DOLANY STAWIAJĄ NA MŁODOŚĆ I DOŚWIADCZENIE
Dodane przez SYDNEI dnia Marzec 22 2011 15:52:54
Wraz z nadejściem kalendarzowej wiosny, 21 marca 2011 roku o godzinie 12 w Dolanach odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze podczas którego mieszkańcy Sołectwa Dolany podsumowali poprzednie 4 lata oraz wybrali nowych przedstawicieli miejscowości.( Samorząd Sołectwa Dolany kadancji 2010-2014.
Od lewej: Sołtys: Wojciech Pietkiewicz, Radna Anna Woźniak, Radny Karol Polak oraz Przewodniczący Rady Leszek Mucharski)Zebranie otworzył dotychczasowy Sołtys Pani Ewa Gzyl, następnie wybrano Przewodniczącego zebrania którym jednogłośnie wybrano Pana Tadeusza Polaka, który po przejęciu obowiązków przeszedł do kolejnego punktu zebrania którym była informacja dotychczasowego Sołtysa, rady Sołeckiej o realizacji zadań gospodarczych i społecznych w kadencji 2006-2010.

Przedstawiciele Samorządu Wiejskiego Sołectwa Dolany poprzedniej kadencji wśród zrealizowanych projektów wskazali na: modernizację drogi gminnej Dolany( na Chełmach), dowóz żużla na drogę gminną "przez błonie" budowa kanalizacji, nie wszystko udało się zrobić tak jak np. wybudować zatok przystankowych w naszej miejscowości, lecz ważnym jest już to iż nie musimy chodzić na Przystanek do Sierosławic wspominając protest mieszkańców Dolan i Jaksic.

Przewodniczący Zebrania i Radny Rady Gminy Koszyce Pan Tadeusz Polak podziękował za aktywność społeczną podczas wyborów samorządowych, za zaufanie i wysoką frekwencję przy urnie wyborczej( red. ok. 90% uprawnionych) oraz zgłosił wnioski mieszkańców miejscowości Dolany dotyczące kwestii gospodarczych, społecznych ale także i organizacyjnych na kolejną kadencję:


1. Budowa zatok przystankowych wraz z wiatami przystankowymi w miejscowości Dolany
2. Budowa wodociągu w całej miejscowości Dolany
3. Uzupełnienie kanalizacji
4. Gruntowna modernizacja drogi gminnej w Dolanach " przez błonie" do parceli gurnej w Jaksicach
5. Chodnik przy drodze Krajowej nr 79
6. Doświetlenie dróg na terenie miejscowości Dolany
7. Udrożnienie spływów do rzeki Wisły
8. Renowacja przydrożnej Kapliczki
9. Wzbogacenie miejscowości Dolany o Świetlice Wiejską
10. Udrożnienie rowów melioracyjnych na łąkach wzdłuż rzeki Szreniawy
11. Upublicznianie informacji o Sesjach oraz Komisjach Stałych Rady Gminy Koszyce
12. Naprawa drogi u. Filipowicza, zniszczonej podczas prac kanalizacyjnych

Następnie wybrano Komisję wyborczą(skrutacyjną) w skład której weszli: Stanisław Gzyl, Justyna Sroga oraz Zbigniew Kubik.

Kolejnym punktem zebrania było zgłoszenie kandydatów na Sołtysa Sołectwa Dolany, zgłoszony został jeden kandydat: pan Wojciech Pietkiewicz.

Podczas gdy komisja wyborcza przygotowywała karty do głosowania głos zabrał przedstawiciel Urzędu Gminy pan Andrzej Gąsior, Sekretarz Gminy Koszyce który przedstawił informację dotyczącą rowów melioracyjnych na łąkach, możliwość powołania spółki wodnej. Pan Sekretarz wyraził możliwość pomocy Urzędu Gminy w sprawie wsparcia z budżetu Gminy Koszyce kwestii działania spółki wodnej. Poruszono także kwestię budowy wodociągu, ewentualnego wydłużenia sieci wodociągowej, a także kwestię budżetu Gminy Koszyce.

Następnie Komisja Wyborcza wydała przybyłym obywatelom miejscowości Dolany karty do głosowania, i nastąpiło tajne głosowanie na Sołtysa Sołectwa Dolany.

Po zakończeniu głosowania komisja wyborcza udała się do zliczania głosów, a zebranie wiejskie zgłaszało kandydatów do rady Sołeckiej Sołectwa Dolany kadencji 2010-2014.

Zebranie zgłosiło: p. Leszka Mucharskiego,p. Annę Woźniak oraz p. Karola Polaka.

Komisja wyborcza(skrutacyjna) w składzie Gzyl Stanisław, Sroga Justyna, Kubik Zbigniew przedstawiła wyniki wyborów Sołtysa Sołectwa Dolany, którym jednogłośnie wybrano pana Wojciecha Pietkiewicza.

Kolejnym punktem wczorajszego zebrania było głosowanie na nową Radę Sołecką. Gdy Komisja wyborcza przeliczyła głosy, uroczyście przedstawiła wyniki :

-pan Mucharski Leszek - 15 głosów
- pani Anna Woźniak - 17 głosów
- pan Karol Polak - 17 głosów


Nowo wybrana Rada Sołecka Sołectwa Dolany wybrała jednogłośnie za Przewodniczącego Rady pana Leszka Mucharskiego.

Nowo wybrany Sołtys pan Wojciech Pietkiewicz zgłosił wnioski dotyczące "postawienia wiat przystankowych na nowo wyznaczonych przystankach w naszej miejscowości" oraz " kwestii własności trzech działek wiejskich w miejscowości Dolany(red. z myślą o świetlicy wiejskiej)."

Za główne wnioski Zebrania Wiejskiego zgłoszono:

- Budowa Zatok oraz wiat przystankowych w miejscowości Dolany
- zagospodarowanie działki pod świetlicę wiejską w Dolanach.
- Utwardzenie drogi na błonie
- remont drogi gminnej na górne Dolany
- Doświetlenie dróg, krajowej 79 oraz gminnej.

Dziękując Samorządowi Wiejskiemu poprzedniej kadencji, w szczególności pani Sołtys Ewie Gzyl za społeczną pracę na rzecz naszej miejscowości, mamy nadzieję iż nowy młody ale i doświadczony Samorząd wspierany przez wszystkich obywateli Naszej miejscowości będzie nas godnie reprezentował, zwracając się także do wszystkich obywateli miejscowości Dolany o żywą aktywność społeczną.


red. SYDNEI