"KAPLICA W DOLANACH SWOISTYM CENTRUM PATRIOTYZMU"
Dodane przez SYDNEI dnia Maj 06 2013 10:59:12
3 maja w Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, jednocześnie 222 rocznice uchwalenia Konstytucji 3 - go maja, w Dolanach odbyła się historyczna dla naszej miejscowości uroczystość, poświęcenia oraz oddania odnowionej Kaplicy pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, wraz z swym patriotycznym zapleczem.

Image and video hosting by TinyPicW uroczystości, która poprzedzona była mini koncertem pieśni patriotycznych wykonanych przez Orkiestrę Dętą " Grobla" uczestniczyło kilkadziesiąt osób, w tym dostojni goście, na czele z Jego Ekscelencją Ks. Bp. Kazimierzem Gurdą, Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej prof. Włodzimierzem Bernackim, Przedstawicielami Władz Samorządowych oraz pocztami sztandarowymi Ochotniczych Straży Pożarnych z Koszyc oraz Śmiłowic.

Oficjalnego rozpoczęcia Uroczystości dokonał Pan Tadeusz Polak, Organizator, jednocześnie pełnomocnik Społecznego Komitetu, który w swym kilku minutowym wystąpieniu przedstawił historię oraz role jaką odgrywa i odgrywa Kaplica w życiu społeczności lokalnej, historię miejscowości, z szerokim podkreśleniem jaką role w współczesnym świecie odgrywają słowa BÓG - HONOR - OJCZYZNA, będące naszym narodowym programem.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali : Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej prof. Włodzimierz Bernacki, w Imieniu Starostwa Powiatowego w Proszowicach Pan Jacek Tomasik, w imieniu budowniczych Kaplicy Pan Stanisław Magiera oraz w imieniu Społecznego Komitetu dla Remontu Zabytkowej Kaplicy Pan Tadeusz Polak.

Następnie Jego Ekscelencja Bp. Kazimierz Gurda dokonał poświęcenia Kaplicy, w swej homilii do zgromadzonych uczestników uroczystości Jego Ekscelencja, nawiązał do dużego Napisu BÓG - HONOR - OJCZYZNA, oraz 10 dat z historii Polski usytuowanych wokół napisu - " Patriotyzm oznacza dzisiaj znajomość, co te daty dla Polaków znaczą. Rodzice, którzy przyprowadzą tutaj swoje dzieci powinni umieć im wyjaśnić, z jakimi wydarzeniami i z jakimi ludźmi wiążą się te daty".

Z okazji 222 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz Poświęcenia Kaplicy Wieńce oraz kwiaty Złożyli: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej prof. Włodzimierz Bernacki, w imieniu mieszkańców Dolan, Rada Sołecka oraz Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko, Pan Grzegorz Czajka.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie pamiątkowych dyplomów za udział w Uroczystości ale przede wszystkim za wkład przy renowacji Kaplicy.
Kończąc Uroczystość proboszcz Parafii Sierosławice Zaprosił wszystkich na mszę do Kościoła Parafialnego w Sierosławicach. "Zastanawiałem się jak uczcić Rok Wiary, a tu przychodzi do mnie Tadeusz Polak i proponuje, żeby odnowić kaplicę w Dolanach. I jak tu nie wierzyć w Bożą opiekę - mówił ks. Zbigniew Janiczek, Proboszcz Parafii Sierosławice.


Więcej w temacie Poświęcenia Kaplicy w Dolanach, niebawem.


red. sydnei