NOWI SOŁTYSI W DOLANACH I JAKSICACH
Dodane przez SYDNEI dnia Luty 07 2015 10:05:27

Wczoraj, 6 lutego odbyły sie pierwsze dwa zebrania Sprawozdawczo - Wyborcze Samorządów Wiejskich z terenu Gminy Koszyce, W Dolanach oraz Jaksicach.

W obydwu Sołectwach nastąpiły zmiany na stanowisku Sołtysa.

W Dolanach mieszkańcy na Sołtysa wybrali dotychczasowego radnego - Tadeusza Polaka
W Jaksicach po kilku kadencjach także nastapiła zmiana, Od wczoraj Sołtysem Jaksic jest Magdalena Ptasznik.


Dziś Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze odbędzie się w Sołectwie Przemyków.

Więcej szczegółowych informacji - niedługo