30 - 11- 2010 PIERWSZA SESJA RADY GMINY KADENCJI 2010 - 2014
Dodane przez SYDNEI dnia Grudzień 01 2010 06:16:22
(fot by www.koszyce.gmina.pl)Wczoraj odbyła się pierwsza sesja nowej Rady Gminy Koszyce.
Pierwsza sesja nowo wybranej Rady pokazała "stare" podejście do polityki w naszej gminie, grupa "wójtowskich" radnych nadal kieruje się niezrozumianym podejściem do sprawowanych przez siebie funkcji mając ponadto większość w obecnej radzie. Z punktu widzenia mieszkańca możemy powiedzieć iż uprawiają oni nadal politykę wzajemnej adoracji.
Wyrazistym potwierdzeniem tego faktu jest wybór przewodniczącego Rady Gminy którm został Tadeusz Nawrot (dotychczasowy przewodniczący), wygrywając z Mariuszem Golą(KWW "Włostowice") wyrazistą przewagą głosów. Nawrot 12, Gola 3.
Wybór zastępcy przewodniczącego przebiegał podobnie, KWW"Koszyce 2014" wystawiło Stefana Czarneckiegoa drugim kandydatem został Tadeusz Polak (KWW "Solidarna Wieś") który także nie miał większych szans wygrać z radnym "dyżurnym".

Wczorajsza rada miła charakter raczej personalny i porządkowy.

Uchwalono stawki diet dla radnych i sołtysów:

Radny - 250 zł (dotąd 200zł)
Sołtys - 150 zł (dotoąd 100zł)

a także miesięczne ryczałty dla przewodniczącegi i zastępcy przewodniczącego
w wysokości :

Przewodniczący - 1320 zł/ miesiąc (dotąd 1320 zł/miesiąc)
Wiceprzewodniczący - 1000 zł/miesiąc ( dotąd 700zł/miesiąc)

Nie zmieni się stawka miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta która nadal będzie wynosiła brutto 12 100 zł/ miesiąc. Przypomijmy że jest to jedna z najwyższych wynagrodzeń dla wójta w naszym województwie, nie prównując już z Prezydentem Krakowa który zarabia na poziomie 12 847 zł/ miesiąc.

Link
Kolejnym ważnym punktem wczorajszej sesji Rady Gminy było ustalenie składu komisji, który wygląda następująco:

Komisja Rewizyjna:

1. Marian Jarosz - Przewodniczący
2. Jan kozakowski - Wiceprzewodniczący
3. Stanisław Doniec

Komisja Finansów i Gospodarki:

1. Krystyna Bujakowska ( Przewodnicząca)
2. Krystyna Grzyb
3. Stanisław Doniec
4. Teresa Czechowska
5. Anna Ziętara

Komisja Porządku i Spraw Socjalnych

1. Jan Kozakowski (Przewodniczący)
2. Mariusz Gola
3. Alina Robak
4. Krystyna Bujakowska
5. Marian Jarosz
6. Krzysztof Kabziński

Komisja Ochrony Środowiska

1. Anna Ziętara (Przewodnicząca)
2. Monika Cencora
3. Teresa Czechowska
4. Damian Gawlik
5. Krzysztof Kabziński
6. Krystyna Grzyb

Ostatnim punktem wczorajszej sesji Rady Gminy Koszyce było wystąpienie Wójta w którym przedstawił najważniejsze zadania jakie stoją przed Naszą Gminą na najbliższą kadencję.
Głównym priorytetem będzie dokończenie skanalizowania i zwodociągowania całej Gminy Koszyce, oraz budowa hali sportowej w Koszycach.
Budowa ZATOK PRYSTANKOWYCH w Dolanach i Jaksicach przy drodze Krajowej 79 jest pod znakiem zapytania ze względu iż GDDKiA zwróciła się do Wójta o sfinalizowanie tej inwestycji. Wójt wyraził staniowisko jasno iż budowa zatok przystankowych będzie decyzją Rady Gminy przy czym jeśli Rada zgodzi sie na budowę zatok w Dolanach i Jaksicach, to budowa hali sportowej w Koszycach jest zagrożona.

red. Sydeni