Zebranie Rady Sołeckiej Sołectwa Dolany
Dodane przez SYDNEI dnia Sierpień 20 2012 09:53:24
W miniona niedzielę 19 sierpnia 2012 roku o godzinie 15 : 00 odbyło się Zebranie Rady Sołeckiej Sołectwa Dolany. Głównym tematem było omówienie nowej propozycji przeznaczenia funduszu sołeckiego, na wykup działki po zatokę autobusową w kierunku Krakowa, wnioski do budżetu na rok 2013 oraz sprawy bieżące Sołectwa.


Image and video hosting by TinyPic


Rada Sołecka podjęła Uchwałę w sprawie propozycji przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Dolany w roku budżetowym 2013 na wykup działki pod zatokę autobusową – argumentując to nie przychylnością Wójta Gminy w tym zakresie.

Rada Sołecka po wnikliwej analizie za i przeciw jednogłośnie podjęła w/w uchwałę.

Postanowiła także wystosować wniosek do Sołtysa o zwołanie zebrania wiejskiego w dniu 23 sierpnia 2012 roku o godzinie 19:00, z propozycją odbycia zebrania wiejskiego w lokalu u radnego Tadeusza Polak.

Tematem Zebrania było także omówienie propozycji wniosków Samorządu Sołectwa Dolany do budżetu na rok 2013, które zostaną przedstawione mieszkańcom na najbliższym zebraniu wiejskim.

red. SYDNEI
Rozszerzona zawartość newsa
Image and video hosting by TinyPic


red. SYDNEI