SOŁECTWO DOLANY WYBUDUJE PARKING typu Park and Ride
Dodane przez SYDNEI dnia Wrzesień 25 2016 10:36:24
Podczas Zebrania Wiejskiego które obradowało 11 września br. Mieszkańcy jednogłośnie opowiedzieli się o przeznaczeniu środków finansowych w ramach funduszu Sołeckiego 2017 na budowę parkingu dla samochodów osobowych na działce Nr 41 w Dolanach.


Image and video hosting by TinyPic

11 września br. w lokalu u Sołtysa Dolan, Tadeusza Polaka odbyło się Zebranie Wiejskie Sołectwa Dolany Nr 3/2016, którego głównym tematem było przeznaczenie środków finansowych przypadających na Sołectwo Dolany w ramach Funduszu Sołeckiego 2017.

Po oficjalnym otwarciu zebrania przez Sołtysa, Tadeusza Polaka oraz punktach proceduralnych Sołtys przystąpił do złożenia sprawozdania z działalnośc w okresie od ostatniego zebrania wiejskiego oraz w sprawach bieżących Sołectwa.

W swym sprawozdaniu skupił się na tematach: budowy parkingu na działce Nr 41 w Dolanach, oświetlenia ulicznego, drogi Dolany – Błonie, budowanych zatok autobusowych w naszej miejscowości oraz zaangażowania mieszkańców w rozwój naszej wspólnoty sołeckiej
.
Pan Sołtys zrelacjonował zgromadzonym mieszkańcom swą rozmowę z Wójtem Gminy Koszyce którą odbył dnia 2 wrzenia 2016 roku a do czego został zobowiązany przez Zebranie Wiejskie z dnia 7 sierpnia br.

Droga Dolany – Błonie: Pan Sołtys wystąpił w wnioskiem do Wójta Gminy Koszyce w sprawie poszerzenia wjazdu na drogę gminną Dolany Błonie z drogi krajowej Nr 79 oraz dostosowanie przelotu kręgami o odpowiedniej przepustowości. W odpowiedzi na ten wniosek Urząd Gminy Koszyce informuje, że wystąpi do GDDKiA z wnioskiem o poszerzenie zjazdu z drogi Krajowej w drogę gminną.

Oświetlenie uliczne - Pan Sołtys przedstawił stan bieżący w sprawie modernizacji oświetlenia ulicznego. Poinformował mieszkańców, o podjętych przez Komisje Rady Gminy Koszyce decyzjach modernizacji oświetlenia ulicznego tj. wymianie w 2016 roku dotychczasowych lamp na energooszczędne typu LED z uzupełnieniem brakujących lamp tam gdzie jest tzw. „ piąta linka”. Natomiast rozbudowa linii energetycznych w tym oświetlenia ulicznego będzie kontynuowana w roku następnym.

Parking – Sołtys przedstawił założenia budowy parkingu. Zwrócił się także do mieszkańców o zaangażowanie w dzieło budowy tego parkingu na zasadach podobnych jak przy budowie Centrum Sportu i Rekreacji Sołectwa Dolany które wspólnymi siłami całego Sołectwa Dolany wybudowaliśmy w roku bieżącym.

W kolejnym punkcie obrad Zebranie Wiejskie podjęło dwie uchwały w sprawach uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu Sołeckiego na 2016 rok oraz wezwania Rady Gminy Koszyce do wydania i doręczenia zawiadomienia o sposobie załatwienia wniosku Sołectwa Dolany sformułowanego w uchwale Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dolany Nr 4/02/2015 z dnia 26 lipca 2015 roku.

Sołtys , Tadeusz Polak przedstawił procedurę możliwości zgłaszania zadań do realizacji z Funduszu Sołeckiego. Jako Sołtys zgłosił pod obrady Zebrania formalną propozycję przeznaczenia środków funduszu sołeckiego Sołectwa Dolany w roku 2017, składającą się z dwóch przedsięwzięć do wykonania tj.

1. Budowy parkingu na działce Nr 41 obręb Dolany z dofinansowaniem całym funduszem sołeckim przypadającym na 2017 rok dla Sołectwa Dolany w kwocie 9539 złotych oraz zaangażowaniem społecznym mieszkańców przy budowie tego parkingu.

2. Utrzymania porządku i czystości na działkach użytkowanych przez Sołectwo Dolany tj. dz. Nr 127 i 41 w ramach pracy społecznej mieszkańców bez dofinansowania środkami z funduszu Sołeckiego.

Po przedstawieniu propozycji otworzył dyskusję w/w temacie. Mieszkańcy Sołectwa Dolany obecni podczas Zebrania Wiejskiego zaakceptowali propozycję Sołtysa o takim przeznaczeniu środków z funduszu Sołeckiego bez zastrzeżeń, składając przy tym deklarację udziału w budowie parkingu na działce Nr 41 w Dolanach w 2017 roku.

Po wyczerpaniu dyskusji, Przewodniczący /a/ Zebrania poddał /a/ pod jawne głosowanie projekt uchwały, w wyniku którego uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Po czym przystąpiono do przedstawienia projektu drugiej uchwały Zebrania Wiejskiego.
26 lipca 2015 roku Zebranie Wiejskie Sołectwa Dolany podjęło wniosek do Rady Gminy Koszyce w formie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dolany w gminie Koszyce.

Mimo upływu ponad roku Rada Gminy Koszyce nie rozstrzygnęła wniosku Sołectwa czym naruszyła Kodeks Postępowania Administracyjnego. Ale także nie rozstrzygnęła zasadniczej bardzo ważnej sprawy dla mieszkańców Sołectwa.

Karol Polak - w ramach możliwości uzyskania informacji publicznej wystąpiłem do Rady Gminy Koszyce jako mieszkaniec o dostarczenie mi rozstrzygnięcia tej sprawy w drodze uchwały, ponieważ Rada Gminy rozstrzyga tylko na Sesjach i tylko w drodze uchwał. Do dziś takiej uchwały nie otrzymałem , nie otrzymałem także odpowiedzi , że takiej uchwały Rada Gminy Koszyce nie podjęła.

Po wyczerpaniu dyskusji, Przewodniczący /a/ Zebrania poddał /a/ pod jawne głosowanie projekt uchwały, w wyniku którego uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Podczas Zebrania Wiejskiego w dniu 11 września br. mieszkańcy ponadto zgłosili wnioski do budżetu Gminy Koszyce na rok 2017 oraz liczne wnioski w sprawach różnych po czym Sołtys Dolan oficjalnie zakończył Zebranie Wiejskie Nr 3/2016.

Rozszerzona zawartość newsa
Podczas Zebrania Wiejskiego które obradowało 11 września br. Mieszkańcy jednogłośnie opowiedzieli się o przeznaczeniu środków finansowych w ramach funduszu Sołeckiego 2017 na budowę parkingu dla samochodów osobowych na działce Nr 41 w Dolanach.


Image and video hosting by TinyPic

11 września br. w lokalu u Sołtysa Dolan, Tadeusza Polaka odbyło się Zebranie Wiejskie Sołectwa Dolany Nr 3/2016, którego głównym tematem było przeznaczenie środków finansowych przypadających na Sołectwo Dolany w ramach Funduszu Sołeckiego 2017.

Po oficjalnym otwarciu zebrania przez Sołtysa, Tadeusza Polaka oraz punktach proceduralnych Sołtys przystąpił do złożenia sprawozdania z działalnośc w okresie od ostatniego zebrania wiejskiego oraz w sprawach bieżących Sołectwa.

W swym sprawozdaniu skupił się na tematach: budowy parkingu na działce Nr 41 w Dolanach, oświetlenia ulicznego, drogi Dolany – Błonie, budowanych zatok autobusowych w naszej miejscowości oraz zaangażowania mieszkańców w rozwój naszej wspólnoty sołeckiej
.
Pan Sołtys zrelacjonował zgromadzonym mieszkańcom swą rozmowę z Wójtem Gminy Koszyce którą odbył dnia 2 wrzenia 2016 roku a do czego został zobowiązany przez Zebranie Wiejskie z dnia 7 sierpnia br.

Droga Dolany – Błonie: Pan Sołtys wystąpił w wnioskiem do Wójta Gminy Koszyce w sprawie poszerzenia wjazdu na drogę gminną Dolany Błonie z drogi krajowej Nr 79 oraz dostosowanie przelotu kręgami o odpowiedniej przepustowości. W odpowiedzi na ten wniosek Urząd Gminy Koszyce informuje, że wystąpi do GDDKiA z wnioskiem o poszerzenie zjazdu z drogi Krajowej w drogę gminną.

Oświetlenie uliczne - Pan Sołtys przedstawił stan bieżący w sprawie modernizacji oświetlenia ulicznego. Poinformował mieszkańców, o podjętych przez Komisje Rady Gminy Koszyce decyzjach modernizacji oświetlenia ulicznego tj. wymianie w 2016 roku dotychczasowych lamp na energooszczędne typu LED z uzupełnieniem brakujących lamp tam gdzie jest tzw. „ piąta linka”. Natomiast rozbudowa linii energetycznych w tym oświetlenia ulicznego będzie kontynuowana w roku następnym.

Parking – Sołtys przedstawił założenia budowy parkingu. Zwrócił się także do mieszkańców o zaangażowanie w dzieło budowy tego parkingu na zasadach podobnych jak przy budowie Centrum Sportu i Rekreacji Sołectwa Dolany które wspólnymi siłami całego Sołectwa Dolany wybudowaliśmy w roku bieżącym.

W kolejnym punkcie obrad Zebranie Wiejskie podjęło dwie uchwały w sprawach uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu Sołeckiego na 2016 rok oraz wezwania Rady Gminy Koszyce do wydania i doręczenia zawiadomienia o sposobie załatwienia wniosku Sołectwa Dolany sformułowanego w uchwale Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dolany Nr 4/02/2015 z dnia 26 lipca 2015 roku.

Sołtys , Tadeusz Polak przedstawił procedurę możliwości zgłaszania zadań do realizacji z Funduszu Sołeckiego. Jako Sołtys zgłosił pod obrady Zebrania formalną propozycję przeznaczenia środków funduszu sołeckiego Sołectwa Dolany w roku 2017, składającą się z dwóch przedsięwzięć do wykonania tj.

1. Budowy parkingu na działce Nr 41 obręb Dolany z dofinansowaniem całym funduszem sołeckim przypadającym na 2017 rok dla Sołectwa Dolany w kwocie 9539 złotych oraz zaangażowaniem społecznym mieszkańców przy budowie tego parkingu.

2. Utrzymania porządku i czystości na działkach użytkowanych przez Sołectwo Dolany tj. dz. Nr 127 i 41 w ramach pracy społecznej mieszkańców bez dofinansowania środkami z funduszu Sołeckiego.

Po przedstawieniu propozycji otworzył dyskusję w/w temacie. Mieszkańcy Sołectwa Dolany obecni podczas Zebrania Wiejskiego zaakceptowali propozycję Sołtysa o takim przeznaczeniu środków z funduszu Sołeckiego bez zastrzeżeń, składając przy tym deklarację udziału w budowie parkingu na działce Nr 41 w Dolanach w 2017 roku.

Po wyczerpaniu dyskusji, Przewodniczący /a/ Zebrania poddał /a/ pod jawne głosowanie projekt uchwały, w wyniku którego uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Po czym przystąpiono do przedstawienia projektu drugiej uchwały Zebrania Wiejskiego.
26 lipca 2015 roku Zebranie Wiejskie Sołectwa Dolany podjęło wniosek do Rady Gminy Koszyce w formie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dolany w gminie Koszyce.

Mimo upływu ponad roku Rada Gminy Koszyce nie rozstrzygnęła wniosku Sołectwa czym naruszyła Kodeks Postępowania Administracyjnego. Ale także nie rozstrzygnęła zasadniczej bardzo ważnej sprawy dla mieszkańców Sołectwa.

Karol Polak - w ramach możliwości uzyskania informacji publicznej wystąpiłem do Rady Gminy Koszyce jako mieszkaniec o dostarczenie mi rozstrzygnięcia tej sprawy w drodze uchwały, ponieważ Rada Gminy rozstrzyga tylko na Sesjach i tylko w drodze uchwał. Do dziś takiej uchwały nie otrzymałem , nie otrzymałem także odpowiedzi , że takiej uchwały Rada Gminy Koszyce nie podjęła.

Po wyczerpaniu dyskusji, Przewodniczący /a/ Zebrania poddał /a/ pod jawne głosowanie projekt uchwały, w wyniku którego uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Podczas Zebrania Wiejskiego w dniu 11 września br. mieszkańcy ponadto zgłosili wnioski do budżetu Gminy Koszyce na rok 2017 oraz liczne wnioski w sprawach różnych po czym Sołtys Dolan oficjalnie zakończył Zebranie Wiejskie Nr 3/2016.