SOŁTYS DOLAN WNIOSKUJE O UPRZEDNIE DZIAŁANIA EDUKACYJNE I INFORMACYJNE W PROCESIE REWITALIZACJI W SOŁECTWIE DOLANY
Dodane przez SYDNEI dnia Maj 27 2017 19:44:13
Sołtys Dolan, Tadeusz Polak w związku z podjętym przez Wójta Gminy Koszyce zamierzeniem wyznaczenia w Gminie Koszyce obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji wniósł w złożonym piśmie 24 maja br. do Wójta Gminy o przeprowadzenie uprzednich działań edukacyjnych oraz informacyjnych o procesie rewitalizacji, w tym o istocie, celach, zasadach przeprowadzania rewitalizacji.
A Wy wiecie co to jest rewitalizacja ?? z przeprowadzonych rozmów na terenie Gminy Koszyce wynika , że mieszkańcy nie mają nawet podstawowej wiedzy o rewitalizacji, dlatego pomysł uprzednich działań edukacyjnych w Sołectwach to bardzo dobry pomysł, tym bardziej że to wymóg ustawowy nie wspominając, że to zdanie obywateli jest najważniejsze w procesie przygotowania projektów uchwał o rewitalizacji, które następnie będą poddane pod proces przyjęcia przez Radę Gminy Koszyce.

Być może i inni Sołtysi pójdą krokiem Sołtysa z Dolan i zawnioskują o takie spotkania na terenie swoich Sołectw ?