BUDŻETOWY PROJEKT - Niezrównoważonego rozwoju Sołectw w 2018 r
Dodane przez SYDNEI dnia Listopad 20 2017 15:01:26


Jak co roku w miesiącu wrześniu zgodnie z obowiązującą procedurą budżetową, Sołectwo Dolany złożyło do Wójta Gminy Koszyce sprecyzowany w ośmiu punktach wniosek budżetowy w tym wnioskowanie ponawiane po raz kolejny o : budowę budynku wielofunkcyjnego ( świetlicy Wiejskiej) na którą z funduszu sołeckiego 2018 Sołectwa Dolany wydzielono stosowną kwotę, przebudowę drogi gminnej Dolany - Błonia, która min. pozwoli oddać do użytkowania zbudowany przez mieszkańców w 2017 roku - parking oraz dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 79 w miejscowości Dolany.Pomimo obowiązującej w gminie Koszyce Strategii Zrównoważonego Rozwoju do Projektu Budżetu na 2018 rok nie wprowadzono żadnej z zawnioskowanych przez Sołectwo inwestycji.

Z uwagi na zaistniały stan projektu budżetu Sołectwo złożyło o jego stosowną autopoprawkę a przy jej braku o odpowiednie samodzielne wprowadzenie do budżetu przez Radę Gminy Koszyce.PROJEKT BUDŻETU GMINY KOSZYCE NA ROK 2018


Dokumenty poniżej


Rozszerzona zawartość newsa


Jak co roku w miesiącu wrześniu zgodnie z obowiązującą procedurą budżetową, Sołectwo Dolany złożyło do Wójta Gminy Koszyce sprecyzowany w ośmiu punktach wniosek budżetowy w tym wnioskowanie ponawiane po raz kolejny o : budowę budynku wielofunkcyjnego ( świetlicy Wiejskiej) na którą z funduszu sołeckiego 2018 Sołectwa Dolany wydzielono stosowną kwotę, przebudowę drogi gminnej Dolany - Błonia, która min. pozwoli oddać do użytkowania zbudowany przez mieszkańców w 2017 roku - parking oraz dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 79 w miejscowości Dolany.Pomimo obowiązującej w gminie Koszyce Strategii Zrównoważonego Rozwoju do Projektu Budżetu na 2018 rok nie wprowadzono żadnej z zawnioskowanych przez Sołectwo inwestycji.

Z uwagi na zaistniały stan projektu budżetu Sołectwo złożyło o jego stosowną autopoprawkę a przy jej braku o odpowiednie samodzielne wprowadzenie do budżetu przez Radę Gminy Koszyce.