SOŁTYS WNIOSKUJE O INFORMACJE W MAŁYCH I DUŻYCH SPRAWACH SOŁECTWA
Dodane przez SYDNEI dnia Maj 27 2017 15:03:57


Informacja bieżąca o stanie zaawansowania projektowego dla wykonania zadania budowy chodników, oświetlenie uliczne przy drodze krajowej oraz drogach gminnych, budowa świetlicy wiejskiej - to w skrócie w tych sprawach interweniuje stosownymi wnioskami do Wójta Gminy Koszyce, Sołtys Dolan.
Poniżej zamieściliśmy skany złożonych wniosków, które Sołtys przekazuje do informacji publicznej mieszkańcom.Rozszerzona zawartość newsa


Informacja bieżąca o stanie zaawansowania projektowego dla wykonania zadania budowy chodników, oświetlenie uliczne przy drodze krajowej oraz drogach gminnych, budowa świetlicy wiejskiej - to w skrócie w tych sprawach interweniuje stosownymi wnioskami do Wójta Gminy Koszyce, Sołtys Dolan.
Poniżej zamieściliśmy skany złożonych wniosków, które Sołtys przekazuje do informacji publicznej mieszkańcom.