KOSZTEM POZOSTAŁYCH SOŁECTW WÓJT CHOJNIE DAJE BISKUPICOM RADNEGO
Dodane przez SYDNEI dnia Marzec 15 2018 13:34:08

19 marca br. podczas Sesji Rady Gminy Koszyce poddany pod obrady ma być przygotowany przez Wójta Gminy projekt podziału gminy Koszyce na okręgi wyborcze. Przygotowany jednak przez Wójta projekt podziału gminy na okręgi wyborcze, jednomandatowe niesprawiedliwie i chojnie obdarowuje radnym Biskupice choć 187 mieszkańców to za mało na radnego. Pierwszym przykładem są Piotrowice z 203 mieszkańcami i brakiem własnego radnego.Jeśli uważa się za sprawiedliwe przyznanie mandatu radnego na 187 mieszkańców to w całej gminie Koszyce podział winien wyglądać nastepująco:

Koszyce 799 - 4 radnych
Sokołowice 400 - 2 radnych
Książnice Wielkie 407 - 2 radnych
Jaksice 508 - 2 radnych
Przemyków - 439 - 2 radnych
Piotrowice - 203 - 1 radny
Rachwałowice - 249 - 1 radny
Malkowice-Siedliska, Filipowice - 497 - 2 radnych
Łapszów, Jankowice 421 - 2 radnych
Dolany, Modrzany, Zagaje 414 - 2 radnych
Biskupice 187 - 1 radny

Jednakże powołanie 21 radnych wyklucza już sam Kodeks Wyborczy, który wskazuje, że w gminach do 20 000 mieszkańców Rada Gminy liczy 15 radnych.

Poniżej przedstawiamy Państwu niesprawidliwy, rozbijający lokalne społeczności Projekt podziału Gminy Koszyce jaki przygotował Wójt Gminy.


Rozszerzona zawartość newsa

19 marca br. podczas Sesji Rady Gminy Koszyce poddany pod obrady ma być przygotowany przez Wójta Gminy projekt podziału gminy Koszyce na okręgi wyborcze. Przygotowany jednak przez Wójta projekt podziału gminy na okręgi wyborcze, jednomandatowe niesprawiedliwie i chojnie obdarowuje radnym Biskupice choć 187 mieszkańców to za mało na radnego. Pierwszym przykładem są Piotrowice z 203 mieszkańcami i brakiem własnego radnego.
Jeśli uważa się za sprawiedliwe przyznanie mandatu radnego na 187 mieszkańców to w całej gminie Koszyce podział winien wyglądać nastepująco:

Koszyce 799 - 4 radnych
Sokołowice 400 - 2 radnych
Książnice Wielkie 407 - 2 radnych
Jaksice 508 - 2 radnych
Przemyków - 439 - 2 radnych
Piotrowice - 203 - 1 radny
Rachwałowice - 249 - 1 radny
Malkowice-Siedliska, Filipowice - 497 - 2 radnych
Łapszów, Jankowice 421 - 2 radnych
Dolany, Modrzany, Zagaje 414 - 2 radnych
Biskupice 187 - 1 radny

Jednakże powołanie 21 radnych wyklucza już sam Kodeks Wyborczy, który wskazuje, że w gminach do 20 000 mieszkańców Rada Gminy liczy 15 radnych.

Poniżej przedstawiamy Państwu niesprawidliwy, rozbijający lokalne społeczności Projekt podziału Gminy Koszyce jaki przygotował Wójt Gminy.