WYBORY SOŁECKIE W DOLANACH
Dodane przez SYDNEI dnia Kwiecień 12 2019 12:41:22

18 marca br. W lokalu u Sołtysa ( Dolany 8) odbyło się Zebranie Wyborcze podczas którego wybrano nowe władze Sołectwa Dolany na kadencję 2019 – 2024.Na kolejną, drugą kadencję wybrano dotychczasowego Sołtysa - Tadeusza Polaka.

Dokonano także wyboru trzy osobowej Rady Sołeckiej w skład której weszli:

- Łukasz Zając
- Piotr Piórek
- Karol Polak

30 marca natomiast w Centrum Sportu i Rekreacji odbyło się pierwsze inauguracyjne posiedzenie Rady Sołeckiej, podczas którego dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Sołeckiej, którą to funkcje objął Łukasz Zając.

W kolejnym punkcie obrad Rada Sołecka wraz z Sołtysem Sołectwa Dolany po wyczerpującej dyskusji jednogłośnie wniosła do Samorządu Miasta i Gminy Koszyce o realizację w bieżącej kadencji 2019 – 2024 poniższych zadań inwestycyjnego - Społecznych w Sołectwie Dolany :

1. Budowa wielofunkcyjnego budynku – Świetlicy Wiejskiej na działce gminnej Nr 41 w Dolanach;

2. Przebudowa tłuczniowych dróg gminnych w miejscowości Dolany na bitumiczne;

3. Przygotowanie projektu budowy chodnika w ciągu DK 79 w miejscowości Dolany;

4. Zagęszczenie kamieniem gruntowych dróg gminnych w miejscowości Dolany;

4. Kompleksowe rozwiązanie problemów z gospodarką wodną zlewni Dolany i części Wsi Jaksice z odprowadzeniem wód do rzeki Wisły w miejscowości Dolany;

5. Rozbudowa linii energetycznej – brakującego odcinka oświetlenia ulicznego przy DK 79 w Dolanach;

6. Doświetlenie dróg gminnych w obszarze zabudowanym zgodnie z obowiązującą Polską Normą.

7. Przebudowa skrzyżowania DK 79 z drogą gminną Dolany – Błonia Nr 160072K;

8.Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dolany w gminie Koszyce;

9. Zagospodarowanie Centrum Aktywności Wiejskiej;

„Uprzejmie zwracamy się do Burmistrza Miasta i Gminy Koszyce o wyrażenie opinii o możliwości realizacji poszczególnych powyżej opisanych zadań w bieżącej kadencji i określenie przybliżonego terminu ich realizacji i przesłanie tej opinii do członków Rady Sołeckiej „ zaapelowali do Burmistrza Radni Rady Sołeckiej.

Rozpoczynająca się kadencja zgodnie z znowelizowana ustawą o samorządzie gminnym potrwa 5 lat czyli do roku 2024