26 Lipca - ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA DOLANY
Dodane przez SYDNEI dnia Lipiec 20 2015 12:44:22

Sołtys Sołectwa Dolany razem z Radą Sołecką Serdecznie Zaprasza wszystkich mieszkańców na Zebranie Wiejskie Sołectwa Dolany Nr 2/2015, które odbędzie się 26 Lipca 2015 roku ( Niedziela) o godzinie 15:00 w lokalu u Sołtysa ( Dolany 8).


Image and video hosting by TinyPicW przypadku braku quorum, czyli co najmniej 20% uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa, Zebranie Wiejskie odbędzie się w II terminie tego samego dnia o godzinie 15:15 a ważność obrad i uchwał Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dolany odbytego w drugim terminie nie jest uzależniona od frekwencji.

Wśród najważniejszych spraw jakie zostaną poruszone podczas Zebrania Wiejskiego jest: Zakup działki Nr 41 obręb Dolany w ramach Funduszu Sołeckiego, Informacja nt. budowy chodnika przy DK 79, Informacja nt. " Założeń do projektu Scaleń gruntów" we wsi Dolany, gmina Koszyce, nowelizacja Statutu Sołectwa oraz podjęcie 4 projektów uchwał Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dolany.

Sołtys oraz Rada Sołecka złożą sprawozdanie z swej działalności w okresie od ostatniego Zebrania Wiejskiego, zostaną także poruszone sprawy bieżące Sołectwa.


Uprzejmie prosimy wszystkich Mieszkańców Sołectwa Dolany o liczny udział w Zebraniu Wiejskim.


Poniżej szczegółowy porządek Obrad Zebrania Wiejskiego Nr 2/2015


Rozszerzona zawartość newsa


Sołtys Sołectwa Dolany razem z Radą Sołecką Serdecznie Zaprasza wszystkich mieszkańców na Zebranie Wiejskie Sołectwa Dolany Nr 2/2015, które odbędzie się 26 Lipca 2015 roku ( Niedziela) o godzinie 15:00 w lokalu u Sołtysa ( Dolany 8).


Image and video hosting by TinyPicW przypadku braku quorum, czyli co najmniej 20% uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa, Zebranie Wiejskie odbędzie się w II terminie tego samego dnia o godzinie 15:15 a ważność obrad i uchwał Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dolany odbytego w drugim terminie nie jest uzależniona od frekwencji.

Wśród najważniejszych spraw jakie zostaną poruszone podczas Zebrania Wiejskiego jest: Zakup działki Nr 41 obręb Dolany w ramach Funduszu Sołeckiego, Informacja nt. budowy chodnika przy DK 79, Informacja nt. " Założeń do projektu Scaleń gruntów" we wsi Dolany, gmina Koszyce, nowelizacja Statutu Sołectwa oraz podjęcie 4 projektów uchwał Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dolany.

Sołtys oraz Rada Sołecka złożą sprawozdanie z swej działalności w okresie od ostatniego Zebrania Wiejskiego, zostaną także poruszone sprawy bieżące Sołectwa.


Uprzejmie prosimy wszystkich Mieszkańców Sołectwa Dolany o liczny udział w Zebraniu Wiejskim.


Poniżej szczegółowy Proponowany Porządek Obrad Zebrania Wiejskiego Nr 2/2015.

Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic