6 LUTEGO O 15 :00 ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE W SOŁECTWIE DOLANY
Dodane przez SYDNEI dnia Luty 02 2015 07:27:35


Informujemy mieszkańców Sołectwa Dolany, iż w dniu 6 lutego ( piątek :) o godzinie 15 :00 w domu Sołtysa ( Dolany 28 ) odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Sołectwa Dolany.

Image and video hosting by TinyPic


W zebraniu mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy, przy czym prawo wybierania mają Ci mieszkańcy którzy w dniu odbywania zebrania mają ukończone 18 lat oraz nie są pozbawieni praw obywatelskich

W przypadku braku co najmniej 20 % mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania ustalono drugi termin na godzinę 15: 30. Ważność obrad i uchwał odbytych w drugim terminie zebrania nie jest uzależniona od frekwencji.

Porządek obrad Zebrania Sprawozdawczo - Wyborcze w Sołectwie Dolany:


1) Otwarcie zebrania przez dotychczasowego Sołtysa lub Przewodniczącego Rady Sołeckiej,
2) Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania,
3) Informacja Sołtysa, Rady Sołeckiej o realizacji zadań gospodarczych sołectwa w minionej kadencji,
4) Dyskusja,
5) Przedstawienie procedury wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej
6) Powołanie Komisji Wyborczej
7) Zgłaszanie kandydatów na Sołtysa
8) Wybory Sołtysa w głosowaniu tajnym i ogłoszenie wyników
9) Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Sołeckiej
10) Wybory i ogłoszenie wyników
11) Sprawy różne – wolne wnioski
12) Zamknięcie zebrania

Zwracamy się do mieszkańców Sołectwa Dolany o liczną obecność ( w miarę możliwości ) na Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym 6 lutego o o gdzinie 15 :00 u Sołtysa.