OTWARCIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI SOŁECTWA DOLANY
Dodane przez SYDNEI dnia Czerwiec 28 2016 16:08:18


26 czerwca 2016 roku (niedziela) obyło się otwarcie Centrum Sportu i Rekreacji Sołectwa Dolany., które zostało wykonane społeczna pracą mieszkańców Dolan w 2016 roku.

Image and video hosting by TinyPic


Niedzielną uroczystość otworzył Sołtys Dolan – Pan Tadeusz Polak, który w swym wystąpieniu przede wszystkim dziękował mieszkańcom za społeczne zaangażowanie w dziele budowy Centrum. Przypomniał jak to się stało, że możemy dziś uroczyście otworzyć nasze wspólne lokalne miejsce spotkań, zabawy i rekreacji. Przedstawił tegoroczne inwestycje w Sołectwie oraz plany na przyszłość. Prosząc mieszkańców o dalsze zaangażowanie począwszy od uczestnictwa w zebraniach wiejskich aż po czynna pracę na rzecz rozwoju naszej małej ojczyzny – Sołectwa Dolany.

Następnie przystąpiono do uroczystego otwarcia Centrum Sportu i Rekreacji którego dokonali: Pani Ewa Gzyl - Sołtys Dolan poprzednich Kadencji, Pan Tadeusz Polak – Sołtys Dolan bieżącej Kadencji, Pan Zbigniew Kubik – Członek Rady Sołeckiej oraz Pan Piotr Piórek – Koordynator Prac Budowlanych.

Poświęcenia dokonali Proboszczowie Parafii z Sierosławic i Książnic Wielkich – Ks. Zbigniew Janiczek oraz Ks. Wiesław Baran, którzy wskazywali na wagę powstania tego miejsca, wspólnych spotkań mieszkańców dla budowy pozytywnych relacji sąsiedzkich w duchu życia chrześcijanina.

Centrum Sportu i Rekreacji Sołectwa Dolany zostało wybudowane w 2016 roku Społeczna Pracą mieszkańców Dolan. Współfinansowany funduszem Sołeckim, wkładem finansowym mieszkańców oraz budżetem obywatelskim.


Łączny koszt inwestycji to blisko 24 tys. złotych, w tym udział finansowy mieszkańców oraz praca społeczna to około 7 tys. złotych.

ZDJĘCIA