TEGOROCZNA ODBUDOWA SIECI DROGOWEJ W DOLANACH
Dodane przez SYDNEI dnia Maj 27 2018 13:05:51


Zakończono pierwszy etap odbudowy drogi gminnej dojazdowej do pól w Dolanach w działce Nr 91 łączącej się z drogą gminną Dolany – Błonia.Odbudowę rozpoczęto w kwietniu bieżącego roku od odkrzaczenia tej gruntowej drogi gminnej w działce Nr 91 dzięki zaangażowaniu społecznemu mieszkańców Sołectwa Dolany po czym Sołtys Tadeusz Polak odbył rozmowę z Wójtem Gminy Koszyce w dniu 26.04.2018 roku. Wójt Gminy podczas spotkania podjął ustalenie sfinansowania robót niwelacji terenu drogi w działce Nr 91 zabezpieczając środki finansowe z budżetu gminy w kwocie 3 000 złotych z czego 1 200 złotych to środki z zaplanowanego przez mieszkańców funduszu sołeckiego Sołectwa Dolany.

Należy nadmienić, że w roku bieżącym 2018 zostanie także przebudowana droga gminna Dolany – Błonia

Jak informuje Wójt Gminy w piśmie z dnia 18 maja 2018 roku – „ droga Dolany – Błonia do Jaksic zgłoszona została do priorytetów do realizacji na rok 2018 w ramach przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych. Remont drogi będzie prowadzony po otrzymaniu promesy na zadanie”.

Realizacja tego zadania pozwoli Sołectwu udostępnić do użytkowania wybudowany społecznym zaangażowaniem mieszkańców w 2017 roku parking na działce Nr 41 oraz jej dalsze gruntowne zagospodarowanie w ramach projektu „Centrum Aktywności Wiejskiej”.

ZDJĘCIA