SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY SOŁECKIEJ W DOLANACH ZA LATA 2011 - 2015
Dodane przez SYDNEI dnia Luty 02 2015 07:59:34
21 marca 2011 roku o godzinie 12:00 w domu dotychczasowego Sołtysa Sołectwa Dolany , Pani Ewy Gzyl odbyło się Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze podczas którego dokonano wyboru nowego Sołtysa oraz Rady Sołeckiej. Sołtysem został wybrany Pan Wojciech Pietkiewicz, natomiast do składu Rady Sołeckiej powołano Pana Leszka Mucharskiego - Przewodniczący Rady, Panią Annę Woźniak oraz Pana Karola Polaka.
Dziś w przeddzień Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Rada Sołecka w Dolanach składa sprawozdanie z swej działalności za lata 2011 - 2015. ( kliknij więcej)


Image and video hosting by TinyPic


Kadencja 2011 – 2015 Samorządu Wiejskiego w Dolanach przebiegła pod znakiem wielu pozytywnych ale i negatywnych zdarzeń.
Z tych pozytywnych należy się jak najbardziej cieszyć, z negatywnych wyciągnąć wnioski by w kolejnej kadencji Samorząd Wiejski mógł płynnie współpracując dążyć ku rozwoju naszego Sołectwa.

O tym w jakim Sołectwie będziemy żyć za kilka lat zdecydujemy już 6 lutego 2015 r. podczas Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego w naszym Sołectwie.

Jako Rada Sołecka zwracamy się z podziękowaniami do wszystkich osób które aktywnie uczestniczą w życiu wsi i które swoją pracą, oraz zaangażowaniem czy to w ramach organizacji stworzonych w poprzednich latach, czy też indywidualnie, sprawiają, że w Dolanach będzie się żyło wygodniej, przyjemniej i bezpieczniej.

Liczymy, że kolejne lata przyniosą realizację tak oczekiwanych inwestycji, co ważne byśmy wszyscy mieszkańcy jako wspólnota zaangażowali się w budowę naszego wspólnego domu jakim jest Sołectwo, bo tylko razem możemy zrobić wiele, wiele więcej !


Rada Sołecka w Dolanach
Rozszerzona zawartość newsa
21 marca 2011 roku o godzinie 12:00 w domu dotychczasowego Sołtysa Sołectwa Dolany , Pani Ewy Gzyl odbyło się Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze podczas którego dokonano wyboru nowego Sołtysa oraz Rady Sołeckiej. Sołtysem został wybrany Pan Wojciech Pietkiewicz, natomiast do składu Rady Sołeckiej powołano Pana Leszka Mucharskiego - Przewodniczący Rady, Panią Annę Woźniak oraz Pana Karola Polaka.
Dziś w przeddzień Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Rada Sołecka w Dolanach składa sprawozdanie z swej działalności za lata 2011 - 2015. ( kliknij więcej)


Image and video hosting by TinyPic


Kadencja 2011 – 2015 Samorządu Wiejskiego w Dolanach przebiegła pod znakiem wielu pozytywnych ale i negatywnych zdarzeń.
Z tych pozytywnych należy się jak najbardziej cieszyć, z negatywnych wyciągnąć wnioski by w kolejnej kadencji Samorząd Wiejski mógł płynnie współpracując dążyć ku rozwoju naszego Sołectwa.

O tym w jakim Sołectwie będziemy żyć za kilka lat zdecydujemy już 6 lutego 2015 r. podczas Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego w naszym Sołectwie.

Jako Rada Sołecka zwracamy się z podziękowaniami do wszystkich osób które aktywnie uczestniczą w życiu wsi i które swoją pracą, oraz zaangażowaniem czy to w ramach organizacji stworzonych w poprzednich latach, czy też indywidualnie, sprawiają, że w Dolanach będzie się żyło wygodniej, przyjemniej i bezpieczniej.

Liczymy, że kolejne lata przyniosą realizację tak oczekiwanych inwestycji, co ważne byśmy wszyscy mieszkańcy jako wspólnota zaangażowali się w budowę naszego wspólnego domu jakim jest Sołectwo, bo tylko razem możemy zrobić wiele, wiele więcej !


Rada Sołecka w Dolanach

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY SOŁECKIEJ W DOLANACH ZA LATA 2011 - 2015Wprowadzenie

21 marca 2011 roku o godzinie 12:00 w domu dotychczasowego Sołtysa Sołectwa Dolany , Pani Ewy Gzyl odbyło się Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze podczas którego dokonano wyboru nowego Sołtysa oraz Rady Sołeckiej. Sołtysem został wybrany Pan Wojciech Pietkiewicz, natomiast do składu Rady Sołeckiej powołano Pana Leszka Mucharskiego - Przewodniczący Rady, Panią Annę Woźniak oraz Pana Karola Polaka.

Za główne zadania inwestycyjno – społeczne Sołectwa w kadencji 2011 - 2015 uznano wówczas:


1. Budowę zatok autobusowych i wiat przystankowych
2. Budowę wodociągu w całej miejscowości Dolany
3. Wzbogacenie miejscowości Dolany o Świetlice Wiejską
4. Odnowienie przydrożnej Kaplicy
5. Budowę chodnika przy DK 79
6. Doświetlenie dróg w tym drogi Krajowej oraz Gminnej.
7. Remont drogi gminnej Dolany – Chełmy
8. Udrożnienie spływów do rzeki Wisły
9. Modernizacje drogi przez Błonie do Parceli górnej w miejscowości Jaksice

W kadencji 2011 - 2015 Rada Sołecka w Dolanach odbyła kilka posiedzeń związanych z bieżącą działalnością Sołectwa, ponadto członkowie Rady Sołeckiej interweniowali wielokrotnie w głównych sprawach inwestycyjno – społecznych sołectwa oraz na bieżące prośby mieszkańców u Wojewody Małopolskiego, Rady Gminy Koszyce oraz Wójta Gminy.

Członkowie Rady Sołeckiej brali czynny udział w Społecznym Komitecie na rzecz Remontu Konserwatorsko – Budowlanego Zabytkowej Kaplicy w miejscowości Dolany, Uroczystości Poświęcenia Kaplicy przez Bp. Kazimierza Gurdę, w tym w Delegacji u Biskupa Kieleckiego. Brali także czynny udział w Organizacji Uroczystości Święta Niepodległości w Lokalnym Centrum Patriotycznym w 2013 oraz 2014 roku.

W Kadencji 2011 – 2015 ponadto powołano do życia stronę - Internetowy Serwis Miejscowości Dolany ( www.dolany.hpu.pl) będącą informacyjną stroną miejscowości o sprawach miejscowości, gminy Koszyce oraz Regionu Proszowickiego.Plan Zadań w Kadencji 2011 – 2015

Plan rozwoju Sołectwa Dolany jest sukcesywnie realizowany w miarę dostępnych możliwości wsparcia udzielonego przez Radę Gminy Koszyce, Wójta Gminy za pośrednictwem Urzędu Gminy oraz mieszkańców sołectwa. W kadencji 2011 – 2015 Rada Sołecka w Dolanach zabiegała przede wszystkim o realizację głównych założeń spisanych podczas zebrania sprawozdawczo – wyborczego 21 marca 2011 roku, mających charakter długofalowy, w tym kontynuacją zadań nie zrealizowanych w poprzednich kadencjach Samorządu Wiejskiego.

Zadania z Kadencji 2011 – 2015

1. Budowa zatok autobusowych i wiat przystankowych
2. Budowa wodociągu w całej miejscowości Dolany
3. Wzbogacenie miejscowości Dolany o Świetlice Wiejską
4. Odnowienie przydrożnej Kaplicy
5. Budowa chodnika przy DK 79
6. Doświetlenie dróg w tym drogi Krajowej oraz Gminnej.
7. Remont drogi gminnej Dolany – Chełmy
8. Udrożnienie spływów do rzeki Wisły
9. Modernizacja drogi przez Błonie do Parceli górnej w miejscowości Jaksice
10. Realizacja wniosków budżetowych Sołectwa
11. Promocja Sołectwa Dolany
12. Podjęcie działań w ramach zmiany Okręgów Wyborczych.

1. Budowa Zatok Autobusowych i wiat przystankowych.

Głównym i największym zadaniem inwestycyjnym w kadencji 2011 – 2015 ze względu na bezpieczeństwo oraz komfort mieszkańców Sołectwa jest budowa zatok autobusowych i wiat przystankowych w naszej miejscowości.

Rada Sołecka przez ostatnie 4 lata swej działalności kilkanaście razy interweniowała w Urzędzie Gminy Koszyce oraz w GDDKiA w w/w sprawie.

Jako członkowie Rady Sołeckiej złożyliśmy 4 wnioski o informację publiczną w tym o dokumenty potwierdzające na jakim etapie są sprawy związane z przygotowaniem budowy zatok autobusowych, przekazując następnie informację mieszkańcom za pośrednictwem strony internetowej oraz tablicy informacyjnej sołectwa.

W roku 2011 Samorząd Sołectwa apelował do Rady Gminy Koszyce o podjęcie projektu uchwały , na mocy której budowę dwóch zatok oraz wiat przystankowych, przy drodze krajowej Nr 79, w miejscowości Dolany Samorząd Gminy Koszyce przyjmie jako zadanie własne. Ponadto wnieśliśmy o realizację przedmiotowej inwestycji w 2011 roku.

Podczas Zebraniań Wiejskich na przełomie sierpnia i września 2012 roku poświęconych podjęciu uchwały o przekazaniu funduszu sołeckiego na rok 2013 , Rada Sołecka złożyła wniosek o przekazanie całości funduszu za zakup działki pod projektowaną zatokę autobusową w kierunku Krakowa.

W związku z przedłużającą się procedurą pozyskania pozwolenia na budowę przez Urząd Gminy w Koszycach interweniowaliśmy także w GDDKiA

Z informacji jakie uzyskaliśmy w styczniu bieżącego roku - pozyskane nieruchomości pod zatoki autobusowe zostały przekazane na rzecz GDDKiA. Trwa wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej. Termin przekazania GDDKiA pełnej dokumentacji w tym pozwolenia na budowę mija 30 czerwca 2015 roku, zgodnie z spisanym kolejnym aneksem do porozumienia pomiędzy Gminą Koszyce a GDDKiA.

Sprawę budowy zatok autobusowych oraz wiat przystankowych w naszej miejscowości postrzegamy jako jedno z głównych zadań inwestycyjnych naszego sołectwa w kolejnej kadencji Samorządu Wiejskiego.


Dokumenty w sprawie budowy Zatok Autobusowych do wglądu u Członka Rady Sołeckiej – Karol Polak


2. Budowa wodociągu w całej miejscowości Dolany

Budowa wodociągu oraz kanalizacji to główne inwestycje Gminy Koszyce w latach poprzednich, pochłaniające miliony złotych, ale także podnoszące standard mieszkańców.

Budowa wodociągu w naszym sołectwie miała miejsce w 2013 roku, nie obyło się bez problemów - niektórzy mieszkańcy zostali pominięci wskutek rozbieżności w planach wodociągu.

Jako Członkowie Rady Sołeckiej wraz z Radnym interweniowaliśmy w tej sprawie.

Członek Rady Sołeckiej Karol Polak 31 czerwca 2013r. wystosował wniosek do Wójta Gminy Koszyce o informację publiczną w zakresie - projekt budowy wodociągu w miejscowości Dolany oraz części wsi Jaksice.

Niestety mimo wielu prób w tym sądowych, nie uzyskaliśmy projektu wodociągu, który pozwalał by nam wyjaśnić dlaczego powstały rozbieżności pomiędzy projektem budowy wodociągu z pozwolenia na budowę i tego w ramach którego budowano sieć wodociągową w naszym sołectwie.

Z informacji mieszkańców - do dnia dzisiejszego nie do wszystkich gospodarstw wodociąg został podciągnięty.


Dokumenty w sprawie pozyskania projektu budowy wodociągu do wglądu u Członka Rady Sołeckiej – Karol Polak

3. Wzbogacenie miejscowości Dolany o Świetlice Wiejską

Sprawa budowy w Sołectwie Dolany Świetlicy Wiejskiej została zapoczątkowana podczas Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego 21 marca 2011 roku, kiedy to Zebranie Wiejskie zadanie to wpisało w poczet głównych zadań społeczno - inwestycyjnych Sołectwa na lata 2011 – 2015.

By Świetlica Wiejska stała się faktem należało zacząć od pozyskania od Skarbu Państwa w ramach Komunalizacji działki Nr 41, którą Zebranie Wiejskie wyznaczyło jako potencjalny plac pod budowę Świetlicy.

Od samego początku Rada Sołecka czynnie uczestniczy w czynnościach administracyjnych związanych z pozyskaniem działki pod przyszłą Świetlicę Wiejską, pozyskując informacje które przekazuje mieszkańcom, interweniując wraz z radnym w Urzędzie Gminy Koszyce oraz bezpośrednio u Wojewody Małopolskiego, który wydaje decyzje o przekazaniu nieruchomości w ramach komunalizacji. Rada ponadto wykonuje niezbędne czynności związane z utrzymaniem czystości i porządku na działce ( koszenie trawy, zbieranie śmieci itp.).

15 listopada 2013 roku jako Rada Sołecka wskutek problemów z komunalizacją działki Nr 41 wystąpiliśmy do Wojewody Małopolskiego z prośbą o pozytywne rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Koszyce i przekazanie działki Nr 41 jako mienia Skarbu Państwa na rzecz Gminy Koszyce – uzasadniając potrzebę pozyskania przez Sołectwo w/w działki tym, iż Sołectwo zabiega o lokalizację na tej działce Świetlicy Wiejskiej, której dotychczas nie posiada oraz zlokalizowanie na działce parkingu w myśl zasady Park&Ride dla mieszkańców korzystających z przystanku autobusowego zlokalizowanego w naszej miejscowości.

14 sierpnia 2014 roku Wojewoda Małopolski odmówił przekazania na rzecz Gminy Koszyce prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Dolany Nr działki 41.

Wskutek tego jedyną możliwością pozyskania działki Nr 41 stało się jej kupno od Skarbu Państwa.

Do zakupu takiego winno dojść w 2015 roku na mocy uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dolany o przekazaniu środków finansowych z Funduszu Sołeckiego na 2015 rok.

Jako członkowie Rady Sołeckiej pozytywnie oceniamy wniosek Zebrania Wiejskiego o przekazaniu Funduszu Sołeckiego 2015 na ten cel.

Pozyskanie prawa własności przez Gminę Koszyce do działki Nr 41 pozwoli w kolejnym czasie na przekazanie działki na rzecz Sołectwa Dolany co z kolei pozwoli Sołectwu na przekazywanie kolejnych środków finansowych w ramach zadań własnych gminy na budowę świetlicy oraz zagospodarowanie działki Nr 41.


Dokumenty w sprawie Komunizacji działki Nr 41 do wglądu u Członka Rady Sołeckiej - Karol Polak

4. Odnowienie przydrożnej Kaplicy

Powołując podczas Zebrania Wiejskiego dnia 6 maja 2012 roku Społeczny Komitet dla remontu konserwatorsko – budowlanego zabytkowej kaplicy w miejscowości Dolany, rozpoczęto przygotowania gruntownej modernizacji naszego zabytku, którą ukończono w kwietniu 2013 roku wysiłkiem mieszkańców Sołectwa.

Jako Rada Sołecka weszliśmy w skład Komitetu, czynnie w nim uczestnicząc pod względem merytorycznym jak i praktycznym podczas prac zarówno budowlanych jak i konserwatorskich.

Członkowie Rady Sołeckiej wraz z delegacją Społecznego Komitetu uczestniczyli w kwietniu 2013 roku w spotkaniu u Biskupa Kieleckiego Kazimierza Gurdy w Kielcach – prosząc o poświęcenie 3 maja 2013 roku odnowionej Kaplicy NMP Królowej Polski w Dolanach.

Uczestniczyliśmy czynnie podczas historycznego dla naszej miejscowości poświęcenia Kaplicy NMP Królowej Polski w Dolanach 3 maja 2013 roku przez Bp. Kieleckiego Kazimierza Gurdę.

Jako Rada Sołecka współorganizujemy coroczne Święto Niepodległości w Dolanach oraz składamy wieńce na cześć Ojców naszych w Święto Niepodległości oraz 3 – go Maja. pod napisem BÓG HONOR OJCZYZNA w Centrum Patriotycznym w Dolanach.

w ramach Lokalnego Centrum Patriotycznego oraz Rady Sołeckiej dbamy o czystość i porządek w Kaplicy oraz wokół całości odnowionego obiektu, oraz Krzyża Przydrożnego na działce Nr 41.

5. Budowa Chodnika przy DK 79

Sprawy bezpieczeństwa mieszkańców winny być jednym z priorytetów Samorządu Wiejskiego jak i Samorządu Gminnego Naszej Gminy.

Jako Rada Sołecka podczas składanych co rok wniosków budżetowych wnioskujemy o zapoczątkowanie procedury budowy chodników przy drodze krajowej relacji Kraków – Sandomierz na terenie gminy Koszyce w tym w naszej miejscowości.

Interweniowaliśmy w Urzędzie Gminy w sprawie odpowiedzi na co roczne wnioski w sprawie chodników.

12 grudnia 2014 roku weszliśmy w skład mieszkańców Gminy Koszyce którzy złożyli do Rady Gminy w Koszycach Obywatelski Wniosek w sprawie budowy chodników przy DK 79 na terenie Gminy Koszyce.

Jako Rada Sołecka stoimy na stanowisku, że budowa chodników szczególnie na odcinku nieoświetlonym przy DK 79 to zadanie pilne do wykonania, ze względu na codzienne narażanie zdrowia a być może i życia przez mieszkańców naszego sołectwa , którzy ruchliwym nieoświetlonym docinkiem DK 79 dochodzą do przystanku autobusowego.


6. Doświetlenie dróg w tym drogi Krajowej oraz Gminnej

Dostateczne oświetlenie dróg publicznych to jedno z zdań własnych gminy.

W bieżącej kadencji 2011 – 2015 jako członkowie Samorządu Wiejskiego zgłaszaliśmy potrzebę modernizacji, budowy oświetlenia ulicznego przy DK 79 w naszej miejscowości, wpisując to zadanie do wniosków budżetowych sołectwa na kolejne lata.

Inwestycja zgłaszana i wnioskowana do Wójta Gminy w poprzednich kadencjach Samorządu Wiejskiego.

Wnioskowaliśmy o dostosowanie godzin oświetlenia ulicznego do potrzeb mieszkańców, co przyczyniło się do zwołania zebrania wiejskiego 6 maja 2012 roku z udziałem Wójta Gminy Koszyce, a następnie pośrednio do zmiany godzin oświetlenia przy drodze gminnej Dolany – Chełmy.

Jako Rada Sołecka postrzegamy potrzebę doświetlenia drogi gminnej Dolany – Chełmy oraz drogi na Folwarku, poprzez montaż dodatkowych lamp oświetleniowych , a także budowę brakującego oświetlenia przy DK 79 w tym przy powstających przystankach autobusowych.


7. Remont Drogi Gminnej Dolany – Chełmy

Remont drogi gminnej Dolany – Chełmy został wykonany w 2012 roku w ramach dofinansowania z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

W ramach modernizacji nawierzchni drogi została odtworzona trasa drogi, poprzez zdjęcie warstwy ziemi z poboczy. Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz ułożeniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości 4 cm, ponad to zostały wykonane zjazdy gospodarcze wraz z umocnieniem z wysiewki z żużla wielkopiecowego o szerokości 0,5 m, a także ustawione 3 znaki drogowe.

W ramach zmiany uchwały Zebrania Wiejskiego o przeznaczeniu Funduszu Sołeckiego na 2014 rok , część z funduszu została przeznaczona na 3 lustra drogowe zamontowane przy drodze gminnej Dolany – Chełmy w ramach poprawy bezpieczeństwa uczestników drogi.
8. Udrożnienie spływów do rzeki Wisły

Górzysta rzeźba terenu naszej miejscowości powoduje wywołanie fali wezbraniowej spływającej z Górnych Dolan na dolną cześć miejscowości, co powoduje liczne szkody, zalewając gospodarstwa, studnie itp szczególnie na przysiółku Równia.

W celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego nastąpiła potrzeba udrożnienia dwóch spływów do rzeki Wisły w naszej miejscowości. Pierwszego przy granicy z Gminą Nowe Brzesko oraz drugiego przy działce Państwa Filipowicz oraz Pana Kłody.

O ile sprawa pierwszego spływu jest zawiła, o tyle spływ do rzeki Wisły przy działce Państwa Filipowicz poprzez działkę Pana Kłody był możliwy do modernizacji.

22 września 2013 roku Zebranie Wiejskie uchwalając uchwałę w sprawie przekazania funduszu sołeckiego przekazało go na Przekazanie działki na rzecz gminy Koszyce od Pana Kłody oraz wykonanie przepustu w spływie do rzeki Wisły.

Niestety inwestycja nie została wykonana na skutek braku porozumienia Samorządu Gminy Koszyce z Panem Kłodą co do wykonania kompleksowej modernizacji spływu do rzeki Wisły.

Rada Sołecka stoi na stanowisku, że inwestycja modernizacji spływu do rzeki Wisły winna być wykonana kompleksowo poprzez wykonanie przepustów oraz pogłębieniu spływów wraz z wyłożeniem płytami betonowymi.

W kadencji 2011 – 2015 Rada Sołecka ponadto w sprawach przeciwpowodziowych przyczyniła się do wykonania inwestycji przebudowy kręgów wjazdowych mostka na działkę oraz pogłębienia rowu od Kaplicy NMP Królowej Polski w Dolanach aż do przepustu pod DK 79.9. Modernizacja drogi przez Błonie do Parceli górnej w miejscowości Jaksice

Modernizacja drogi przez Błonie do Parceli górnej w miejscowości Jaksice pozwoliła by na bezpośredni dojazd do parceli górnej w Jaksicach od dwóch stron, oraz przyczyniła by się do możliwości przejazdu drogą rolnikom dojeżdżającym do pól uprawnych na błoniach.

W kadencji 2011 – 2015 Droga przez Błonie była kilkakrotnie remontowana, jednakże charakter górzysty tej drogi z gruntowo kamienistą jej nawierzchnią po każdej burzy powoduje niemożliwość poruszania się po niej.

W celu efektywnej modernizacji tej drogi zdaniem Rady Sołeckiej jest potrzeba wykonania drogi asfaltowej.

W budżecie Gminy Koszyce na rok 2015 zapisano kolejny remont drogi na Błonie – Rada Sołecka wystąpiła do Urzędu Gminy Koszyce o podanie szczegółów remontu w roku bieżącym.10. Realizacja Wniosków Budżetowych Sołectwa

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Koszyce jednostki pomocnicze gminy mają prawo wnosić wnioski do projektu budżetu gminy Koszyce na rok następny do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

Jako Rada Sołectwa Dolany co roku podczas zebrania wiejskiego dotyczącego spraw funduszu sołeckiego wnioskujemy w sprawach inwestycyjnych Sołectwa na rok następny.


W 2011 roku jako Samorząd Wiejski Sołectwa Dolany wnioskowaliśmy o:

1) Budowę zatok autobusowych wraz z wiatami przystankowymi przy drodze krajowej Nr 79 w miejscowości Dolany
2) Gruntowną modernizację dróg gminnych w miejscowości Dolany
3) chodnik przy drodze krajowej Nr 79
4) Doświetlenie dróg w miejscowości Dolany
5) Renowację przydrożnej Kaplicy
6) Wzbogacenie miejscowości o Świetlicę Wiejską na działce Nr 41
7) Wzbogacenie miejscowości o tablicę informacyjną o stosownych wymiarach
8) udrożnienie dwóch spływów wód do rzeki Wisły.

Podczas zebrania wiejskiego w 2012 roku - wnioski budżetowe - wnioskowaliśmy o :

1) Budowę zatok autobusowych wraz z wiatami przystankowymi przy drodze krajowej Nr 79 w miejscowości Dolany
2) Gruntowną modernizację dróg gminnych w miejscowości Dolany
3) Utwardzenie poboczy przy drodze gminnej Dolany – Chełmy
4) Budowę chodnika przy DK 79
5) Doświetlenie dróg publicznych w miejscowości Dolany
6) Wzbogacenie Sołectwa o Świetlice Wiejską
7) Oznakowanie studzienek kanalizacyjnych przy drodze gminnej Dolany - Chełmy

Podczas zebrania wiejskiego w 2013 roku - wnioski budżetowe - wnioskowaliśmy o :

1) Zaprojektowanie doświetlenia przystanku i drogi Krajowej
2) Budowa chodnika przy DK 79
3) Budowę zatok autobusowych wraz z wiatami przystankowymi przy drodze krajowej Nr 79 w miejscowości Dolany

Podczas zebrania wiejskiego w 2014 roku - wnioski budżetowe - wnioskowaliśmy o :

1) Budowa chodników przy DK 79
2) Uzupełnienie oświetlenia przy DK 79 w obrębie Wsi
3) Intensywna kontynuacja procedury związanej z Budowę zatok autobusowych wraz z wiatami przystankowymi przy drodze krajowej Nr 79 w miejscowości Dolany
4) Udrożnienie spływów do rzeki Wisły
5) Modernizacja Drogi Gminnej na Błonie


Jako Rada Sołectwa Dolany kilkakrotnie występowaliśmy z pismem do Wójta Gminy Koszyce o odpowiedź na wnioskowane zadania inwestycyjne w ramach budżetu Gminy Koszyce.


Dokumenty w sprawie wniosków budżetowych do wglądu u członka Rady Sołeckiej – Karol Polak

11. Promocja Sołectwa Dolany


Rada Sołecka w Dolanach w kadencji 2011 – 2015 realizowała swój program promocji Sołectwa Dolany poprzez:

1) Remont Zabytkowej Kaplicy w naszej miejscowości, który przyczynił się do większej rozpoznawalności naszej miejscowości na trasie Drogi Nadwiślańskiej

2) Powstanie Lokalnego Centrum Patriotycznego, w tym organizacja obchodów Świąt Państwowych Święta Niepodległości oraz 3 – go Maja

3) Powstanie Internetowego Serwisu Miejscowości Dolany - www.dolany.hpu.pl12. Podjęcie działań w ramach zmiany okręgów wyborczych jednomandatowych.

Samorząd Sołectwa Dolany we wrześniu 2012 roku w związku z zmianą uchwały o okręgach wyborczych przez Radę Gminy Koszyce wystosował wniosek o zmianę naszego okręgu wyborczego w wyborach do Rady Gminy Koszyce.

Podczas zebrania wiejskiego odbytego 2 września 2012 roku Zebranie Wiejskie w Dolanach przegłosowało Uchwałę w sprawie - Wniosku Sołectwa Dolany do podziału Gminy Koszyce na okręgi wyborcze jednomandatowe.

Zgodnie z wnioskiem apelowaliśmy do Rady Gminy o utworzenie jednomandatowego okręgu wyborczego w którego skład wejdzie miejscowość Dolany oraz odpowiednio przyległa cześć miejscowości Jaksice.

W miesiącu październiku uczestniczyliśmy w spotkaniu z Komisarz Wyborczym w Krakowie celem, możliwości postania okręgu wyborczego zgodnie z wnioskiem mieszkańców.Rozdział Środków Finansowych w Kadencji 2011 – 2015


Finanse w ramach Funduszu Sołeckiego w kadencji 2011 – 2015 w kwocie : 26 641,61 PLN zostały przeznaczone na :


W roku 2013 - 8 395,77 PLN na:


1) Zakup działki pod zatokę autobusowe – 4 060 PLN
2) Zakup lampy solarnej - 4 335, 77 PLN


W roku 2014 - 8 680,68 PLN na:


1. Zakup krzeseł oraz stołów – 2 000 PLN
2. Zakup luster drogowych oraz słupów
do montażu o wys. 3,7 m – 3 034 PLN
3. Zakup działki Nr 127 – 2 000 PLN
4. Notariusz ( przeniesienie własności działki Nr 127) – 646, 68 PLN
5. Geodeta ( wytyczenie działki Nr 127) - 1 000 PLNW roku 2015 – 9 565,16 PLN na:


1. zakup działki Nr 41 pod Świetlice Wiejską – 9 565,16 PLNPozostałe Zadania Inwestycyjne Gminy Koszyce w Sołectwie Dolany w Kadencji 2011 – 2015

W ramach budżetu Gminy Koszyce oraz dofinansowania z środków zewnętrznych w latach 2011 – 2015 w Sołectwie Dolany wykonano :

1. Modernizację Drogi gminnej Dolany – Chełmy
2. Remont cząstkowy drogi na BłoniePropozycje Zadań Inwestycyjno - Społecznych na kadencję 2015 – 2019Rada Sołecka w Dolanach stoi na stanowisku, że nowo wybrany Samorząd Wiejski w Kadencji 2015 – 2019 winien stworzyć długookresową Wizję rozwoju naszego Sołectwa opartą na średnio okresowej wizji rozwoju Gminy Koszyce, najważniejszych potrzebach mieszkańców w oparciu o najważniejsze zadania społeczno inwestycyjne z uwzględnieniem wykorzystania Funduszu Sołeckiego w kolejnych latach oraz możliwości pozyskania środków finansowych z zewnątrz.

Jako Rada Sołecka widzimy także możliwość rozwoju Sołectwa poprzez wyższą aktywność mieszkańców pod względem włączania się w życie Społeczno – Gospodarcze Sołectwa.


Zadania Społeczno – Inwestycyjne stojące przed Samorządem Wiejskim 2015 – 2019 to przede wszystkim:

1. Opracowanie długookresowej wizji rozwoju Sołectwa Dolany w oparciu o Średniookresową wizję rozwoju Gminy Koszyce
2. Aktywizacja mieszkańców Sołectwa
3. Budowa Zatok autobusowych oraz wiat przystankowych
4. Budowa Świetlicy Wiejskiej
5. Budowa Chodnika przy DK 79
6. Poprawa / przebudowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej oraz przy DK 79
7. Modernizacja Drogi przez Błonie do Parceli Górnej w Jaksicach
8. Udrożnienie spływów do rzeki Wisły
9. Zagospodarowanie działki Nr 127
10. Opracowanie możliwości rozbudowy dróg gminnych na terenie Sołectwa.
11. Promocja Sołectwa Dolany
12.

Podsumowanie

Kadencja 2011 – 2015 Samorządu Wiejskiego w Dolanach przebiegła pod znakiem wielu pozytywnych ale i negatywnych zdarzeń.

Z tych pozytywnych należy się jak najbardziej cieszyć, z negatywnych wyciągnąć wnioski by w kolejnej kadencji Samorząd Wiejski mógł płynnie współpracując dążyć ku rozwoju naszego Sołectwa.
O tym w jakim Sołectwie będziemy żyć za kilka lat zdecydujemy już 6 lutego 2015 r. podczas Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego w naszym Sołectwie.

Jako Rada Sołecka zwracamy się z podziękowaniami do wszystkich osób które aktywnie uczestniczą w życiu wsi i które swoją pracą, oraz zaangażowaniem czy to w ramach organizacji stworzonych w poprzednich latach, czy też indywidualnie, sprawiają, że w Dolanach będzie się żyło wygodniej, przyjemniej i bezpieczniej.

Liczymy, że kolejne lata przyniosą realizację tak oczekiwanych inwestycji, co ważne byśmy wszyscy mieszkańcy jako wspólnota zaangażowali się w budowę naszego wspólnego domu jakim jest Sołectwo, bo tylko razem możemy zrobić wiele, wiele więcej !

Rada Sołecka w Dolanach

opracował z up. Rady Sołeckiej - Karol Polak