PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW - Sołtys informuje
Dodane przez SYDNEI dnia Listopad 03 2011 12:06:17
Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Dolany sprawiła iż gospodarstwa domowe powyżej p. Czekaj czyli przysiółki Hełmy oraz Folwark pozostały bez możliwości odprowadzania ścieków poprzez kanalizację do oczyszczalni w Włostowicach.
W wyniku tego jedyną możliwością pozostały przydomowe oczyszczalnie ścieków.


Temat ścieków, a w szczególności przydomowych oczyszczalni ścieków poruszył Sołtys Sołectwa Dolany, Pan Wojciech Pietkiewicz na Sesji w dniu 24 Października 2011 roku, pytał - "Proszę wskazać możliwości pozyskania środków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków".

Na zadane pytanie, Wójt Gminy odpowiedział pisemnie, a Pan Sołtys przekazał Naszemu Serwisowi do informacji publicznej dla wszystkich mieszkańców.poniżej przedstawiamy Państwu w/w pismo
(dokument - archiwum serwisu)


red. SYDNEI