SOŁTYS DOLAN ZGŁASZA PILNE ZADANIA W ZAKRESIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO
Dodane przez SYDNEI dnia Luty 18 2015 06:52:30
Jak się dowiedzieliśmy, Sołtys Sołectwa Dolany - Tadeusz Polak złożył dziś, 18 lutego w Urzędzie Gminy Koszyce zgłoszenie w sprawie kompleksowego oświetlenia miejscowości, wśród których wyróżnia trzy priorytetowe zadania do wykonania tj. oświetlenie uliczne drogi Krajowej Nr 79, poprzez budowę nowej linii energetycznej. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 160003 Dolany - Chełmy poprzez uzupełnienie 13 sztuk lamp oświetleniowych oraz Oświetlenie uliczne przysiółka Chełmy w miejscowości Dolany, poprzez montaż 6 sztuk lamp oświetleniowych na słupach istniejącej linii energetycznej.

Image and video hosting by TinyPic

Jak wynika z złożonego pisma, realizacja tych zadań zapewni poprawę bezpieczeństwa publicznego oraz zapewni odpowiedni komfort uczestników poszczególnych dróg, ale w szczególności mieszkańców Sołectwa.

Realizacja zadania przy drodze Krajowej zapewni ciągłość oświetlenia drogi Krajowej Nr 79 oraz planowanych ciągów pieszych co przeciwstawi się niebezpieczeństwu poruszania się po obecnie nieoświetlonym odcinku drogi krajowej w naszej miejscowości, szczególnie przy funkcjonującym przystanku. Natomiast przysiółek Chełmy obecnie jest całkowicie pozbawiony oświetlenia ulicznego, to zadanie niezwykle pilne do wykonania - mówi Sołtys.

Jak czytamy w ustawie o samorządzie gminnym jednym z podstawowych zadań własnych gminy jest między innymi dostateczne oświetlenie dróg gminnych i placów.


Rozszerzona zawartość newsa
Jak się dowiedzieliśmy, Sołtys Sołectwa Dolany - Tadeusz Polak złożył dziś, 18 lutego w Urzędzie Gminy Koszyce zgłoszenie w sprawie kompleksowego oświetlenia miejscowości, wśród których wyróżnia trzy priorytetowe zadania do wykonania tj. oświetlenie uliczne drogi Krajowej Nr 79, poprzez budowę nowej linii energetycznej. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 160003 Dolany - Chełmy poprzez uzupełnienie 13 sztuk lamp oświetleniowych oraz Oświetlenie uliczne przysiółka Chełmy w miejscowości Dolany, poprzez montaż 6 sztuk lamp oświetleniowych na słupach istniejącej linii energetycznej.

Image and video hosting by TinyPic

Jak wynika z złożonego pisma, realizacja tych zadań zapewni poprawę bezpieczeństwa publicznego oraz zapewni odpowiedni komfort uczestników poszczególnych dróg, ale w szczególności mieszkańców Sołectwa.

Realizacja zadania przy drodze Krajowej zapewni ciągłość oświetlenia drogi Krajowej Nr 79 oraz planowanych ciągów pieszych co przeciwstawi się niebezpieczeństwu poruszania się po obecnie nieoświetlonym odcinku drogi krajowej w naszej miejscowości, szczególnie przy funkcjonującym przystanku. Natomiast przysiółek Chełmy obecnie jest całkowicie pozbawiony oświetlenia ulicznego, to zadanie niezwykle pilne do wykonania - mówi Sołtys.

Jak czytamy w ustawie o samorządzie gminnym jednym z podstawowych zadań własnych gminy jest między innymi dostateczne oświetlenie dróg gminnych i placów.

Image and video hosting by TinyPic