SOŁTYS ZAWIADAMIA - 30 KWIETNIA ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA DOLANY NR 1/2016
Dodane przez SYDNEI dnia Kwiecień 25 2016 17:08:04
Szanowni Mieszkańcy Sołectwa Dolany


Sołtys Sołectwa Dolany i Rada Sołecka Serdecznie Zapraszają wszystkich mieszkańców na Zebranie Wiejskie Sołectwa Dolany Nr 1/2016 , które odbędzie się dnia 30 Kwietnia 2016 roku ( sobota ) o godzinie 18:00 w lokalu u Sołtysa ( Dolany 8).

Image and video hosting by TinyPic


Zebranie będzie dotyczyć zmiany przedsięwzięć wskazanych do realizacji w ramach środków z funduszu sołeckiego na rok 2016 w ramach pełnego ich wykorzystania, przyjęcia sprawozdania z działalności Sołtysa Sołectwa Dolany za rok 2015, oraz spraw bieżących Sołectwa.

W przypadku braku quorum, czyli co najmniej 20% uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa, Zebranie Wiejskie odbędzie się w II terminie tego samego dnia o godzinie 18:15, a ważność obrad i uchwał Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dolany odbytego w drugim terminie nie jest uzależniona od frekwencji.


Ze względu na ważność podejmowanych decyzji dla Sołectwa na Zebraniu Wiejskim, uprzejmie prosimy potraktować swój udział jako obowiązek każdego mieszkańca Sołectwa Dolany.