechstronnego rozwoju jaką jest sprawna obsługa transportowa ludzi wiążąca się z poprawą bezpieczeństwa użytkowników i poprawą jakości świadczonych usług. Ponadto poprawi estetykę przez tą budowę wraz z towarzyszącymi chodnikami, przejściem dla pieszych i oświetleniem, czyli również realizacja części zadań promujących gminę. Realizacja tego zadania domknie zadanie z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie infrastruktury punkt 10 tego planu pod nazwą " Budowa zatok i przystanków autobusowych przy wiodących drogach".


2. Budowa odwodnienia drogi gminnej Jaksice przysiółek Miodowa wraz z przylegającymi do niej polami uprawnymi o powierzchni około 30 ha i zabudowań 7 gospodarstw. Duża pilność zadania ze względu na straty już ponoszone, a szczególnie w roku bieżącym z uwagi na co Urząd Gminy wspólnie z zainteresowanymi mieszkańcami wsi Jaksice przysiółek Miodowa podjął decyzje o zleceniu opracowania dokumentacji hydro-technicznej w celu docelowego rozwiązania tego problemu. Chcę dodać że z tytułu tego zatopienia w bieżącym roku ja sam poniosłem obniżenie przychodu a więc stratę gospodarczą na powierzchni 2 ha w kwocie 40 tys. zł.


3. Na podstawie zgłoszeń zainteresowanych rolników wnioskuje o stworzenie rezerwy celowej na odbudowę i oczyszczenie rowów melioracyjnych na terenie łąk w miejscowościach wzdłuż rzeki Szreniawy w tym wniosek o obniżenie poziomu wody na zastawkach tzw. jazach , ich wysoki stan powoduje stałe podtapianie łąk tym samym brak zbiorów.


4. Wnioskuję o umieszczenie w budżecie na 2011 rok kwoty 200 tys. zł. na modernizację drogi gminnej Dolany co jest opisane w załączniku uchwały Rady Gminy nr 191 z dnia 26 Kwietnia 2010 roku w sprawie Zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
Ponadto chciałbym nadmienić potrzebę realizacji takich zadań jak: wodociąg cała wieś , uzupełnienie kanalizacji (ewentualnie zastępczo oczyszczalnie przydomowe), modernizacja drogi przez Błonie do Parcela Górna Jaksice, chodnik przy drodze krajowej nr 79 tak jak zresztą dla Witowa, Książnic Wielkich i Jaksic, doświetlenia tej drogi i dróg gminnych w całej wsi Dolany, udrożnienie dwóch spływów do rzeki Wisły, odnowienie przydrożnej Kapliczki i wzbogacenie wsi Dolany o świetlice wiejską na wzór Jaksic.

5. W związku z odnawianiem i rozwojem centrów miejscowości wiejskich w Gminie Koszyce tak jak zrealizowanymi w Przemykowie, projektowanymi w Łapszowie, obietnicy Wójta Rachwałowicom , wnioskuję w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju gminy i założenia strategii rozwoju iż r zróżnicowania poziomu rozwoju i jakości życia nie mogą się dziać kosztem najsłabszych części i najsłabszych grup mieszkańców - powstrzymać wyprzedaż działek gminnych w Jaksicach ( byłe kółko rolnicze wraz z sąsiednią działką) celem zachowania możliwości realizacji rozwoju jako centrum wsi Jaksice. Po sprzedaży działki z byłą szkołą podstawową i boiskiem sportowym przedmiotowe działki stanowią jedyne zaplecze dla miejscowości Jaksice i Dolany dla realizacji tego typu projektu w ramach dążenia do osiągnięcia spójności, więzi i podnoszenia jakości życia.


6. Wnioskuję o ograniczenie przekazywanych uprawnień Wójtowi jakie zawiera propozycja opisana § 9 do niezbędnych, gdyż do właściwości Rady należy stanowienie o kierunkach działania Wójta ( art. 18 pkt 2 ppkt 2 Ustawy o Samorządzie Gminnym).


7. Wnioskuje o upublicznianie terminarza posiedzeń Rady Gminy jak i Jej Komisji wszystkim mieszkańcom gminy poprzez zamieszczanie tych informacji nie tylko na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Koszycach lecz także na stronie internetowej Urzędu Gminy Koszyce jak również na tablicach ogłoszeń we wszystkich miejscowościach gminy Koszyce, z odpowiednim czasowo wyprzedzeniem. W uzasadnieniu chcę podkreślić iż Program rozwoju Małopolski zakłada koncepcję że siłą napędową rozwoju jest m.in. informacja i wiedza i zaleca uzgadnianie polityki rozwoju w otwartej debacie publicznej. Ponadto wniosek jest zgodny z art. 11 b pkt. 2 Ustawy o Samorządzie Gminnym który stwierdza " Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady Gminy i posiedzenia jej komisji a także do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych , w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy".


Proszę szanownych Radnych o przyjęcie zgłoszonych przeze mnie wniosków.29 -12 -2010
Radny Gminy Koszyce
Tadeusz PolakZapytania1. Proszę o podanie liczby rozpatrzonych przez Wójta podań o zastosowanie ulgi podatkowej w tym z podziałem na załatwione pozytywnie i negatywnie w bieżącym roku.


2. Strategia pod nazwą " Małopolska 2015" zaleca cytuje" roznaczenie terenów zalewowych i osuwiskowych oraz rezygnację z wprowadzenia nowej oraz utrwalania istniejącej zabudowy na terenach zagrożonych powodzią" koniec cytatu. W związku z tym proszę o wyjaśnienie czy Koszycka Strefa Ekonomiczna zlokalizowana w Sokołowicach w obrębie od mostu na Wiśle jest oznaczona jako teren zalewowy czy też nie podlega powyższemu ograniczeniu.


3. Na modernizację drogi wewnętrznej szacuje się wydatek 150 tys. zł. Pytanie - gdzie jest ona położona?


4. Proszę o przedstawienie procedury postępowania aby przyłączyć się do studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej na własnej posesji.


5. Zapytanie o zimowe utrzymanie dróg gminnych ( odśnieżanie).

A) Czy mogę otrzymac kopie zawartej umowy w tym warunki technicznego wykonania robót ( załącznik nr 8) i wykaz kolejności dróg odśnieżania tj. załącznik nr 7 tej umowy??


B) Jak ocenia Pan Wójt realizacje zadania na dzień dzisiejszy??29 -12 -2010
Radny Gminy Koszyce
Tadeusz Polak
red. SYDNEI
PRZYJĘTO BUDŻET ŁAMIĄC PRAWO
WYDARZENIA W dniu dzisiejszym ( 29 - 12 - 2010) obradowała Rada Gminy Koszyce której najważniejszym punktem Sesji było uchwalenie budżetu na 2011 rok, niestety Przewodniczący Rady Gminy prowadził obrady nie przestrzegając Statutu Gminy Koszyce.

29 Grudnia 2010 punktualnie o godzinie 8:00 rozpoczęła się druga sesja Rady Gminy Koszyce kadencji 2010 -2014, na której zebrali się Radni, Sołtysi, Wójt, pracownicy Urzędu oraz aktywni mieszkańcy Gminy.
Po otwarciu i stwierdzeniu quorum Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do przyjęcia porządku obrad do którego jak się dowiedzieliśmy Radny Tadeusz Polak chciał zgłosić zmiany. Niestety Przewodniczący nie zezwolił mu na to, co jest nie zgodne z Statutem Gminy Koszyce poddając przyjęcie obrad natychmiastowemu głosowaniu.

Przewodniczący Rady do wymiany lub Statut do kosza, skoro obrady prowadzi niezgodnie ze Statutem.
Po otwarciu punktu o przyjęcie porządku obrad nie dopuścił mnie jako Radnego do zgłoszenia wniosku natury formalnej w sprawie zmiany porządku obrad.
Przewodniczący nie zamykał dyskusji nawet nad uchwałami w tym również budżetowej na 2011 rok ponieważ w ogóle jej nie otwierał.
Taki Radny jak ja byłem maszynką do głosowania, a jak sądzę zaproszeni sołtysi i inni uczestniczący mieszkańcy jedynie widzami.
Jedynie na końcu sesji w sprawach różnych udzielono mi głosu gdzie przedstawiłem wnioski budżetowe ale po przyjętym już wcześniej budżecie czyli jak musztarda po obiedzie. Wszystkie wnioski i zapytania złożyłem Przewodniczącemu Rady również na piśmie. Póki co czekając na pisemną odpowiedź na nie, chciałbym się nimi podzielić z mieszkańcami gminy prezentując na stronie internetowej miejscowości Dolany
- skomentował Radny Polak

Poniżej prezentujemy Przyjęte uchwały Rady Gminy Koszyce :

1. Zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.

2. Uchwały budżetowej Gminy Koszyce na 2011 rok

Radni głosując za przyjęciem budżetu uchwalili go ( 14 za, 1 się wstrzymał) bez żadnego głosu sprzeciwiającego się uchwale budżetowej na 2011 rok.

3. Przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszyce na lata 2011-2020

4. Zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Koszyce na lata 2009-2013

5. Zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łapszów

6. . Ustalenia opłaty za świadczenia udzielone przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Koszyce

7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drodze publicznej w Rynku w Koszycach

8. Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Komendą Powiatową Państwowej Staży Pożarnej w Proszowicach dotyczącego udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu typu quad

9.wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Proszowicach dotyczącego udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego

10. Przyjęcia planu pracy Rady Gminy Koszyce na rok 2011

11. Zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Koszyce na rok 2011

12. Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie

13. szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Koszycach.

Ponadto wybrano przedstawicieli Gminy Koszyce do Związku Międzygminnego w osobach:

1. Stanisław Rybak - wójt gminy
2. Andrzej Gąsior - sekretarz
3. Roman Noga - członek rezerwowy

Podczas punktu w sprawach różnych gdzie omawiano także sprawy bieżące mieszkaniec Dolan Pan Wojciech Pietkiewicz był aktywnym dyskutantem w sprawie poprawnego zimowego utrzymania dróg gminnych.
Przed zakończeniem obrad Rady Wójt gminy Pan Stanisław Rybak podziękował Radnym za przyjęcie budżetu bez głosu sprzeciwu, po czym Przewodniczący złożył życzenia noworoczne i zakończył obrady.


red. SYDNEI
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE
ŻYCZENIAred. SYDNEI
KOMENTARZ NA ODPOWIEDŹ PANA WÓJTA
Dolany - NEWSY23 grudnia 2010 roku w południe otrzymaliśmy w redakcji naszego serwisu komentarz od Radnego Gminy Koszyce Pana Tadeusza Polaka dotyczący odpowiedzi Pana Wójta na interpelację którą złożył w Urzędzie gminy.

Przypomnijmy dnia 9 grudnia 2010
Pan Tadeusz Polak jako Radny Gminy Koszyce złożył w Urzędzie Gminy interpelacje dotyczącą "projektów scaleń i wymiany gruntów rolnych na terenie Gminy Koszyce". Tekst interpelacji prezentowaliśmy na naszych stronach.
22 grudnia 2010 Wójt Gminy Koszyce odpowiedział na interpelacje Pana Polaka ( treść odpowiedzi w newsach).
Poniżej prezentujemy komentarz Radnego gminy Koszyce Pana Tadeusza Polaka do odpowiedzi Pana Wójta Gminy Koszyce:Komentarz Radnego Gminy Koszyce, p. Tadeusza Polaka do odpowiedzi p. Wójta gminy Koszyce dot. Interpelacji na temat "Scaleń i wymiany gruntów rolnych na terenie Gminy Koszyce".
Interpelacja została skierowana do Wójta Gminy Koszyce co jest zgodne z § 64 pkt 1 Statutu Gminy Koszyce. Statut nie zabrania Wójtowi odpowiedzieć na złożoną interpelację osobiście.
Analizując formalną stronę odpowiedzi zauważam że pismo jest podpisane co prawda przez Pana Wójta lecz odpowiedzi na interpelację udziela jak napisane " Urząd Gminy Koszyce" a więc organ pomocniczy Wójta Gminy Koszyce bez wskazania właściwie upoważnionej do tego osoby jak przewiduje Statut Gminy Koszyce § 64 pkt 5 - co wskazywało by na odpowiedzialność zbiorową całego Urzędu Gminy Koszyce za zawartą treść w przedmiotowej odpowiedzi, a to wydaje się być niewłaściwym.

Jeżeli założyć że Pan Wójt sporządził całą treść to w odpowiedzi Pana Wójta czytamy że Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego poinformował Urząd Gminy Koszyce pismem z dnia 4 lutego 2010 iż Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego.

Jak czytamy dalej Urząd Gminy Koszyce w odpowiedzi na to pismo przekazał wnioski aby w przedmiotowej zmianie planów uwzględniono najważniejsze inwestycje, lecz Wójt podkreśla że wśród nich nie znalazły się zagadnienia dotyczące scaleń.

Z dalszej treści odpowiedzi wynikałoby że działania Urzędu Gminy Koszyce polegały na pracy "jakoby podległych mu" jednostek administracji tj. Urzędu Marszałkowskiego i Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Proszowicach.
W zasadzie to bliżej nie określony ówczesny kierownik PODGiK w Proszowicach, w bliżej nie określonym czasie wytypował Gminę Koszyce jako teren do realizacji programu prac urządzeniowo - rolnych w ramach uszczegółowienia " Programu prac geodezyjno - urządzeniowych" co pozwoli przeprowadzić między innymi działanie scaleniowo - wymienne w Gminie Koszyce według poprawnych rozwiązań i jako wzorcowe dla całej małopolski.

Więc nic tylko się cieszyć !!! ale póki co Wójt ani słowem nie odpowiedział na postawione cztery punkty w interpelacji, więc jak może być mowa o jej przyjęciu za zadawalającą a co dopiero w pełni zadawalającą.

Kontrowersyjne stanowisko Wójta które jest przedmiotem interpelacji pochodzi z dnia 8 września 2010 roku jak w interpelacji, lecz Wójt nie potrafi nawet odpowiedzieć czy udostępni mieszkańcom projekty kompleksowego scalania gruntów które niebawem zgłosi.

Uważam że problem jest poważny i mieszkańcy też a więc i odpowiedź winna być adekwatna.


Dnia 23-12-2010.
Radny Gminy Koszyce
Tadeusz Polakred. SYDNEI
ODPOWIEDZ PANA WÓJTA NA INTERPELACJE - SCALENIA GRUNTÓW
WAŻNEW dniu dzisiejszym ( 22-12-2010) Radny Gminy Koszyce Pan Tadeusz Polak otrzymał odpowiedź na interpelację dotyczącą "proejktów kompleksowaego scalania gruntów w naszej gminie".

Pismo Pana Wójta prezentujemy poniżej:


Urząd Gminy
ul. Elżbiety Łokietkówny 14
32 - 130 Koszyce
NIP 662-14-92-221 REGON 000542853

RGB-0562/2/W/2010

Koszyce, 14.12.2010 rok.

Pan

Tadeusz Polak
Radny Gminy KoszyceUrząd Gminy Koszyce w odpowiedzi na Pana interpelacje z dnia 8 grudnia 2010 roku (data wpływu 9 grudnia 2010 r.) wyjaśnia kwestie scaleń:

Urząd Gminy Koszyce został poinformowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego pismem z dnia 4 lutego 2010 roku o podjęciu przez Sejmik Województwa Małopolskiego uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego. W odpowiedzi na powyższe pismo, przekazano do Urzędu Marszałkowskiego wnioski o uwzględnienie przewidywanych zadań w planie lokalizacji inwestycji Gminy Koszyce,
które to były uwzględnione w Strategii Rozwoju Gminy Koszyce jak i w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. w piśmie tym uwzględniono najwazniejsze inwestycje, natomiast zagadnienia dotyczące scalenia nie znalazły się w w/w piśmie.
Działana Gminy Koszyce dotyczące scalania gruntów polegały na opracowaniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Powiatowy ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograftcznej, który wytypował naszą gminę oraz gminę Proszowice z terenu Powiatu Proszowickiego na realizację programu prac urządzeniowo-rolnych w ramach uszczegółowienia,,Programu prac geodezyjno-utządzeniowych" przygotowanego dla potrzeb rozwoju obszarów wiejskich województwa małopolskiego na lata 2007-2013. Gmina Koszyce została wytypowana przez ówczesnego kierownika Powiatowego ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Proszowicach do realizacji tego programu, ponieważ zauważył, że na terenie Gminy Koszyce rolnicy dokonywali wymiany gruntów na własny koszt (co trwa do chwili obecnej, ostatni przyki przykład z miejscowości Dolany i Modrzany).

Opracowanie programu prac urządzeniowo - rolnych pozwoli na uzyskanie rzetelnej i obiektywnej wiedzy o strukturze agrarnej wsi, jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej, strukturze i poziomie produkcji rolniczej, wyposażeniu w infrastrukturę techniczną i społeczną' Wnioski wynikające z wlw programu pozwolą na wybranie poprawnych rozwiązań związanych między innymi z :

- tworzeniem nowych kierunków rozwoju gospodarstw rolnych na obszarze o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych,

- rozwiązaniem problemów środowiskowych związanych z działalnością rolniczą

- zachowaniem bogactwa zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich i roślin uprawnych,

- możliwością realizacj i działań scaleniowo-wymiennych,

- przygotowaniem terenów pod planowane lokalne i ponadlokalne inwestycje.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego opracował w/w program i po monicie telefonicznym pracowników Urzędu Gminy Koszyce wyraził chęć zaprezentowania go przedstawicielom społeczności gminy Koszyce.

Po ustaleniu terminu spotkanią pracownicy Urzędu Gminy Koszyce poinformują
zainteresowane stony o miejscu i terminie spotkania.


Wójt Gminy
mgr Stanisław Rybakotrzymują:


1. Adresat.
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Gminy Koszyce.
2. Sekretarz Gminy Koszyce.

red. SYDNEI
INTERPELACJA DO WÓJTA GMINY KOSZYCE - SCALENIA GRUNTÓW
WAŻNE
Radny Gminy Koszyce Pan Tadeusz Polak złożył dnia 9 grudnia 2010 w Urzędzie Gminy Koszyce interpelacje którą prezentujemy poniżej:Dolany dn. 09 - 12 - 2010


Tadeusz Polak
Radny Gminy Koszyce


Interpelacja


Do Wójta Gminy Koszyce pan Stanisław Rybak
z pośrednictwem Przewodniczącego Rady Gminy

W informacji Wójta Gminy o realizacji zadań gospodarczych i społecznych w kadencji 2006 - 2010 jest napisane " Mimo że w dużej mierze najlepsze gospodarstwa powiększanie gospodarstw realizują w drodze dzierżawy gruntów od niewydolnych ekonomicznie małych gospodarstw, to zmiany strukturalne i zmiany sposobów prowadzenia gospodarstw są nieuchronne" i z nim wiążący się cytat " W najbliższym czasie będzie opracowywana przez Urząd Marszałkowski w Krakowie zmiana planu zagospodarowania województwa do którego Gmina złoży wnioski o uwzględnienie w tym planie projektów kompleksowego scalania powiększających się stale gospodarstw rolnych w naszej gminie".


Z uwagi na ważność dla naszej gminy poruszonej kwestii scaleń proszę o:


1. Umożliwienie wglądu oraz upublicznienie zacytowanych "projektów kompleksowego scalania powiększających się stale gospodarstw rolnych w naszej gminie" - ustawa o scaleniach gruntów przewiduje konsultacje w tym co najmniej pozytywne opiniowanie przez Rady Sołeckie.


2. Wyjaśnienie - co należy rozumieć przez użyte w cytacie słowo "Gmina"


W ustawie o samorządzie gminnym jest napisane:


" Gmina to wspólnota samorządowa z odpowiednim terytorium (złożone z sołectw) w przypadku przewidzianych ustawą i innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane konsultacje z mieszkańcami gminy według zasad i trybu określonego uchwałą rady gminy".


3. Czy określenie "Gmina złoży" należy rozumieć jako Wójt złoży??

Wójt jest organem wykonawczym gminy kierującym bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz przy pomocy Urzędu Gminy i tylko w przypadku nie cierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać Wójt w formie zarządzenia które podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady, lecz traci moc z powodu odmowy zatwierdzenia bądź nie przedstawienia do zatwierdzenia.4. Zapytuje które z podjętych uchwał Rady Gminy Koszyce upoważniają do składania przedmiotowych " projektów kompleksowego scalania powiększających się stale gospodarstw rolnych w naszej gminie" ?

Przedmiotowy cytat dotyczący scaleń jest zamieszczony w rozdziale II Rolnictwo, Gospodarka Gruntami, Ochrona Środowiska i Budownictwo w punkcie 2 - Studium i plan zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Koszyce.


Rada Gminy jest organem stanowiącym prawo miejscowe i organem kontrolnym gminy i do jej właściwości należy m.in. uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jak również uchwalanie programów gospodarczych.


W trosce wspierania i upowszechniania idei samorządowej


Z wyrazami szacunku:


Radny Gminy Koszyce
Tadeusz Polak
red. SYDNEI
29 - 12 - 2010 - DRUGA SESJA RADY GMINY KOSZYCE
WYDARZENIA Dnia 29 Grudnia 2010 roku o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gmny w Koszycach ( II piętro) odbędzie się Sesja Rady Gminy Koszyce w następującym porządku obrad:

1. Otwarcie obrad Sesji Rady Gminy.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

5. Interpelacje radnych.

6. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach :

1/ zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

2/ uchwała budżetowa Gminy Koszyce na rok 2011

3/ przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszyce na lata 2011 - 2020

4/ zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Koszyce na lata 2009 - 2013

5/ zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łapszów

6/ ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzowne przez Gminę Koszyce

7/ uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drodze publicznej w Rynku w Koszycach

8/ wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Komendą Powiatową Państwowej Staży Pożarnej w Proszowicach dotyczącego udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu typu quad

9/ wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Proszowicach dotyczącego udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego

10/ przyjęcia planu pracy Rady Gminy Koszyce na rok 2011

11/ zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Koszyce na rok 2011

12/ przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie

13/ szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Koszycach

8. Odpowiedzi na interpelacje radnych

9. Sprawy różne

10 Zamknięcie obrad Sesji.
red. SYDNEI
WODOCIĄG W DOLANACH
Dolany - NEWSYW informacji Wójta o realizacji zadań gospodarczych i społecznych w kadencji 2006 - 2010 w dziale II punkt 1. Gospodarka wodno - ściekowa jest napisane:

" ...zwodociągowania i skanalizaowania pozostałej części gminy poprzez ..."

m.in. "... budowę sieci wodociągowej dla miejscowości Jaksice i częściowo Dolany".

Po zapoznaniu się w dniu 09 - 12 - 2010 w Urzędzie Gminy Koszyce z dokumetacją projektu wodociągu dla miejscowości Dolany wynika że obejmuje całą miejscowość, niemal wszystkie posesje ( kończy się na posesji nr 34, nie obejmując posesji: 34A, 35 oraz 36).

Uważam że jest to ważna informacja do przekazania wszystkim mieszkańcom .

Radny - Tadeusz Polak

red. Sydnei
TARYFY - WODA I ŚCIEKI
WAŻNERada Gminy 29 Października 2010 roku uchwaliła taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków które mają obowiązywać na terenie całej Gminy Koszyce w roku taryfowym 2011 ( od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011).

Taryfy opracowano na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

1. Zakład Wykonywania Instalacji Cieplnych i Wodno - Kanalizacyjnych W. Czopek i M. Czopek s.c. prowadzi eksploatację sieci wodociągowej wraz z infrastukturą na terenie Gminy Koszyce oraz oczyszczalni ścieków we Włostowicach, na podstawie umowy zawartej 1 Października 2006 roku. Usługodawca świadczy usługi zgodnie z zawieraną z każdym odbiorcą umową na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

2. Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków. Taryfy grupowe odbiorców:1/ grupa odbiorców taryfy W1 obejmuje opłaty za wodę przeznaczoną na potrzeby socjalne gospodarstw domowych oraz produkcji płodów rolnych.

2/ grupa odbiorców usług W2 obejmuje opłaty za wodę przeznaczoną dla pozostałych odbiorców.


3/ Grupa odbiorców S1 obejmuje opłaty za ścieki bytowo - gospodarcze z gospodarstw domowych.

4/ grupa odbiorców usług S2 obejmuje opłaty za ścieki dla pozostałych odbiorców.

5/ grupa odbiorców usług S3 obejmuje opłaty za zrzut ścieków z beczkowozów odbieranych na oczyszczalni ścieków we Włostowicach.


3. Rodzaje i wysokości cen i stawek : cena wody w złotych za 1 m3, cena za odprowadzanie ścieków w złotych za 1 m3, stawka opłaty abonamentowej za rozliczenia w złotych na odbiorcę/miesiąc, stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodno - kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsięborstwa.

CENY:

Grupa W1 - cena wody wynosi 2,34 zł netto/1m3, Opłata abonamentowa wynosi 2,79 zł netto/1m3

Grupa W2 - cena wody wynosi 3,60 zł netto/1m3, Opłata abonamentowa wynosi 2,79 zł netto/1m3.

Grupa S1 - cena za odprowadzanie ścieków wynosi 4,62 zł netto/1m3. Opłata abonamentowa wynosi 2,79 zł netto/1m3.

Grupa S2 - cena za odprowadzenie ścieków wynosi 5,60 zł netto/1m3. Opłata abonamentowa wynosi 2,79 zł netto/1m3.

Cena za odprowadzanie ścieków wynosi 12 zł za 1m 3 netto.

Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych z wyłączeniem osób objętych opłatą adiacencką wynosi 150 zł/ przyłącze/ netto


Ilośc wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierzy, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zuzycia wody. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. W razie braku urządzeń pomiarowych ilośc odprowadzanych ścieków ustala się jako równa ilośc wody pobranej. Opłata abonamentowa dla odbiorcy przyłączonego do wodociągu i kanalizacji jest naliczana raz na miesiąc. Zakres świadczonych usług dla odbiorcy i standardy jakościowe obsługi odbiorców określone zostały w " Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Koszyce".

red. SYDNEI
UCHWAŁY OSTATNIEJ SESJI "STAREJ" RADY Z DNIA 29.10. 2010
WAŻNE dniu 29 Października 2010 roku, w urzędzie Gminy Koszyce odbyła się ostatnia sesja Rady Gminy kadencji 2006 - 2010 podczas której radni podjeli uchwały, z których prezentujemy te najistotniejsze dla mieszkańców.Uchwała 212 z dnia 29 Pażdziernika 2010


Rada Gminy w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Koszyce
uchwala co następuje:

- Do 30 września poprzedzającego rok budźetowy kierownicy jednostek budżetowych gminy i samorządowych jednostek kultury opracowują i przedkładają Wójtowi Gminy wnioski budżetowe w formie planów rzeczowych zadań i projektów finansowych.

- Radni, przedstawiciele sołectw oraz reprezentanci organizacji społecznych - po przeprowadzeniu konsultacji i zapoznaniu sie z potrzebami mieszkańców - mogę składać do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy Wójtowi Gminy wnioski do projektu uchwały budżetowej.


Uchwała 213 z dnia 29 Października 2010


Rada Gminy postanowiła zaciągnąć pożyczkę w kwocie 1.422,773 zł na sfinansowanie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości : Malkowice, Siedliska, Przemyków, Piotrowice, Filipowice, Rachwałowice.

Spłata pożyczki nastąpi w latach 2013 - 2020, ze źródeł podatku dochodowego od osób fizycznych.Uchwała 214 z dnia 29 Października 2010


Rada Gminy upoważniła Wójta do zaciągnięcia zobowiązania i zawarcia umowy w 2010 roku na realizację zadania pt: Budowa kanalizacji
sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Aglomeracji Koszyce.

Zabespieczono środki finansowe z budrzetu gminy na lata 2011- 2013 w wysokości 15,900,372,22 zł


Uchwała 215 z dnia 29 Pażdziernika 2010

Rada Gminy Koszyce upoważniła Wójta gminy do zaciągnięcia zobowiązania i zawarcia umowy w 2010 roku na realizację odśnieżanie dróg gminnych w 2011 roku.

Zabespieczono na ten cel środki finansowe w wysokości 63,280,00 zł.


Uchwała 216 z dnia 29 Pażdziernika 2010

Rada Gminy Koszyce upoważniła Wójta Gminy Koszyce do zaciągnięcia zobowiązania na
realizację projektu pod nazwą: Dobrze liczę. Liczę na siebie! dodatkowa oferta
edukacyjna skierowana do uczniów SP w Książnicach Wielkich w ramach Priorytetu IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

łączna kwota zabespieczona na ten cel z budrzetu Gminy Koszyce na rok 2011 wynosi: 47,600,00 zł


Uchwała 217 z dnia 29 Października 2010


Rada Gminy Koszyce upoważniła Wójta Gminy Koszyce do zaciągnięcia zobowiązania na
realizację projektu pod nazwą: Pokaż na co cię stać;dodatkowa oferta zajęć edukacyjnych z języka angielskiego dla uczniów Gimnazjum w Koszycach w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

łączna kwota zabespieczona na ten cel z budrzetu Gminy Koszyce na 2011 rok wynosi 49,960,00 zł.


Uchwała 218 z dnia 29 Października 2010

Rada Gminy Koszyce upoważniła Wójta Gminy Koszyce do zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pod nazwą: Bliżej matematyki ; bliżej świata - dodatkowa oferta
edukacyjna skierowana do uczniów Szkoły Podstawowej w Koszycach; w ramach
Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.5 Oddolne
inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

łączna kwota zabespieczona z budrzetu Gminy Koszyce na 2011 rok wynosi : 38,920,00 zł.Uchwała 221 z dnia 29 Października 2010

Rada Gminy Koszyce uchwaliła dopłatę do taryfowej grupy odbiorców usługi "S1" - opłaty za ścieki bytowo - gospodarcze z gospodarstw domowych w Gminie Koszyce za odprowadanie ścieków w wysokości 0,50 zł. brutto do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków, według rozliczenia z odbiorcami za ilości odprowadznych ścieków, ustaloną na podstawie urządzeń pomiarowych i w rozliczeniach ryczałtowych na rok obowiązywania taryf od stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011roku.


Uchwała 222 z dnia 29 Października 2010


Rada Gminy Koszyce zatwierdziła taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Koszyce, na okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011, przedstawioną przez Zakład Wykonania Instalacji Cieplnych i Wodno - Kanalizacyjnych W. Czopek i M. Czopek s. c. Zabierzów.

Zobowiązała Zakład Wykonania Instalacji Cieplnych i Wodno - Kanalizacyjnych W. Czopek i M. Czopek s.c. Zabierzów. do ogłoszenia taryfy w prasie lokalnej oraz w formie plakatów we wszystkich sołectwach na terenie Gminy Koszyce, w terminie conajmniej 7 dni przed ich wejściem w życie.

( Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Koszyce w roku taryfowym 2011 zamieścimy w oddzielnym newsie dla głębszego rozpoznania tematu).


Uchwała 223 z dnia 29 Października 2010

Rada Gminy upoważniła Wójta Gminy Koszyce do wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Małopolskiego o wszczęcie postępowania z urzędu w sprawie potwierdzenia nabycia przez gmine własności nieruchomości gruntowych z mocy prawa:

* obręb Koszyce, działki nr. ewidencyjny:

- 230 o pow. 0,5118 ha
- 397/1 o pow. 0,1358 ha
- 397/2 o pow. 0,0841 ha
- 399 o pow. 0,0465 ha
łącznie - 0,7782 ha

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Gminy Koszyce
http://www.koszyce.gmina.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=240:uchway-rady-gminy-29-padziernik-2010&catid=60:uchway-rady&Itemid=96&lang=pl


red. SYDNEI
śnieg
Dolany - NEWSYPodczas dzisiejszej rozmowy z Wójtem Panem Rybakiem ,na temat wiecznie zaśnieżonej drogi w Naszej wsi usłyszałem : "w 74 r. ludzie sami odśnieżali drogę i jakoś nie było problemu a teraz każdy dzwoni z byle czym " wniosek Wójt zamiast żyć przyszłością ,żyje przeszłością - szok
Strona 63 z 64 << < 60 61 62 63 64 >
PATRONATY MEDIALNE - Internetowy Serwis Miejscowości Dolany
Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic
GORĄCA LINIA

Image and video hosting by TinyPic

PORADNIK OBYWATELSKI
MASZ PRAWO UDZIAŁU W SESJACH ORAZ KOMISJACH RADY GMINY

Image and video hosting by TinyPic
(fot.koszyce.gmina.pl)

Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności
prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje
rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do
dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych,
w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy. WIĘCEJ

Image and video hosting by TinyPic

DRUKUJ WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
ZNALEZIONE W SIECI
PROSZOWICE....Tadeusz Kościuszko a Ziemia Proszowska

Bp Gurda: „Solidarność” była nośnikiem wartości

FINANSE - Rolnicy narzekają na podatki, ale płacą

KOSZYCE... Sukces gimnazjalistki

DOPŁATY TYLKO DO NAJLEPSZEGO TYTONIU

Proszowice... OTWARCIE BIURA POSELSKIEGO

KOSZYCE ... Przestarzały zapis będzie usunięty

wspomnienie... Z KSIĄŻNIC WIELKICH DO WATYKANU

BUDŻET ZOSTAŁ PRZYJĘTY BEZ DYSKUSJI

Gościem „PS” był Zdzisław Barszewicz z tygodnika „ECHO”. Tematem rozmowy było ograniczenie kadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

10 Października....konferencja powyborcza Prof. Włodzimierza Bernackiego w Bochni

dolany.hpu.pl W SIECI


Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Gminy Powiatu Proszowickiego
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
INTERNETOWY SERWIS MIEJSCOWOŚCI DOLANY


KOPIOWANIE ORAZ WYDRUK TREŚCI BEZ ZGODY ADMINISTRATORA ZABRONIONY !!!


PRZYJACIELE INTERNETOWEGO SERWISU MIEJSCOWOŚCI DOLANY

Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPicZałóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie