INWESTYCJE 2014 - Sołectwo Dolany
Dodane przez SYDNEI dnia Luty 03 2014 16:14:32
„ Sprawa doświetlenia przystanku i drogi krajowej nr 79 oraz rozpoczęcia procedury budowy ( projektowania) chodnika przy drodze krajowej nr 79 w miejscowości Dolany zostanie rozpatrzona w drugiej połowie 2014 roku” – informuje z up. Wójta Sekretarz Gminy mgr Jolanta Chłopek

Image and video hosting by TinyPic

(fot. dolany.hpu.pl )


Podczas Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dolany w dniu 22 września 2013 roku mieszkańcy zgłosili szereg wniosków do budżetu Gminy Koszyce na 2014 rok, niestety nie zostały one uwzględnione przy projektowaniu , następnie przy procedowaniu uchwały budżetowej Gminy Koszyce na rok 2014.
Dlatego też, jako Członek Rady Sołeckiej wystąpiłem z pismem do Wójta Gminy Koszyce z zapytaniem - o odpowiedź czy, kiedy i w jakim zakresie wnioski mieszkańców zostaną zrealizowane.

W odpowiedzi na moje pismo, otrzymałem pismo w którym z up. Wójta , Sekretarz Gminy informuje i wyjaśnia , iż :

„ Sprawa doświetlenia przystanku i drogi krajowej nr 79 oraz rozpoczęcia procedury budowy ( projektowania) chodnika przy drodze krajowej nr 79 w miejscowości Dolany zostanie rozpatrzona w drugiej połowie 2014 roku”

natomiast,

W sprawie zakupu siatek ochronnych przed śniegiem przeznaczonych do montażu wzdłuż drogi gminnej nr K 160003 Dolany – Chełmy uprzejmie informuję, że prowadzona akcja zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Koszyce jest wystarczającym środkiem utrzymania przejezdności dróg – w związku z czym nie zachodziła potrzeba zakupu w/w siatek”. – informuje Sekretarz Gminy .

W budżecie Gminy Koszyce na 2014 roku znalazły się natomiast dwa zadania inwestycyjne w miejscowości Dolany. Pierwszy to realizacja Funduszu Sołeckiego 2014, natomiast drugi to remont drogi wewnętrznej, Dolany – Błonie współfinansowana z FOGR –u.

Mamy nadzieję, że informacja z strony Urzędu Gminy to informacja pewna, a inwestycje takie jak chodniki , doświetlenie drogi krajowej czy też przystanku dla zapewnienia bezpieczeństwa poruszania się mieszkańców będzie celem nadrzędnym dla Samorządu Gminy Koszyce.
Jako Rada Sołecka będziemy przyglądać się rozwojowi sytuacji, oczekując na realizacje tych niezbędnych inwestycji w Sołectwie Dolany, a w potrzebie także interweniować.Członek Rady Sołeckiej
Sołectwa Dolany
Karol Polak


red. SYDNEI

Rozszerzona zawartość newsa
„ Sprawa doświetlenia przystanku i drogi krajowej nr 79 oraz rozpoczęcia procedury budowy ( projektowania) chodnika przy drodze krajowej nr 79 w miejscowości Dolany zostanie rozpatrzona w drugiej połowie 2014 roku” – informuje z up. Wójta Sekretarz Gminy mgr Jolanta Chłopek

Image and video hosting by TinyPic

(fot. dolany.hpu.pl )


Podczas Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dolany w dniu 22 września 2013 roku mieszkańcy zgłosili szereg wniosków do budżetu Gminy Koszyce na 2014 rok, niestety nie zostały one uwzględnione przy projektowaniu , następnie przy procedowaniu uchwały budżetowej Gminy Koszyce na rok 2014.
Dlatego też, jako Członek Rady Sołeckiej wystąpiłem z pismem do Wójta Gminy Koszyce z zapytaniem - o odpowiedź czy, kiedy i w jakim zakresie wnioski mieszkańców zostaną zrealizowane.

W odpowiedzi na moje pismo, otrzymałem pismo w którym z up. Wójta , Sekretarz Gminy informuje i wyjaśnia , iż :

„ Sprawa doświetlenia przystanku i drogi krajowej nr 79 oraz rozpoczęcia procedury budowy ( projektowania) chodnika przy drodze krajowej nr 79 w miejscowości Dolany zostanie rozpatrzona w drugiej połowie 2014 roku”

natomiast,

W sprawie zakupu siatek ochronnych przed śniegiem przeznaczonych do montażu wzdłuż drogi gminnej nr K 160003 Dolany – Chełmy uprzejmie informuję, że prowadzona akcja zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Koszyce jest wystarczającym środkiem utrzymania przejezdności dróg – w związku z czym nie zachodziła potrzeba zakupu w/w siatek”. – informuje Sekretarz Gminy .

W budżecie Gminy Koszyce na 2014 roku znalazły się natomiast dwa zadania inwestycyjne w miejscowości Dolany. Pierwszy to realizacja Funduszu Sołeckiego 2014, natomiast drugi to remont drogi wewnętrznej, Dolany – Błonie współfinansowana z FOGR –u.

Mamy nadzieję, że informacja z strony Urzędu Gminy to informacja pewna, a inwestycje takie jak chodniki , doświetlenie drogi krajowej czy też przystanku dla zapewnienia bezpieczeństwa poruszania się mieszkańców będzie celem nadrzędnym dla Samorządu Gminy Koszyce.
Jako Rada Sołecka będziemy przyglądać się rozwojowi sytuacji, oczekując na realizacje tych niezbędnych inwestycji w Sołectwie Dolany, a w potrzebie także interweniować.Członek Rady Sołeckiej
Sołectwa Dolany
Karol PolakImage and video hosting by TinyPic


Image and video hosting by TinyPicDokument udostępniony przez K. Polak - członek rady sołeckiej do informacji mieszkańców Sołectwa Dolanyred. SYDNEI