INTERNETOWY SERWIS MIEJSCOWOŚCI DOLANY
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DOLAN ŚRODOWISKO HISTORIA STATUT SAMORZĄD GALERIA ARTYKUŁY LINKI FORUM REDAKCJA KONTAKT Z REDAKCJĄ POGODA MUZYKA26-08-2019 00:53
TŁUMACZ
DZISIAJ
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 47
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: AndrzejSi
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
SEKCJA SPECJALNA

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

POLECAMY


MEDIA LOKALNE

STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE


Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting


Image and video hosting by TinyPic
INFORMACJE PRAWNE

TARYFY - WODA I ŚCIEKI
WAŻNERada Gminy 29 Października 2010 roku uchwaliła taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków które mają obowiązywać na terenie całej Gminy Koszyce w roku taryfowym 2011 ( od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011).

Taryfy opracowano na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

1. Zakład Wykonywania Instalacji Cieplnych i Wodno - Kanalizacyjnych W. Czopek i M. Czopek s.c. prowadzi eksploatację sieci wodociągowej wraz z infrastukturą na terenie Gminy Koszyce oraz oczyszczalni ścieków we Włostowicach, na podstawie umowy zawartej 1 Października 2006 roku. Usługodawca świadczy usługi zgodnie z zawieraną z każdym odbiorcą umową na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

2. Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków. Taryfy grupowe odbiorców:1/ grupa odbiorców taryfy W1 obejmuje opłaty za wodę przeznaczoną na potrzeby socjalne gospodarstw domowych oraz produkcji płodów rolnych.

2/ grupa odbiorców usług W2 obejmuje opłaty za wodę przeznaczoną dla pozostałych odbiorców.


3/ Grupa odbiorców S1 obejmuje opłaty za ścieki bytowo - gospodarcze z gospodarstw domowych.

4/ grupa odbiorców usług S2 obejmuje opłaty za ścieki dla pozostałych odbiorców.

5/ grupa odbiorców usług S3 obejmuje opłaty za zrzut ścieków z beczkowozów odbieranych na oczyszczalni ścieków we Włostowicach.


3. Rodzaje i wysokości cen i stawek : cena wody w złotych za 1 m3, cena za odprowadzanie ścieków w złotych za 1 m3, stawka opłaty abonamentowej za rozliczenia w złotych na odbiorcę/miesiąc, stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodno - kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsięborstwa.

CENY:

Grupa W1 - cena wody wynosi 2,34 zł netto/1m3, Opłata abonamentowa wynosi 2,79 zł netto/1m3

Grupa W2 - cena wody wynosi 3,60 zł netto/1m3, Opłata abonamentowa wynosi 2,79 zł netto/1m3.

Grupa S1 - cena za odprowadzanie ścieków wynosi 4,62 zł netto/1m3. Opłata abonamentowa wynosi 2,79 zł netto/1m3.

Grupa S2 - cena za odprowadzenie ścieków wynosi 5,60 zł netto/1m3. Opłata abonamentowa wynosi 2,79 zł netto/1m3.

Cena za odprowadzanie ścieków wynosi 12 zł za 1m 3 netto.

Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych z wyłączeniem osób objętych opłatą adiacencką wynosi 150 zł/ przyłącze/ netto


Ilośc wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierzy, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zuzycia wody. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. W razie braku urządzeń pomiarowych ilośc odprowadzanych ścieków ustala się jako równa ilośc wody pobranej. Opłata abonamentowa dla odbiorcy przyłączonego do wodociągu i kanalizacji jest naliczana raz na miesiąc. Zakres świadczonych usług dla odbiorcy i standardy jakościowe obsługi odbiorców określone zostały w " Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Koszyce".

red. SYDNEI
UCHWAŁY OSTATNIEJ SESJI "STAREJ" RADY Z DNIA 29.10. 2010
WAŻNE dniu 29 Października 2010 roku, w urzędzie Gminy Koszyce odbyła się ostatnia sesja Rady Gminy kadencji 2006 - 2010 podczas której radni podjeli uchwały, z których prezentujemy te najistotniejsze dla mieszkańców.Uchwała 212 z dnia 29 Pażdziernika 2010


Rada Gminy w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Koszyce
uchwala co następuje:

- Do 30 września poprzedzającego rok budźetowy kierownicy jednostek budżetowych gminy i samorządowych jednostek kultury opracowują i przedkładają Wójtowi Gminy wnioski budżetowe w formie planów rzeczowych zadań i projektów finansowych.

- Radni, przedstawiciele sołectw oraz reprezentanci organizacji społecznych - po przeprowadzeniu konsultacji i zapoznaniu sie z potrzebami mieszkańców - mogę składać do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy Wójtowi Gminy wnioski do projektu uchwały budżetowej.


Uchwała 213 z dnia 29 Października 2010


Rada Gminy postanowiła zaciągnąć pożyczkę w kwocie 1.422,773 zł na sfinansowanie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości : Malkowice, Siedliska, Przemyków, Piotrowice, Filipowice, Rachwałowice.

Spłata pożyczki nastąpi w latach 2013 - 2020, ze źródeł podatku dochodowego od osób fizycznych.Uchwała 214 z dnia 29 Października 2010


Rada Gminy upoważniła Wójta do zaciągnięcia zobowiązania i zawarcia umowy w 2010 roku na realizację zadania pt: Budowa kanalizacji
sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Aglomeracji Koszyce.

Zabespieczono środki finansowe z budrzetu gminy na lata 2011- 2013 w wysokości 15,900,372,22 zł


Uchwała 215 z dnia 29 Pażdziernika 2010

Rada Gminy Koszyce upoważniła Wójta gminy do zaciągnięcia zobowiązania i zawarcia umowy w 2010 roku na realizację odśnieżanie dróg gminnych w 2011 roku.

Zabespieczono na ten cel środki finansowe w wysokości 63,280,00 zł.


Uchwała 216 z dnia 29 Pażdziernika 2010

Rada Gminy Koszyce upoważniła Wójta Gminy Koszyce do zaciągnięcia zobowiązania na
realizację projektu pod nazwą: Dobrze liczę. Liczę na siebie! dodatkowa oferta
edukacyjna skierowana do uczniów SP w Książnicach Wielkich w ramach Priorytetu IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

łączna kwota zabespieczona na ten cel z budrzetu Gminy Koszyce na rok 2011 wynosi: 47,600,00 zł


Uchwała 217 z dnia 29 Października 2010


Rada Gminy Koszyce upoważniła Wójta Gminy Koszyce do zaciągnięcia zobowiązania na
realizację projektu pod nazwą: Pokaż na co cię stać;dodatkowa oferta zajęć edukacyjnych z języka angielskiego dla uczniów Gimnazjum w Koszycach w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

łączna kwota zabespieczona na ten cel z budrzetu Gminy Koszyce na 2011 rok wynosi 49,960,00 zł.


Uchwała 218 z dnia 29 Października 2010

Rada Gminy Koszyce upoważniła Wójta Gminy Koszyce do zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pod nazwą: Bliżej matematyki ; bliżej świata - dodatkowa oferta
edukacyjna skierowana do uczniów Szkoły Podstawowej w Koszycach; w ramach
Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.5 Oddolne
inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

łączna kwota zabespieczona z budrzetu Gminy Koszyce na 2011 rok wynosi : 38,920,00 zł.Uchwała 221 z dnia 29 Października 2010

Rada Gminy Koszyce uchwaliła dopłatę do taryfowej grupy odbiorców usługi "S1" - opłaty za ścieki bytowo - gospodarcze z gospodarstw domowych w Gminie Koszyce za odprowadanie ścieków w wysokości 0,50 zł. brutto do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków, według rozliczenia z odbiorcami za ilości odprowadznych ścieków, ustaloną na podstawie urządzeń pomiarowych i w rozliczeniach ryczałtowych na rok obowiązywania taryf od stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011roku.


Uchwała 222 z dnia 29 Października 2010


Rada Gminy Koszyce zatwierdziła taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Koszyce, na okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011, przedstawioną przez Zakład Wykonania Instalacji Cieplnych i Wodno - Kanalizacyjnych W. Czopek i M. Czopek s. c. Zabierzów.

Zobowiązała Zakład Wykonania Instalacji Cieplnych i Wodno - Kanalizacyjnych W. Czopek i M. Czopek s.c. Zabierzów. do ogłoszenia taryfy w prasie lokalnej oraz w formie plakatów we wszystkich sołectwach na terenie Gminy Koszyce, w terminie conajmniej 7 dni przed ich wejściem w życie.

( Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Koszyce w roku taryfowym 2011 zamieścimy w oddzielnym newsie dla głębszego rozpoznania tematu).


Uchwała 223 z dnia 29 Października 2010

Rada Gminy upoważniła Wójta Gminy Koszyce do wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Małopolskiego o wszczęcie postępowania z urzędu w sprawie potwierdzenia nabycia przez gmine własności nieruchomości gruntowych z mocy prawa:

* obręb Koszyce, działki nr. ewidencyjny:

- 230 o pow. 0,5118 ha
- 397/1 o pow. 0,1358 ha
- 397/2 o pow. 0,0841 ha
- 399 o pow. 0,0465 ha
łącznie - 0,7782 ha

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Gminy Koszyce
http://www.koszyce.gmina.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=240:uchway-rady-gminy-29-padziernik-2010&catid=60:uchway-rady&Itemid=96&lang=pl


red. SYDNEI
śnieg
Dolany - NEWSYPodczas dzisiejszej rozmowy z Wójtem Panem Rybakiem ,na temat wiecznie zaśnieżonej drogi w Naszej wsi usłyszałem : "w 74 r. ludzie sami odśnieżali drogę i jakoś nie było problemu a teraz każdy dzwoni z byle czym " wniosek Wójt zamiast żyć przyszłością ,żyje przeszłością - szok
30 - 11- 2010 PIERWSZA SESJA RADY GMINY KADENCJI 2010 - 2014
WYDARZENIA (fot by www.koszyce.gmina.pl)Wczoraj odbyła się pierwsza sesja nowej Rady Gminy Koszyce.
Pierwsza sesja nowo wybranej Rady pokazała "stare" podejście do polityki w naszej gminie, grupa "wójtowskich" radnych nadal kieruje się niezrozumianym podejściem do sprawowanych przez siebie funkcji mając ponadto większość w obecnej radzie. Z punktu widzenia mieszkańca możemy powiedzieć iż uprawiają oni nadal politykę wzajemnej adoracji.
Wyrazistym potwierdzeniem tego faktu jest wybór przewodniczącego Rady Gminy którm został Tadeusz Nawrot (dotychczasowy przewodniczący), wygrywając z Mariuszem Golą(KWW "Włostowice") wyrazistą przewagą głosów. Nawrot 12, Gola 3.
Wybór zastępcy przewodniczącego przebiegał podobnie, KWW"Koszyce 2014" wystawiło Stefana Czarneckiegoa drugim kandydatem został Tadeusz Polak (KWW "Solidarna Wieś") który także nie miał większych szans wygrać z radnym "dyżurnym".

Wczorajsza rada miła charakter raczej personalny i porządkowy.

Uchwalono stawki diet dla radnych i sołtysów:

Radny - 250 zł (dotąd 200zł)
Sołtys - 150 zł (dotoąd 100zł)

a także miesięczne ryczałty dla przewodniczącegi i zastępcy przewodniczącego
w wysokości :

Przewodniczący - 1320 zł/ miesiąc (dotąd 1320 zł/miesiąc)
Wiceprzewodniczący - 1000 zł/miesiąc ( dotąd 700zł/miesiąc)

Nie zmieni się stawka miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta która nadal będzie wynosiła brutto 12 100 zł/ miesiąc. Przypomijmy że jest to jedna z najwyższych wynagrodzeń dla wójta w naszym województwie, nie prównując już z Prezydentem Krakowa który zarabia na poziomie 12 847 zł/ miesiąc.

Link
Kolejnym ważnym punktem wczorajszej sesji Rady Gminy było ustalenie składu komisji, który wygląda następująco:

Komisja Rewizyjna:

1. Marian Jarosz - Przewodniczący
2. Jan kozakowski - Wiceprzewodniczący
3. Stanisław Doniec

Komisja Finansów i Gospodarki:

1. Krystyna Bujakowska ( Przewodnicząca)
2. Krystyna Grzyb
3. Stanisław Doniec
4. Teresa Czechowska
5. Anna Ziętara

Komisja Porządku i Spraw Socjalnych

1. Jan Kozakowski (Przewodniczący)
2. Mariusz Gola
3. Alina Robak
4. Krystyna Bujakowska
5. Marian Jarosz
6. Krzysztof Kabziński

Komisja Ochrony Środowiska

1. Anna Ziętara (Przewodnicząca)
2. Monika Cencora
3. Teresa Czechowska
4. Damian Gawlik
5. Krzysztof Kabziński
6. Krystyna Grzyb

Ostatnim punktem wczorajszej sesji Rady Gminy Koszyce było wystąpienie Wójta w którym przedstawił najważniejsze zadania jakie stoją przed Naszą Gminą na najbliższą kadencję.
Głównym priorytetem będzie dokończenie skanalizowania i zwodociągowania całej Gminy Koszyce, oraz budowa hali sportowej w Koszycach.
Budowa ZATOK PRYSTANKOWYCH w Dolanach i Jaksicach przy drodze Krajowej 79 jest pod znakiem zapytania ze względu iż GDDKiA zwróciła się do Wójta o sfinalizowanie tej inwestycji. Wójt wyraził staniowisko jasno iż budowa zatok przystankowych będzie decyzją Rady Gminy przy czym jeśli Rada zgodzi sie na budowę zatok w Dolanach i Jaksicach, to budowa hali sportowej w Koszycach jest zagrożona.

red. Sydeni
Pierwsza sesja Rady Gminy Koszyce kadencji 2010-2014
WYDARZENIA Pierwsza Sesja Rady Gminy Koszyce odbędzie się w dniu 30 listopada 2010 roku tj. wtorek o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Koszycach z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy przez radnego seniora

2. Wręczenie przez przewodniczącą gminnej komisji wyborczej w Koszycach zaświadczeń o wyborze na radnych rady gminy

3. Ślubowanie radnych

4. Stwierdzenie quorum

5. Wybór przewodniczącego rady gminy

a) przedstawienie regulaminu wyboru
b) powołanie komisji skrutacyjnej (3 osoby)
c) zgłaszanie kandydatów
d) głosowanie tajne
e) odczytanie protokołu z wyborów

6. Przejęcie przewodnictwa obrad przez nowo wybranego przewodniczącego

7.Wybór wiceprzewodniczącego rady gminy

a) przedstawienie regulaminu wyboru
b) zgłaszanie kandydatów
c) głosowanie tajne
d) odczytanie protokołu z wyboru

8. Wybór składu Komisji Rewizyjnej - podjęcie uchwały

9. Wybór składu Komisji Finansów i Gospodarki - podjęcie uchwały

10. Wybór skłądu Komisji Ochrony Środowiska - podjęcie uchwały

11. Wybór składu Komisji Porządku i Spraw Socjalnych - podjęcie uchwały

12. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości diet dla radnych i sołtysów

13. Podjęcie uchwały w sprawie ryczałtu dla przewodniczącego rady gminy

14. Podjęcie uchwały w sprawie ryczałtu dla wiceprzewodniczącego rady gminy

15. Informacja Wójta o stanie gminy na koniec V kadencji samorządu

16. Zakończenie obrad I Sesji Rady Gminy
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYDARZENIA Dnia 21 Listopada 2010 roku w godzinach od 8 do 22 odbyły się wybory samorządowe w całym kraju
Redakcja srwisu dolany.phu.pl dziekuje gorąco za frekwencję wyborczą naszej miejscowości która bespośrednio przesądziła o zwyciestwie naszego kandydata Tadeusza Polaka w powyższych wyborach na radnego okręgu 2.
Jestescie wielcy:)
Szanowni Państwo
Dolany - NEWSY Szanowni Państwo

„Solidarna Wieś” idąc do wyborów w trosce o byt i przyszłość Naszej Wspólnoty Gminnej stanowienia o jej losie, pomni gorzkich doświadczeń pragniemy działaniu Wójta, Urzędu Gminnemu i innym instytucjom publicznym zapewnić rzetelność i sprawność z poszanowaniem sprawiedliwości, współdziałania władz, dialogu społecznego umacniającego obywateli i ich wspólnoty lokalne szanując godność człowieka, solidaryzując się z innymi chronili poszanowanie dobrych niewzruszonych zasad.
Bardzo zachęcamy wszystkich by odrodzić aktywność społeczną w trosce ogólnego dobra. Demokratyczne wybory samorządowe to najwłaściwszy czas by zrobić ten pierwszy większy krok, i przez poszanowanie dobrej spuścizny jaką jest korzystanie z prawa wyborczego używamy instrumentu w kształtowaniu lepszej przyszłości. Każdy szanujący się mieszkaniec wie że tak uczynić należy ponieważ użalanie się i toczenie jałowych sporów z boku czego jest już nadmiar nie przysporzyło oczekiwanego dobra. Wybrać najlepsze dobro dla siebie każdy raczej potrafi jeżeli jest szeroka oferta wyboru. Komitet Wyborczy Wyborców „Solidarna Wieś” po to został powołany aby tą ofertę wzbogacić i być wybraną jako najlepszą.
Przesłaniem „Solidarnej Wsi" jest szeroko rozumiana aktywność mieszkańców tworząca dobry klimat dla podmiotowości petenta, służebności Urzędu, dobrego przedstawicielstwa jaką jest Rada Gminy, tworzenia forum debaty publicznej.

Jako komitet Wyborczy Wyborców „Solidarna Wieś” cieszymy się z okazywanego nam zainteresowania i wzrostu aktywności wyborczej wszystkich grup wiekowych w tym szczególnie wieku średniego o dużym już doświadczeniu i młodzieży ciągle podnoszącej swe kwalifikacje.

RAZEM DZIŚ to LEPSZE JUTRO

Pełnomocnik Wyborczy KWW "Solidarna Wieś" - Karol Polak.

Strona 64 z 64 << < 61 62 63 64
PATRONATY MEDIALNE - Internetowy Serwis Miejscowości Dolany
Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic
GORĄCA LINIA

Image and video hosting by TinyPic

PORADNIK OBYWATELSKI
MASZ PRAWO UDZIAŁU W SESJACH ORAZ KOMISJACH RADY GMINY

Image and video hosting by TinyPic
(fot.koszyce.gmina.pl)

Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności
prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje
rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do
dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych,
w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy. WIĘCEJ

Image and video hosting by TinyPic

DRUKUJ WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
ZNALEZIONE W SIECI
PROSZOWICE....Tadeusz Kościuszko a Ziemia Proszowska

Bp Gurda: „Solidarność” była nośnikiem wartości

FINANSE - Rolnicy narzekają na podatki, ale płacą

KOSZYCE... Sukces gimnazjalistki

DOPŁATY TYLKO DO NAJLEPSZEGO TYTONIU

Proszowice... OTWARCIE BIURA POSELSKIEGO

KOSZYCE ... Przestarzały zapis będzie usunięty

wspomnienie... Z KSIĄŻNIC WIELKICH DO WATYKANU

BUDŻET ZOSTAŁ PRZYJĘTY BEZ DYSKUSJI

Gościem „PS” był Zdzisław Barszewicz z tygodnika „ECHO”. Tematem rozmowy było ograniczenie kadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

10 Października....konferencja powyborcza Prof. Włodzimierza Bernackiego w Bochni

dolany.hpu.pl W SIECI


Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Gminy Powiatu Proszowickiego
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
INTERNETOWY SERWIS MIEJSCOWOŚCI DOLANY


KOPIOWANIE ORAZ WYDRUK TREŚCI BEZ ZGODY ADMINISTRATORA ZABRONIONY !!!


PRZYJACIELE INTERNETOWEGO SERWISU MIEJSCOWOŚCI DOLANY

Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPicZałóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie