DOLANY WNIOSKUJĄ O SPRAWIEDLIWY PODZIAŁ GMINY KOSZYCE NA OKRĘGI WYBORCZE
Dodane przez SYDNEI dnia Marzec 16 2018 13:26:23


Nowelizacja Kodeksu Wyborczego zobowiązuje Radę Gminy do uchwalenia na nowo okręgów wyborczych.W gminach do 20 000 mieszkańców tych jednomandatowych. Dotychczas obowiązujący podział jak i zapowiadany projektem Wójta nowy podział gminy na okręgi wyborcze jest niesprawidliwy, rozbijający lokalne społeczności oraz hojnie uprzywilejowuje część Sołectw wzdlędem innych. W związku na powyższe obradujące w sobotę 10 marca br. Zebranie Wiejskie w Dolanach przygotowało oraz uchwaliło uchwałę w której wnioskuje o sprawidliwy podział gminy na okręgi wyborcze, jednocześnie przedstawiając propozycję takiego podziału dla całej gminy Koszyce.Podział na okręgi wyborcze winien być sprawiedliwy, tzn. uwzględniający równość materialną równoprawnych kandydatur oraz materialnie równą siłę głosu każdego wyborcy.

Proponowany przez Dolany podział gwarantuje zachowanie jednolitej normy przedstawicielstwa nie przekraczając skali nad reprezentacji 1: 1,7 w stosunku do najsłabiej reprezentowanego w gminie według propozycji okręgu wyborczego nr 5 – sołectwo Witów, sołectwo Morsko oraz zachowanie więzi i ukształtowanych warunków geograficznych, historycznych i społecznych, min. takich jak powrót do ukształtowanego w latach poprzednich okręgu wyborczego sołectwo Dolany z częścią przyległą sołectwa Jaksice czy Sołectwa Rachwałowice z Sołectwem Filipowice. Przynależności do wspólnej infrastruktury: komunikacyjnej, wodno – kanalizacyjnej, tele – informatycznej, energetycznej, wspólnej parafii czy szkoły oraz planów wspólnego lokalnego rozwoju.

Proponowany podział gminy Koszyce na okręgi wyborcze zawiera również elementy oddolnych mechanizmów pobudzania obywatelskiej aktywności wyborczej mieszkańców wszystkich jednostek pomocniczych gminy, szczególnie tych mniejszych dotychczas nie mających równych warunków konkurencji wyborczej.

Uchwała Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dolany została złożona do Rady Gminy Koszyce oraz Wójta Gminy. Dostarczona została także do wszystkich Radnych Gminy Koszyce którzy 19 marca br. będą w głosowaniu decydowali o nowym podziale gminy Koszyce na okręgi wyborcze, jednomandatowe.

Przedłożona została także za pośrednictwem Sołtysów mieszkańcom poszczególnych Sołectw gminy Koszyce dla jej poparcia.


Poniżej pełen tekst uchwały Zebrania Wiejskiego wraz z załącznikamiRozszerzona zawartość newsa


Nowelizacja Kodeksu Wyborczego zobowiązuje Radę Gminy do uchwalenia na nowo okręgów wyborczych.W gminach do 20 000 mieszkańców tych jednomandatowych. Dotychczas obowiązujący podział jak i zapowiadany projektem Wójta nowy podział gminy na okręgi wyborcze jest niesprawidliwy, rozbijający lokalne społeczności oraz hojnie uprzywilejowuje część Sołectw wzdlędem innych. W związku na powyższe obradujące w sobotę 10 marca br. Zebranie Wiejskie w Dolanach przygotowało oraz uchwaliło uchwałę w której wnioskuje o sprawidliwy podział gminy na okręgi wyborcze, jednocześnie przedstawiając propozycję takiego podziału dla całej gminy Koszyce.


Podział na okręgi wyborcze winien być sprawiedliwy, tzn. uwzględniający równość materialną równoprawnych kandydatur oraz materialnie równą siłę głosu każdego wyborcy.

Proponowany przez Dolany podział gwarantuje zachowanie jednolitej normy przedstawicielstwa nie przekraczając skali nad reprezentacji 1: 1,7 w stosunku do najsłabiej reprezentowanego w gminie według propozycji okręgu wyborczego nr 5 – sołectwo Witów, sołectwo Morsko oraz zachowanie więzi i ukształtowanych warunków geograficznych, historycznych i społecznych, min. takich jak powrót do ukształtowanego w latach poprzednich okręgu wyborczego sołectwo Dolany z częścią przyległą sołectwa Jaksice czy Sołectwa Rachwałowice z Sołectwem Filipowice. Przynależności do wspólnej infrastruktury: komunikacyjnej, wodno – kanalizacyjnej, tele – informatycznej, energetycznej, wspólnej parafii czy szkoły oraz planów wspólnego lokalnego rozwoju.

Proponowany podział gminy Koszyce na okręgi wyborcze zawiera również elementy oddolnych mechanizmów pobudzania obywatelskiej aktywności wyborczej mieszkańców wszystkich jednostek pomocniczych gminy, szczególnie tych mniejszych dotychczas nie mających równych warunków konkurencji wyborczej.

Uchwała Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dolany została złożona do Rady Gminy Koszyce oraz Wójta Gminy. Dostarczona została także do wszystkich Radnych Gminy Koszyce którzy 19 marca br. będą w głosowaniu decydowali o nowym podziale gminy Koszyce na okręgi wyborcze, jednomandatowe.

Przedłożona została także za pośrednictwem Sołtysów mieszkańcom poszczególnych Sołectw gminy Koszyce dla jej poparcia.