FUNDUSZ SOŁECKI - Rady Polak Interweniuje !!
Dodane przez SYDNEI dnia Czerwiec 27 2014 14:43:41
22 maja podczas obrad Sesji Rady Gminy Koszyce, już po raz kolejny w sprawie Funduszu Sołeckiego w miejscowości Dolany interweniował Radny Gminy Koszyce, Tadeusz Polak, który pytał - " czy Samorząd Gminy lub któreś z jego organów zawarł stosowne porozumienie z Panem Sławomirem Kłodą zamieszkałym w Dolanach, takie które daje możliwość realizacji przyjętego zadania z funduszu sołeckiego w miejscowości Dolany". Niestety do dziś trwa inpas w przedmiocie tego zadania.

Image and video hosting by TinyPic

(fot. K. Polak)


5 czerwca br. radny otrzymał pismo z urzędu Gminy w Koszycach, niestety nie zindentyfikowaliśmy jego autora ( brak podpisu, ciekawa sprawa), w którym stwierdzono iż, " do chwili obecnej nie została wydzielona działka przez Radę Sołecką Dolany i takowe porozumienie nie zostało podpisane".

Tłumaczenie Urzędu jest tym kuriozane , że rada sołecka czy to Dolańska czy inna z terenu naszej gminy nie ma uprawnień do wydzielania działki, a właściwym do tego celu podmiotem jest Urząd Gminy zarządzany przez Wójta Gminy. Tak wydzielenie działki jak i zawarcie porozumienia z Panem Kłodą jest rolą Wójta lub nadrzędnej wobec Wójta Rady Gminy Koszyce.

W odpowiedz na pismo radny Tadeusz Polak w dniu 11 czerwca br. wystąpił o uzupełnienie udzielonej odpowiedzi

jak powiedział nam radny, Tadeusz Polak - " Istotną informacją w odpowiedzi byłoby precyzyjne wskazanie rozbieżności stanowiska stron, z których przyczyny do zawarcia porozumienia dotychczas nie doszło aby móc zrealizować korzystny społecznie projekt, regulacji miejscowego odwodnienia terenu".Rozszerzona zawartość newsa
22 maja podczas obrad Sesji Rady Gminy Koszyce, już po raz kolejny w sprawie Funduszu Sołeckiego w miejscowości Dolany interweniował Radny Gminy Koszyce, Tadeusz Polak, który pytał - " czy Samorząd Gminy lub któreś z jego organów zawarł stosowne porozumienie z Panem Sławomirem Kłodą zamieszkałym w Dolanach, takie które daje możliwość realizacji przyjętego zadania z funduszu sołeckiego w miejscowości Dolany". Niestety do dziś trwa inpas w przedmiocie tego zadania.

Image and video hosting by TinyPic

(fot. K. Polak)


5 czerwca br. radny otrzymał pismo z urzędu Gminy w Koszycach, niestety nie zindentyfikowaliśmy jego autora ( brak podpisu, ciekawa sprawa), w którym stwierdzono iż, " do chwili obecnej nie została wydzielona działka przez Radę Sołecką Dolany i takowe porozumienie nie zostało podpisane".

Tłumaczenie Urzędu jest tym kuriozane , że rada sołecka czy to Dolańska czy inna z terenu naszej gminy nie ma uprawnień do wydzielania działki, a właściwym do tego celu podmiotem jest Urząd Gminy zarządzany przez Wójta Gminy. Tak wydzielenie działki jak i zawarcie porozumienia z Panem Kłodą jest rolą Wójta lub nadrzędnej wobec Wójta Rady Gminy Koszyce.

W odpowiedz na pismo radny Tadeusz Polak w dniu 11 czerwca br. wystąpił o uzupełnienie udzielonej odpowiedzi

jak powiedział nam radny, Tadeusz Polak - " Istotną informacją w odpowiedzi byłoby precyzyjne wskazanie rozbieżności stanowiska stron, z których przyczyny do zawarcia porozumienia dotychczas nie doszło aby móc zrealizować korzystny społecznie projekt, regulacji miejscowego odwodnienia terenu".


Poniżej prezentujemy pisma przekazane przez Radnego Tadeusza Polaka do informacji publicznej mieszkańców.

Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting by TinyPic