RADNI ZDECYDUJA O ROZWOJU SOŁECTWA DOLANY
Dodane przez SYDNEI dnia Lipiec 12 2019 03:46:05

Na stronie internetowej Gminy Koszyce ukazało się ogłoszenie o zaproszeniu do wzięcia udziału w V Sesji Rady Miejskiej w Koszycach, która odbędzie się w dniu 16 lipca 2019 roku o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Koszyce (II piętro, sala Nr 21) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Sesji Rady Miejskiej w Koszycach.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

1) Rozpatrzenia wniosku sołectwa Dolany w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego, na rok budżetowy 2019

6. Sprawy różne i wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad Sesji.