30 SIERPNIA O 17:00 ZEBRANIE WIEJSKIE W DOLANACH
Dodane przez SYDNEI dnia Sierpień 27 2015 03:30:12


Sołtys Sołectwa Dolany i Rada Sołecka Serdecznie Zapraszają wszystkich mieszkańców na Zebranie Wiejskie Sołectwa Dolany Nr 3/2015 , które odbędzie się 30 Sierpnia 2015 roku ( niedziela) o godzinie 17:00 w lokalu u Sołtysa ( Dolany 8).


Image and video hosting by TinyPicZebranie będzie dotyczyć omówienia spraw podjętych na poprzednim Zebraniu Wiejskim a przede wszystkim nastąpi podjęcie uchwały w sprawie : przeznaczenia funduszu Sołeckiego Sołectwa Dolany na 2016 rok w kwocie 9 243,66 zł oraz dyskusja nad Budżetem Obywatelskim dla Sołectwa Dolany na rok 2016 w kwocie 4 517,00 zł - zgłoszenie projektów oraz wybór najlepszych propozycji. Opracowane zostaną również wnioski budżetowe Sołectwa do budżetu Gminy Koszyce na rok 2016 oraz sprawy bieżące.

W przypadku braku quorum, czyli co najmniej 20% uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa, Zebranie Wiejskie odbędzie się w II terminie tego samego dnia o godzinie 17:15, a ważność obrad i uchwał Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dolany odbytego w drugim terminie nie jest uzależniona od frekwencji.

Ze względu na ważność podejmowanych decyzji dla Sołectwa na Zebraniu Wiejskim, uprzejmie prosimy potraktować swój udział jako obowiązek każdego mieszkańca Sołectwa Dolany.

Szczegółowy proponowany porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dolany Nr 3/2015, poniżej


Rozszerzona zawartość newsa


Sołtys Sołectwa Dolany i Rada Sołecka Serdecznie Zapraszają wszystkich mieszkańców na Zebranie Wiejskie Sołectwa Dolany Nr 3/2015 , które odbędzie się 30 Sierpnia 2015 roku ( niedziela) o godzinie 17:00 w lokalu u Sołtysa ( Dolany 8).


Image and video hosting by TinyPicZebranie będzie dotyczyć omówienia spraw podjętych na poprzednim Zebraniu Wiejskim a przede wszystkim nastąpi podjęcie uchwały w sprawie : przeznaczenia funduszu Sołeckiego Sołectwa Dolany na 2016 rok w kwocie 9 243,66 zł oraz dyskusja nad Budżetem Obywatelskim dla Sołectwa Dolany na rok 2016 w kwocie 4 517,00 zł - zgłoszenie projektów oraz wybór najlepszych propozycji. Opracowane zostaną również wnioski budżetowe Sołectwa do budżetu Gminy Koszyce na rok 2016 oraz sprawy bieżące.

W przypadku braku quorum, czyli co najmniej 20% uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa, Zebranie Wiejskie odbędzie się w II terminie tego samego dnia o godzinie 17:15, a ważność obrad i uchwał Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dolany odbytego w drugim terminie nie jest uzależniona od frekwencji.

Ze względu na ważność podejmowanych decyzji dla Sołectwa na Zebraniu Wiejskim, uprzejmie prosimy potraktować swój udział jako obowiązek każdego mieszkańca Sołectwa Dolany.

Szczegółowy proponowany porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dolany Nr 3/2015, poniżej

Image and video hosting by TinyPic