SOŁECTWO DOLANY PROPONUJE SOŁECTWU JAKSICE REALIZACJĘ WSPÓLNEJ INWESTYCJI UTWARDZENIA DROGI GMINNEJ
Dodane przez SYDNEI dnia Sierpień 01 2018 14:59:26


Samorząd Mieszkańców Sołectwa Dolany obradujący podczas Zebrania Wiejskiego 24 czerwca 2018 roku zdecydował o skierowaniu propozycji wspólnego utwardzenia kruszywem drogi gminnej o długości 260 mb w działce Nr 91 w Dolanach tj. bezpośrednio przylegającej do gruntów i działek rolnych Wsi Jaksice w ramach kierowanych części środków funduszu sołeckiego z obydwu sołectw w 2019 roku na to zadanie. Wykonanie tego zadania jest oczekiwane przez mieszkańców z obydwu sołectw, szczególnie właścicieli działek rolnych przyległych do drogi zarówno po stronie Jaksic jak i Dolan.
Stosowne pismo w tym zakresie zostało skierowane do Samorządu Wsi Jaksice na ręce Pani Sołtys.

Przypomnijmy w maju 2018 roku zakończono pierwszy etap odbudowy drogi gminnej dojazdowej do pól w Dolanach w działce Nr 91 łączącej się z drogą gminną Dolany – Błonia.
Odbudowę rozpoczęto w kwietniu bieżącego roku od odkrzaczenia tej gruntowej drogi gminnej w działce Nr 91 dzięki zaangażowaniu społecznemu mieszkańców Sołectwa Dolany po czym Sołtys Tadeusz Polak odbył rozmowę z Wójtem Gminy Koszyce w dniu 26.04.2018 roku. Wójt Gminy podczas spotkania podjął ustalenie sfinansowania robót niwelacji terenu drogi w działce Nr 91 zabezpieczając środki finansowe z budżetu gminy w kwocie 3 000 złotych z czego 1 200 złotych to środki z zaplanowanego przez mieszkańców funduszu sołeckiego Sołectwa Dolany.