WODOCIĄG W DOLANACH
Dodane przez SYDNEI dnia Grudzień 09 2010 06:15:52
W informacji Wójta o realizacji zadań gospodarczych i społecznych w kadencji 2006 - 2010 w dziale II punkt 1. Gospodarka wodno - ściekowa jest napisane:

" ...zwodociągowania i skanalizaowania pozostałej części gminy poprzez ..."

m.in. "... budowę sieci wodociągowej dla miejscowości Jaksice i częściowo Dolany".

Po zapoznaniu się w dniu 09 - 12 - 2010 w Urzędzie Gminy Koszyce z dokumetacją projektu wodociągu dla miejscowości Dolany wynika że obejmuje całą miejscowość, niemal wszystkie posesje ( kończy się na posesji nr 34, nie obejmując posesji: 34A, 35 oraz 36).

Uważam że jest to ważna informacja do przekazania wszystkim mieszkańcom .

Radny - Tadeusz Polak

red. Sydnei