WOJEWODA MAŁOPOLSKI ROZSTRZYGNIE O PRZEZNACZENIU DZIAŁKI NR 41 OBRĘB DOLANY DO 29 STYCZNIA
Dodane przez SYDNEI dnia Styczeń 30 2014 14:43:28
Wojewoda Małopolski Pan Jerzy Miller informuje Urząd Gminy Koszyce, że "rozstrzygnięcie w sprawie przekazania na rzecz Gminy Koszyce nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie Dolany, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 41 o powierzchni 0,12 ha... wydane zostanie do dnia 29 stycznia" - czytamy w Oficjalnym piśmie Wojewody.

Image and video hosting by TinyPic

(fot.malopolska.uw.gov.pl)


"Postępowanie to nie może zostać zakończone w terminie z uwagi na konieczność zbadania przesłanek do przekazania ww. nieruchomości"- czytamy w dalszej części pisma.


Przypomnijmy, sprawa przekazania działki nr 41 na rzecz Gminy Koszyce toczy się już dłuższy czas, a została zapoczątkowana na wiosek Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego odbytego 21 marca 2011 roku - by przekazać ją dla Sołectwa Dolany, pod Świetlicę Wiejską Sołectwa.

29 maja 2013 roku Wójt Gminy Koszyce wystąpił z wnioskiem do Wojewody Małopolskiego o przekazanie ww. działki na rzecz Gminy Koszyce.

W wyniku przedłużającej się procedury oraz niekończącej się korespondencji między Urzędami sprawą zajęła się Rada Sołecka Sołectwa Dolany wraz z radnym Tadeuszem Polakiem.

" My mieszkańcy Sołectwa Dolany za pośrednictwem Rady i Wójta Gminy Koszyce, żywotnie najbardziej zainteresowani komunalizacją działki nr 41 położonej w naszej miejscowości Dolany, gmina Koszyce, kierujemy do Wojewody Małopolskiego Pana Jerzego Millera prośbę o pozytywne rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Koszyce i przekazanie działki nr 41 jako mienia Skarbu Państwa na rzecz Gminy Koszyce" - napisała Rada Sołecka, poparta podpisami mieszkańców Sołectwa.

W wyniku tej interwencji Wojewoda Małopolski przesunął swe rozstrzygnięcie do 29 stycznia 2014 roku - żywimy przekonanie że Pan Wojewoda przychyli się do Wniosku mieszkańców i przekaże działkę na rzecz Gminy Koszyce z wskazaniem celu jej przeznaczenia, co przyczyni się do realizacji pilnych zadań publicznych na terenie Sołectwa Dolany.


red. SYDNEI


Rozszerzona zawartość newsa
Wojewoda Małopolski Pan Jerzy Miller informuje Urząd Gminy Koszyce, że "rozstrzygnięcie w sprawie przekazania na rzecz Gminy Koszyce nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie Dolany, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 41 o powierzchni 0,12 ha... wydane zostanie do dnia 29 stycznia" - czytamy w Oficjalnym piśmie Wojewody.

Image and video hosting by TinyPic

(fot.malopolska.uw.gov.pl)


"Postępowanie to nie może zostać zakończone w terminie z uwagi na konieczność zbadania przesłanek do przekazania ww. nieruchomości"- czytamy w dalszej części pisma.


Przypomnijmy, sprawa przekazania działki nr 41 na rzecz Gminy Koszyce toczy się już dłuższy czas, a została zapoczątkowana na wiosek Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego odbytego 21 marca 2011 roku - by przekazać ją dla Sołectwa Dolany, pod Świetlicę Wiejską Sołectwa.

29 maja 2013 roku Wójt Gminy Koszyce wystąpił z wnioskiem do Wojewody Małopolskiego o przekazanie ww. działki na rzecz Gminy Koszyce.

W wyniku przedłużającej się procedury oraz niekończącej się korespondencji między Urzędami sprawą zajęła się Rada Sołecka Sołectwa Dolany wraz z radnym Tadeuszem Polakiem.

" My mieszkańcy Sołectwa Dolany za pośrednictwem Rady i Wójta Gminy Koszyce, żywotnie najbardziej zainteresowani komunalizacją działki nr 41 położonej w naszej miejscowości Dolany, gmina Koszyce, kierujemy do Wojewody Małopolskiego Pana Jerzego Millera prośbę o pozytywne rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Koszyce i przekazanie działki nr 41 jako mienia Skarbu Państwa na rzecz Gminy Koszyce" - napisała Rada Sołecka, poparta podpisami mieszkańców Sołectwa.

W wyniku tej interwencji Wojewoda Małopolski przesunął swe rozstrzygnięcie do 29 stycznia 2014 roku - żywimy przekonanie że Pan Wojewoda przychyli się do Wniosku mieszkańców i przekaże działkę na rzecz Gminy Koszyce z wskazaniem celu jej przeznaczenia, co przyczyni się do realizacji pilnych zadań publicznych na terenie Sołectwa Dolany.


Image and video hosting by TinyPicDokument udostępniony przez K. Polak - członek rady sołeckiej do informacji mieszkańców Sołectwa Dolany

red. SYDNEI