ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH POPIERA APEL MIESZKAŃCÓW DOLAN
Dodane przez SYDNEI dnia Wrzesień 16 2017 08:49:34


"Traktując bezpieczeństwo użytkowników dróg publicznych w Małopolsce jako sprawę priorytetową w działaniach zarówno tut. Zarządu jak i władz Województwa Małopolskiego, chcielibyśmy wyrazić poparcie dla mieszkańców Dolan w dążeniu do poprawy bezpieczeństwa i komfortu komunikacyjnego na własnym terenie. W naszym odczuciu, spełnianie potrzeb lokalnej społeczności winno być priorytetem gminnych władz samorządowych" - czytamy w piśmie Zarządu Dróg Wojewódzkich skierowanym do Sołtysa Dolan w związku z Apelem w sprawie przebudowy w 2017 roku drogi gminnej K 160072 Dolany - Błonia.

Poniżej zamieszczamy skan pisma