Spotkanie Organizacyjne - Poświęcenie Kaplicy N.M.P. Królowej Polski 3 maja 2013 roku
Dodane przez SYDNEI dnia Kwiecień 28 2013 10:35:45
Dnia 5 kwietnia bieżącego roku w lokalu u Radnego Tadeusza Polak, jednocześnie pełnomocnika Społecznego Komitetu dla Remontu Budowlano - Konserwatorskiego Zabytkowej Kaplicy, odbyło się spotkanie mieszkańców Dolan jak i Jaksic z Ks. Zbigniewem Janiczkiem, Proboszczem Parafii Sierosławice, którego głównym tematem była organizacja Poświęcenia Kaplicy Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w naszej miejscowości po gruntownym remoncie budowlano -konserwatorskim jaki przeprowadził Społeczny Komitet.

Image and video hosting by TinyPic

(fot. Marcin Polak)Zebrani mieszkańcy wysłuchali obszernego wystąpienia pełnomocnika Społecznego Komitetu Pana Tadeusza Polaka na temat postępu prac remontowych oraz całościowego przebiegu jak i kosztów remontu, które wyniosły ponad 50 tys. złotych.

Więcej w temacie podsumowania remontu w tym szczegóły , wkrótce.


W drugiej części spotkania prowadzący spotkanie Pełnomocnik Tadeusz Polak przedstawił dokładny program uroczystości, całokształt jego przebiegu oraz wszystkie najważniejsze kwestie organizacyjne.
Przedstawił także po krótce zaproszonych gości honorowych naszej uroczystości.

Mieszkańcy z zachwytem oraz entuzjazmem odnieśli się do organizacji uroczystości jaki i przebiegu remontu.

w Imieniu Społecznego Komitetu dziękujemy za liczna obecność mieszkańców w spotkaniu.

Organizatorem Spotkania był Społeczny Komitet dla Remontu Budowlano - Konserwatorskiego Zabytkowej Kaplicy w miejscowości Dolany, gmina Koszyce.

Karol Polak
Współorganizator Uroczystości
Społeczny Komitet
dla Remontu
Budowlano - Konserwatorskiego
Zabytkowej Kaplicyred. SYDNEI