SOBOTNIA AKCJA SPOŁECZNA MIESZKAŃCÓW NA RZECZ ROZWOJU SOŁCTWA DOLANY !!!
Dodane przez SYDNEI dnia Kwiecień 12 2015 07:33:59
Wraz z nadejściem wiosny , wczoraj 11 kwietnia grupa aktywnych mieszkańców Sołectwa wraz z Sołtysem i Radą Sołecką uczestniczyła w Akcji Społecznej, montażu dwóch tablic informacyjnych oraz trzech luster drogowych w naszej miejscowości.

Image and video hosting by TinyPic


Jedną z tablic zamontowano na zakupionej w 2014 roku z środków funduszu Sołeckiego, działce naszego Sołectwa na Folwarku.

Drugą przy drodze Krajowej DK 79 przy posesji Sołtysa Tadeusza Polaka.

Tablice informacyjne w całości wykonał Sołtys Tadeusz Polak. Szczegółowe informacje w tym koszty przedstawi zapewne Sołtys mieszkańcom podczas zebrania wiejskiego, które zapewne odbędzie się w niedługim czasie.

Zamontowano także trzy lustra drogowe, które zakupiono z środków zeszłorocznego funduszu Sołeckiego.

Na pewno ich usytuowanie przy trzech najbardziej niebezpiecznych zakrętach w naszej miejscowości zapewni poprawę bezpieczeństwa uczestników drogi gminnej, ale także podniesie komfort w poruszaniu się tą drogą.

W wczorajszej Akcji Społecznej udział wzięli : Tadeusz Polak, Zbigniew Kubik, Ryszard Nowak, Zbigniew Filipowicz, Karol Polak oraz Marek Tomczyk.

Dziękujemy za każdy aktywny udział w dziele rozwoju naszej miejscowości.

Tylko nasza wspólna aktywność w takich jak sobotnia akcja, ale i tych które już niedługo podniesie komfort życia nas wszystkich oraz rozwój naszego wspólnego domu jakim jest Sołectwo Dolany.


FOTORELACJA