PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH NA KRAJÓWCE W DOLANACH
Dodane przez SYDNEI dnia Listopad 20 2017 12:23:25


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapewnia, że w związku z wnioskiem mieszkańców Dolan w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych na wysokości przystanków autobusowych w Dolanach przy drodze krajowej Nr 79 biorąc pod uwagę fakt, że wnioskowane przejście dla pieszych zlokalizowane byłoby pomiędzy zatokami autobusowymi tutejszy oddział widzi możliwość jego wyznaczenia w terenie. Przejście dla pieszych zostanie wymalowane w sprzyjających warunkach atmosferycznych po wykonaniu i zatwierdzeniu stosownego projektu zmian stałej organizacji ruchu. Jednocześnie w swym piśmie GDDKiA zwraca się do Wójta Gminy Koszyce mając na celu stworzenie bezpiecznych miejsc przekraczania drogi krajowej o podjęcie działań zmierzających do jego oświetlenia co należy do zadań własnych gminy zgodnie z przepisami prawa.Mieszkańcy Dolan w trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu na drodze krajowej Nr 79 podczas zebrania wiejskiego w dniu 9 września 2017 roku pod adresem zarządcy drogi krajowej Nr 79 zgłosili wniosek o wyznaczenie i oznakowanie poziome i pionowe przejścia dla pieszych na wysokości przystanków autobusowych zlokalizowanych w Dolanach.

Stosownym pismem Wójt Gminy zwrócił się do GDDKiA o zajęcie stanowiska w sprawie w/w wniosku.

Jak informuje GDDKiA - w związku z wnioskiem mieszkańców Dolan w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych na wysokości przystanków autobusowych w Dolanach przy drodze krajowej Nr 79 biorąc pod uwagę fakt, że wnioskowane przejście dla pieszych zlokalizowane byłoby pomiędzy zatokami autobusowymi tutejszy oddział widzi możliwość jego wyznaczenia w terenie. Przejście dla pieszych zostanie wymalowane w sprzyjających warunkach atmosferycznych po wykonaniu i zatwierdzeniu stosownego projektu zmian stałej organizacji ruchu. Jednocześnie w swym piśmie GDDKiA zwraca się do Wójta Gminy Koszyce mając na celu stworzenie bezpiecznych miejsc przekraczania drogi krajowej o podjęcie działań zmierzających do jego oświetlenia co należy do zadań własnych gminy zgodnie z przepisami prawa.


Mieszkańcy Sołectwa wyszli już na przeciw potrzebie oświetlenia drogi krajowej w miejscowości wydzielając stosowną kwotę w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018.


Rozszerzona zawartość newsa


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapewnia, że w związku z wnioskiem mieszkańców Dolan w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych na wysokości przystanków autobusowych w Dolanach przy drodze krajowej Nr 79 biorąc pod uwagę fakt, że wnioskowane przejście dla pieszych zlokalizowane byłoby pomiędzy zatokami autobusowymi tutejszy oddział widzi możliwość jego wyznaczenia w terenie. Przejście dla pieszych zostanie wymalowane w sprzyjających warunkach atmosferycznych po wykonaniu i zatwierdzeniu stosownego projektu zmian stałej organizacji ruchu. Jednocześnie w swym piśmie GDDKiA zwraca się do Wójta Gminy Koszyce mając na celu stworzenie bezpiecznych miejsc przekraczania drogi krajowej o podjęcie działań zmierzających do jego oświetlenia co należy do zadań własnych gminy zgodnie z przepisami prawa.Mieszkańcy Dolan w trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu na drodze krajowej Nr 79 podczas zebrania wiejskiego w dniu 9 września 2017 roku pod adresem zarządcy drogi krajowej Nr 79 zgłosili wniosek o wyznaczenie i oznakowanie poziome i pionowe przejścia dla pieszych na wysokości przystanków autobusowych zlokalizowanych w Dolanach.

Stosownym pismem Wójt Gminy zwrócił się do GDDKiA o zajęcie stanowiska w sprawie w/w wniosku.

Jak informuje GDDKiA - w związku z wnioskiem mieszkańców Dolan w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych na wysokości przystanków autobusowych w Dolanach przy drodze krajowej Nr 79 biorąc pod uwagę fakt, że wnioskowane przejście dla pieszych zlokalizowane byłoby pomiędzy zatokami autobusowymi tutejszy oddział widzi możliwość jego wyznaczenia w terenie. Przejście dla pieszych zostanie wymalowane w sprzyjających warunkach atmosferycznych po wykonaniu i zatwierdzeniu stosownego projektu zmian stałej organizacji ruchu. Jednocześnie w swym piśmie GDDKiA zwraca się do Wójta Gminy Koszyce mając na celu stworzenie bezpiecznych miejsc przekraczania drogi krajowej o podjęcie działań zmierzających do jego oświetlenia co należy do zadań własnych gminy zgodnie z przepisami prawa.


Mieszkańcy Sołectwa wyszli już na przeciw potrzebie oświetlenia drogi krajowej w miejscowości wydzielając stosowną kwotę w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018.