Pierwsza sesja Rady Gminy Koszyce kadencji 2010-2014
Dodane przez SYDNEI dnia Listopad 26 2010 05:24:12
Pierwsza Sesja Rady Gminy Koszyce odbędzie się w dniu 30 listopada 2010 roku tj. wtorek o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Koszycach z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy przez radnego seniora

2. Wręczenie przez przewodniczącą gminnej komisji wyborczej w Koszycach zaświadczeń o wyborze na radnych rady gminy

3. Ślubowanie radnych

4. Stwierdzenie quorum

5. Wybór przewodniczącego rady gminy

a) przedstawienie regulaminu wyboru
b) powołanie komisji skrutacyjnej (3 osoby)
c) zgłaszanie kandydatów
d) głosowanie tajne
e) odczytanie protokołu z wyborów

6. Przejęcie przewodnictwa obrad przez nowo wybranego przewodniczącego

7.Wybór wiceprzewodniczącego rady gminy

a) przedstawienie regulaminu wyboru
b) zgłaszanie kandydatów
c) głosowanie tajne
d) odczytanie protokołu z wyboru

8. Wybór składu Komisji Rewizyjnej - podjęcie uchwały

9. Wybór składu Komisji Finansów i Gospodarki - podjęcie uchwały

10. Wybór skłądu Komisji Ochrony Środowiska - podjęcie uchwały

11. Wybór składu Komisji Porządku i Spraw Socjalnych - podjęcie uchwały

12. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości diet dla radnych i sołtysów

13. Podjęcie uchwały w sprawie ryczałtu dla przewodniczącego rady gminy

14. Podjęcie uchwały w sprawie ryczałtu dla wiceprzewodniczącego rady gminy

15. Informacja Wójta o stanie gminy na koniec V kadencji samorządu

16. Zakończenie obrad I Sesji Rady Gminy